Provinciale Statenverkiezingen 2007

Op 7 maart 2007 vonden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. De uitkomst van de verkiezingen kwam overeen met de politieke verschuivingen die zich na de Tweede Kamerverkiezingen van november 2006 hadden voorgedaan. Door de val van het kabinet-Balkenende II in juni 2006 vonden deze Tweede Kamerverkiezingen vervroegd plaats. Het CDA, D66, PvdA en VVD verloren toen zetels, en dit was ook bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2007 het geval. De LPF raakte al haar Statenzetels kwijt.

De PvdD deed voor het eerst mee en haalde negen zetels. De SP groeide explosief, en ook de ChristenUnie behaalde flinke winst. De PVV, die wel met de voorafgaande Tweede Kamerverkiezingen had meegedaan, nam niet deel aan de Provinciale Statenverkiezingen. Mogelijk was dit in het voordeel van de VVD, die slechts lichte verliezen leed.

De meeste landelijke politieke leiders hielden zich tijdens de verkiezingscampagne op de achtergrond. Uitzonderingen waren VVD-leider Mark Rutte en SP-leider Jan Marijnissen, beiden behorend tot de oppositie.

Consequenties voor de Eerste Kamer

Voorafgaand aan de Statenverkiezingen werd gespeculeerd dat de regeringspartijen van het pas gevormde kabinet-Balkenende IV zoveel verlies zouden lijden dat ze hun meerderheid in de Eerste Kamer kwijt zouden raken. Uiteindelijk bleek dit mee te vallen. CDA, ChristenUnie en PvdA haalden in de Eerste Kamer, die op 29 mei door de nieuwe Statenleden gekozen werd, een krappe meerderheid.


Meer over