Besluitpunt "Voorhang ontwerp-AMvB rapportage man-vrouwverhouding in het bestuursverslag van grote vennootschappen"

 

Zaak:

 

Voorstel:

Ter bespreking.

Noot:

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 8 februari 2022.

OCW

Volgcommissie(s):

Europa