Profiel nieuwe Eerste Kamer 2011

Bij de nieuwe Eerste Kamer in 2011 ziet het profiel van het 'gemiddelde' Eerste Kamerlid er als volgt uit:

 • ruim 56 jaar oud
 • man
 • afkomstig uit het westen van het land
 • academisch opgeleid
 • ervaren op bestuurlijk gebied
 • voor het eerst Eerste Kamerlid

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Mannen en vrouwen

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van het aantal vrouwen in de Eerste Kamer.

2.

Regionale spreiding

Randstedelingen hebben opnieuw de overhand. Het aantal leden uit Gelderland (tien) is relatief hoog. Zwak vertegenwoordigd in de nieuwe Senaat zullen de noordelijke provincies zijn. Uit Friesland komt slechts één lid (Loek Hermans), maar dat is geen geboren Fries.

3.

Beroepservaring

Zoals al bij de kandidaatstelling voor de Eerste Kamerverkiezingen in 2011 bleek, is het relatief hoge aantal (voormalige) politieke kopstukken dat zitting krijgt in de Eerste Kamer opvallend. Voor het CDA komt oud-politiek leider Elco Brinkman in de Senaat, voor de PvdA oud-minister Guusje ter Horst (naast de terugkerende Klaas de Vries), voor de VVD oud-minister Frank de Grave (naast lijsttrekker en fractievoorzitter Loek Hermans) en voor D66 oud-politiek leider Thom de Graaf en oud-minister Roger van Boxtel.

Het aantal oud-ministers in de Senaat bedraagt daarmee zeven. In de Tweede Kamer zitten nu drie oud-ministers, van wie er echter één, Gerda Verburg, de Kamer binnenkort verlaat.

Andere bekende politici die Eerste Kamerlid worden, zijn voormalig PvdA-voorzitter Ruud Koole, oud-Tweede Kamerlid en wethouder van Roermond Jos van Rey, en oud-Tweede Kamerlid en oud-wethouder van Amsterdam Marijke Vos. Er komen in totaal twaalf oud-Tweede Kamerleden in de Eerste Kamer.

In de nieuwe Senaat komt voorts oud-europarlementariër Maria Martens en het Rotterdamse raadslid Ronald Sörensen en de oud-wethouder van Hilversum Jan Nagel (hij was eerder senator voor de PvdA).

Bestuurlijke ervaring blijft volop aanwezig in de nieuwe Senaat, onder andere door de komst van de burgemeester Thom de Graaf (Nijmegen) en Koos Schouwenaar (Middelburg). Eerste Kamerlid blijven de (oud-)burgemeesters Han Noten (Dalfsen), Joyce Sylvester (Naarden), Fred de Graaf (Apeldoorn), Menno Knip (Almelo) en Helmi Huijbregts (Oosterhout). Loek Hermans is de enige voormalige Commissaris van de Koningin in de nieuwe Eerste Kamer.

In de Eerste Kamer komen onder meer

 • drie (oud-)rechters
 • twee advocaten
 • een oud-officier van justitie
 • een lid van het Permanent Hof van Arbitrage
 • een voormalig militair adviseur van de secretaris-generaal van de VN
 • een oud-topman van PricewaterhouseCoopers
 • de voorzitter van BouwendNederland
 • een topman van Schiphol
 • twee bestuursleden van universiteiten
 • de voorzitter van de GGZ
 • een topman van een ziektekostenverzekeraar
 • de voorzitter van de Orde van Medisch Specialisten
 • een huisarts

Het aantal hoogleraren blijft eveneens hoog. In de nieuwe Eerste Kamer zijn dat Sophie van Bijsterveldt, Hans Franken en Peter Essers (CDA), Kim Putters, Pauline Meurs, Ruud Koole, Nico Schrijver, Esther-Mirjam Sent en Klaas de Vries (PvdA), Heleen Dupuis en Liesbeth Kneppers (VVD), Ruard Ganzevoort (GroenLinks), Eric Smaling en Geert Reuten (SP), Hans Engels (D66), Roel Kuiper en Peter Ester (ChristenUnie) en Kees de Lange (OSF).

4.

Ervaring als senator

De nieuwe Eerste Kamer bestaat voor meer dan de helft uit nieuwkomers (40). In de fractie van de PVV zit niemand met Eerste Kamerervaring. Bij D66 is Hans Engels de enige die ervaring als senator heeft. Bij het CDA zijn zes ' oud-gedienden', net zoveel als bij de PvdA. Het Eerste Kamerlid met de meeste ervaring is SGP' er Gerrit Holdijk. Hij is lid sinds 1991 (en was eerder lid in 1986-1987).

5.

Leeftijd

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de gemiddelde leeftijden in deze Kamer.

6.

Opleiding

Zoals ook in de Tweede Kamer het geval is, is het merendeel van de leden hoog opgeleid. Dat geldt alleen in mindere mate voor de PVV' ers*, maar ook onder hen bevinden zich een advocaat, een historicus en een ingenieur. Juristen zullen in de nieuwe Eerste Kamer goed vertegenwoordigd zijn: 28 leden zijn jurist. Daarnaast zullen vier bestuurskundigen en drie politicologen van de Senaat deel gaan uitmaken. Er komen zeven economen en één bedrijfskundige. Onder de nieuwe Eerste Kamerleden zijn er vier die theologie hebben gestudeerd en is één filosoof.

 • Niet van alle PVV-kandidaten zijn volledige gegevens bekend.

Meer over

Eerste Kamerverkiezingen 2011


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.