Minister Ter Horst: partijen mogen dissidente leden royeren

dinsdag 26 februari 2008, 15:26

Minister Ter Horst heeft nog eens bevestigd dat politieke partijen vrij zijn om regels aan hun leden op te leggen en dat zij bij niet nakoming daarvan sancties mogen nemen. Zij deed dit in de Eerste Kamer tijdens een door SP-fractieleider Kox aangevraagde interpellatie. Een door de SP geroyeerd Statenlid had haar gevraagd of regels van onder meer de SP over het stemgedrag van Statenleden bij de Eerste Kamerverkiezingen ongrondwettelijk zijn. De minister had dit in een brief ontkend, maar volgens Kox was er onduidelijkheid gebleven.

De minister betoogde dat de Grondwet bepaalt dat zonder last (opdracht) wordt gestemd en dat een gekozene bijvoorbeeld niet zijn zetel kan worden ontnomen als hij iets doet wat zijn partij onwelgevallig is. Daarnaast kent de Grondwet echter de vrijheid van vereniging, op grond waarvan partijen vrij zijn zich intern te organiseren. Zij mogen regels stellen over het (stem)gedrag van hun afgevaardigden.

In de media was de indruk gewekt dat de SP met het royement in strijd met de Grondwet handelt. Senator Kox was blij met de erkenning van de minister dat dit niet het geval is. Alle andere woordvoerders - met uitzondering van het afgescheiden SP-lid Yildirim - delen de opvatting van de minister.

De minister herhaalde een eerder door premier Balkenende gedane toezegging dat er op korte termijn een notitie komt over de wijze van verkiezing van de Eerste Kamer. De mogelijkheid van voorkeurstemmen bij de Eerste Kamerverkiezing staat ter discussie. Er is al wel een Kamermeerderheid die af wil van de mogelijkheid om na de Statenverkiezingen lijstverbindingen aan te gaan.

bron: PDC


verwant nieuws