Drs. H.C.P. (Han) Noten

foto Drs. H.C.P. (Han) Notenvergrootglas

Vooraanstaande PvdA-senator en bestuurder met een vakbondsachtergrond. Was bij de Dienstenbond FNV onderhandelaar, en werd daarna topman in onder meer de pensioensector en bij de Nederlandse Spoorwegen. Leidde in 2005 een PvdA-commissie over hervorming van de verzorgingsstaat en was acht jaar voorzitter van de PvdA-Eerste Kamerfractie. Gemoedelijke Limburger, die als manager ontspannen leiding gaf. Bedenker van de 'ijzeren wet van Noten' over het verband tussen het stemgedrag van bevriende fracties in beide Kamers. Is sinds 1 februari 2011 burgemeester van het Overijsselse Dalfsen.

PvdA
in de periode 2003-2013: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

Voornamen (roepnaam)

Hendricus Cornelis Paulus (Han)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Swalmen, 20 februari 1958

Hoofdfuncties/beroepen (3/9)

 • burgemeester van Dalfsen, vanaf 1 februari 2011
 • fractievoorzitter PvdA Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 11 november 2003 tot 7 juni 2011
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 2003 tot 5 februari 2013

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

Nevenfuncties

huidige (2/6)
 • voorzitter Transitiecommissie Sociaal Domein, vanaf 1 september 2014
 • voorzitter Raad van Commissarissen "Espria/Woonzorg Nederland", organisatie op het gebied van ouderenzorg, thuis- en kraamzorg, vanaf december 2012

vorige (2/12)
 • informateur collegevorming gemeente Eindhoven, van maart 2014 tot 15 april 2014
 • verkenner, vooruitlopend op de Commissie van Goede Diensten FNV, van 1 oktober 2011 tot 1 februari 2012 (samen met H.H.F. Wijffels)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 1 juli 2003 tot 25 november 2003
 • vicevoorzitter vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 21 juni 2011 tot 5 februari 2013

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting Vrouwenopvang Overijssel
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting Vechtgenoten (inloophuis voor kankerpatiënten) te Ommen

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Activiteiten

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn echtgenote is zelfstandig organisatie-adviseur
 • Zijn vader was fabrikant van gresbuizen, dakpannen en vloertegels (firma Noten-Berg). Hij was raadslid in Swalmen.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.