Drs. M.J.Th. (Maria) Martens

foto Drs. M.J.Th. (Maria) Martensvergrootglas

Maria Martens (1955) is sinds 7 juni 2011 Eerste Kamerlid voor het CDA. Zij was in 1999-2009 lid van het Europees Parlement. Mevrouw Martens is theologe en was onder meer secretaris buitenland van de Nederlandse Missieraad en studiesecretaris van het Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties. In het Europees Parlement hield zij zich vooral bezig met ontwikkelingssamenwerking. Mevrouw Martens is voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

CDA
in de periode 1999-heden: lid Eerste Kamer, lid Europees Parlement

voornamen (roepnaam)

Maria Johanna Theodora (Maria)

personalia

geboorteplaats en -datum
Doetinchem, 8 januari 1955

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

fractie Europees Parlement
Fractie van de Europese Volkspartij en Europese Democraten

hoofdfuncties en beroepen

 • docent levensbeschouwing, "Sint Ludgercollege" te Doetinchem, 1984
 • secretaris buitenland Nederlandse Missieraad, van 1984 tot 1988
 • studiesecretaris Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties, van 1988 tot 1999
 • lid Europees Parlement, van 20 juli 1999 tot 14 juli 2009
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 7 juni 2011

activiteiten

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 2017 tot de drie leden van haar fractie die tegen het wetsvoorstel over inwerkingtreding van het EU-Associatieverdrag met Oekraïne stemden

op het gebied van de EU
 • Diende in februari 2002 een verslag in over de EU-doelstellingen inzake de onderwijs- en beroepsopleidingsstelsels (niet-wetgevende raadplegingsprocedure).
 • Diende in april 2002 een verslag in over de horizontale integratie van het gendergelijkheidsaspect ("mainstreaming of gender equality") in de ontwikkelingssamenwerking (niet-wetgevende raadplegingsprocedure).
 • Diende in oktober 2005 een verslag in over een ontwikkelingsstrategie voor Afrika (initiatiefprocedure).
 • Diende in oktober 2007 een verslag in over de stand van zaken in de betrekkingen tussen de Europese Unie en Afrika (initiatiefprocedure).
 • lid waarnemingsmissies presidentsverkiezingen in Honduras (2009), Georgië (2013) en Oekraïne (2014)

wetenswaardigheden

woonplaats
Nijmegen

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • Interview door Hetty van Rooij, "EU denkt na over verbod op dragen van swastika", in: Nederlands Dagblad, 24 februari 2005
 • Interview door Marc van Dijk, "Religie is privézaak", in: Trouw, 27 juni 2005

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.