Besluitpunt "Voortgangsrapportage verbeteraanpak passend onderwijs 2021"

 

Zaak:

 

Voorstel:

Agenderen voor het commissiedebat over passend onderwijs op 10 februari a.s.

 

1.

Nederlandse dossiers