Besluitpunt "ZAKEN OP DE PLENAIRE LIJST VAN CONTROVERSIELE ONDERWERPEN / (Kamerstuk 35 718, nr. 90); portefeuille mbo, ho en wetenschapsbeleid"

 

Zaak:

Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van / Engelshoven - 16 juni 2021 / Reactie op verzoek commissie over de brief van mevrouw S. inzake studieschuld en de gevolgen daarvan - 2021Z10889

Voorstel:

Toevoegen aan het dossier studiefinanciering.