Drs. L.P. (Bert) Middel

foto Drs. L.P. (Bert) Middel
bron: Foto Hans Kouwenhoven

Groningse sociaaldemocraat uit een 'rood nest' die in de Tweede Kamer uiteenlopende onderwerpen op een gedreven en betrokken wijze behandelde. Zette zich onder meer in voor oorlogsgetroffenen, mensen in de bijstand en asielzoekers, en was verder woordvoerder sport, medezeggenschap en minderheden. Na twaalfenhalf jaar stapte hij over naar de Eerste Kamer, waar hij woordvoerder buitenlandse zaken en defensie werd. Voor hij in de Haagse politiek kwam actief in de PvdA-afdeling Groningen en raadslid in Assen. Hij was directeur van een instituut voor scholing, vorming en training in Havelte en Oosterhesselen. Schreef na zijn vertrek uit de Tweede Kamer een openhartig boek over de PvdA-fractie. Was burgemeester van Smallingerland en daarna dijkgraaf.

PvdA
in de periode 1989-2007: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Lambertus Peter (Bert)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Groningen, 24 juni 1952

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1969

4.

Hoofdfuncties/beroepen (6/15)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 november 1989 tot 17 mei 1994
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 augustus 1994 tot 23 mei 2002
 • lector zorg en welzijn, Noordelijke Hogeschool te Leeuwarden, van 1 september 2002 tot 1 december 2005
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 2003 tot 12 juni 2007
 • burgemeester van Smallingerland, van 1 december 2005 tot 1 december 2011
 • dijkgraaf waterschap Noorderzijlvest, van 1 januari 2012 tot 1 juli 2022

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/4)
 • voorzitter STAP (Stichting Alcoholpreventie), vanaf 1 maart 2009
 • lid Raad van Toezicht Hanzehogeschool Groningen

vorige (2/26)
 • voorzitter debatcentrum WAAG te Groningen, vanaf 2004
 • voorzitter Raad van Commissarissen betaald voetbalorganisatie "FC Groningen", van juni 2013 tot juli 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


comités van aanbeveling, erefuncties etc.
lid Comité van Aanbeveling "Het Honger Project"

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met het vreemdelingen- en asielbeleid, sport, media (lokale omroep), sociale zaken (medezeggenschap) en oorlogsslachtoffers. Was ook woordvoerder bij de behandeling van het wetsvoorstel klachtrecht cliënten zorgsector.
 • Een door hem ingediend (en aangenomen) amendement leidde er in 1997 toe dat het mogelijk werd een personeelsvergadering of personeelsvertegenwoordiging in te stellen in ondernemingen met 10 tot 50 werknemers

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Gaf in 1987 met het rapport "politiek à la carte in plaats van politiek als dagschotel", de aanzet tot vernieuwing van cultuur, organisatiestructuur en de partijbureaucratie
 • In 1995 trok hij zich - hoewel hij lijsttrekker was geweest - na gebleken tweespalt in de Statenfractie terug als kandidaat-gedeputeerde. Hij had zelf wel het nieuwe College van Gedeputeerde Staten geformeerd.
 • Leek in juni 1999 steun te zullen geven aan een motie van afkeuring tegen minister Borst vanwege het door haar gevoerde beleid in de nasleep van de Bijlmerramp. Zag daarvan, onder druk van fractieleider Melkert en premier Kok, af.

uit de privésfeer
 • Weigerde een koninklijke onderscheiding bij zijn vertrek uit de Tweede Kamer
 • Zijn tweede vrouw is een Poolse; zij is galeriehoudster

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.