Drs. H. (Henk) ten Hoeve

foto Drs. H. (Henk) ten Hoeve
© Hans Kouwenhoven

Henk ten Hoeve (1946) is sinds 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor de OSF. Hij was dat eerder in 2003-2011. De heer Ten Hoeve was voorzitter van de Fryske Nasjonale Partij (FNP). Hij was als leraar economie, conrector en lid van de Centrale Directie van het Dockingacollege in Dokkum lange tijd werkzaam in het onderwijs.

OSF
in de periode 2003-heden: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Hendrik (Henk)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Heerenveen, 15 september 1946

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • FNP (Fryske Nasjonale Partij)
 • OSF (Onafhankelijke Senaatsfractie)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (6/11)

 • 'kwartiermaker' (leiding reorganisatie), "Dockingacollege" te Dokkum, van 1996 tot 1997
 • lid centrale directie (portefeuille personeel, financiën en beheer), "Dockingacollege" te Dokkum, van 1997 tot 2008
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 2003 tot 7 juni 2011
 • fractievoorzitter OSF Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 2003 tot 7 juni 2011 (eenmansfractie)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 9 juni 2015
 • fractievoorzitter OSF Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 9 juni 2015 (eenmansfractie)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/4)
 • lid bestuur Stichting Âlde Fryske Tsjerken, vanaf 1 maart 2013
 • lid bestuur Stifting Fryske Berneopfang, vanaf 1 september 2013

vorige (2/8)
 • lid klankbordgroep voor de totstandkoming CAO Voortgezet Onderwijs, namens de Bestuursraad PC Onderwijs, 2003
 • informateur collegevorming gemeente De Friese Meren, november 2013

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Stelde in 2011 in het Fries vragen over het voornemen van staatssecretaris Zijlstra om niet meer met de provincie Fryslân, maar met de stad Groningen over cultuur te onderhandelen

verkiezingen
 • Was in 2011 bij de Eerste Kamerverkiezingen nummer twee op de OSF-kandidatenlijst en werd niet herkozen

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.