Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Achtergrond

Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 2007 kwam de Partij voor de Dieren voor het eerst in de Eerste Kamer. Opvallende nieuwe senatoren waren de oud-ministers Loek Hermans (VVD) en Klaas de Vries (PvdA). Andere bekende nieuwelingen waren voormalig Shell-topman Rein Willems (CDA) en advocate Britta Böhler (GroenLinks).

CDA, PvdA en ChristenUnie kregen in 2007 voldoende leden in de Provinciale Staten om bij de Eerste Kamerverkiezingen hun meerderheid te behouden. Dat bleek uit de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen. De op 7 maart gekozen Statenleden kozen op 29 mei 2007 een nieuwe Eerste Kamer.

2.

Partijen, kandidaten en uitslag

Partij

Lijsttrekker

2007

2003

verschil

CDA

Jos Werner

21

23

-2

VVD

Uri Rosenthal

14

15

-1

PvdA

Han Noten

14

19

-5

SP

Tiny Kox

12

4

+8

ChristenUnie

Egbert Schuurman

4

2

+2

GroenLinks

Tof Thissen

4

5

-1

SGP

Gerrit Holdijk

2

2

0

PvdD

Niko Koffeman

1

0

+1

D66

Gerard Schouw

2

3

-1

OSF

Henk ten Hoeve

1

1

0

De hoogste nieuwkomers die uiteindelijk ook tot Kamerlid werden gekozen, waren:

Opvallende nieuwe namen op de CDA-kandidatenlijst voor de Eerste Kamer waren oud-topman Rein Willems van Shell Nederland, oud-Commissaris van de Koningin Jan Hendrikx (nummer 7) van Overijssel en oud-Tweede Kamerlid Hans Hillen (nummer 15).

De PvdA schoof het lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid Pauline Meurs (nummer 7) en oud-Tweede Kamerlid (en burgemeester van Naarden) Peter Rehwinkel (nummer 8) als nieuwkomers naar voren. Het PvdA-congres zette Klaas de Vries op de derde plaats op de PvdA-lijst. Het partijbestuur had hem op een onverkiesbare 23ste plaats willen zetten.

Nieuwelingen bij de VVD waren oud-minister Loek Hermans en generaal-majoor b.d. Frank van Kappen (nummer 9), een expert op het gebied van vredesmissies. Op de VVD-lijst stond ook oud-Tweede Kamerlid Pieter Hofstra (nummer 13).

Bij GroenLinks was advocate Britta Böhler de meest opvallende naam op de lijst.

Een aantal bekende senatoren keerde na de verkiezingen niet terug. Het waren onder anderen oud-staatssecretaris Dick Dees (VVD), de vroegere directeur van het wetenschappelijk instituut van het CDA, Jos van Gennip, de oud-Tweede Kamerleden Erik Jurgens (PvdA), Hannie van Leeuwen (CDA) en Bert Middel (PvdA), oud-minister Ed van Thijn (PvdA) en de (oud)-fractievoorzitters Diana de Wolf (GroenLinks), Nicoline van den Broek-Laman Trip (VVD) en Eddy Schuyer (D66).

3.

Effect lijstencombinaties en restzetels

Aan de verkiezingen deden de volgende 3 lijstencombinaties mee:

  • CDA, ChristenUnie en SGP
  • VVD, D66 en de Onafhankelijke Senaatsfractie
  • GroenLinks en de Partij voor de Dieren

Bij de zetelverdeling zijn eerst de volle zetels verdeeld, dat wil zeggen het aantal malen dat de lijsten of lijstencombinaties de kiesdeler hebben gehaald. Dit leverde de volgende verdeling van de eerste 73 zetels op:

lijst(encombinatie)

volle zetels

CDA, ChristenUnie, SGP

26

VVD, D66, OSF

17

GroenLinks, PvdD

5

PvdA

14

SP

11

In dit stadium van de zetelverdeling leverde de lijstverbinding met de VVD en de OSF D66 een extra, tweede zetel op. Vervolgens waren er nog 2 restzetels te verdelen:

  • de eerste restzetel ging naar de lijstencombinatie van CDA, ChristenUnie en SGP. De SGP profiteerde hiervan en haalde een extra, tweede zetel;
  • de tweede restzetel ging naar de SP, dat hierdoor een extra, twaalfde zetel haalde.

Als er geen enkele lijstencombinatie aan de verkiezingen had deelgenomen, zouden de SGP en D66 allebei een zetel minder hebben gehaald en de VVD en de PvdA allebei een zetel meer.

4.

Stemwaarden

Bij de verkiezing van de Eerste Kamer wordt rekening gehouden met het aantal inwoners van iedere provincie. Dit gebeurt door middel van stemwaarden. Een stemwaarde is het inwonertal van een provincie gedeeld door het honderdvoud van het aantal provinciale statenleden in die provincie.

Voor de vaststelling van de uitslag wordt de stem van een Statenlid uit een provincie vermenigvuldigd met de stemwaarde van die betreffende provincie. De uitslag wordt vervolgens berekend op basis van de aantallen berekende stemmen.

Voor de Eerste Kamerverkiezingen van 2007 had de Kiesraad de volgende stemwaarden vastgesteld:

Provincie

Aantal inwoners

Aantal Statenleden

Stemwaarde

Groningen

573.923

43

133

Fryslân

642.169

43

149

Drenthe

485.986

41

119

Overijssel

1.116.402

47

238

Flevoland

374.394

39

96

Gelderland

1.978.688

53

373

Utrecht

1.190.721

47

253

Noord-Holland

2.613.992

55

475

Zuid-Holland

3.453.756

55

628

Zeeland

380.548

39

98

Noord-Brabant

2.418.698

55

440

Limburg

1.127.637

47

240

5.

Kerngegevens

In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste gegevens voor de Eerste Kamerverkiezingen in 2007 opgenomen.

Eerste Kamerverkiezingen 2007

verkiezingsdatum

29 mei 2007

aantal opgeroepen kiezers (Statenleden)

564

som van de stemcijfers

163.087

aantal uitgebrachte geldige stemmen

163.087

blanco/ongeldig

0

kiesdeler

2174 37/75

voorkeursdrempel

1088

opkomstpercentage

100%

aantal deelnemende partijen

10

aantal partijen dat zetel behaalde

10

6.

Gekozenen

Neem contact op met de redactie van PDC voor een volledig overzicht van de gekozenen.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.