Prof.Dr. C.A. (Kees) de Lange

foto Prof.Dr. C.A. (Kees) de Langevergrootglas

Prof.dr. Kees de Lange (1943) was van 7 juni 2011 tot 9 juni 2015 Eerste Kamerlid. Tot 19 mei 2015 was dat voor de OSF (Onafhankelijke Senaatsfractie) en de laatste weken als onafhankelijk lid. Hij was tot 2012 lid en bestuurder van 50PLUS. De heer De Lange was hoogleraar scheikunde aan de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. Voorts was hij in 2009-2011 voorzitter van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen.

OSF , fractie-De Lange
in de periode 2011-2015: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

Voornamen (roepnaam)

Cornelis Andreas (Kees)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Zaandam, 20 juni 1943

Partij/stroming

partij(en)
50PLUS, van januari 2011 tot mei 2012

lid tussentijds gevormde fractie(s)
 • OSF (Onafhankelijke Senaatsfractie), van 7 juni 2011 tot 12 mei 2015
 • fractie-De Lange, van 19 mei 2015 tot 9 juni 2015

Hoofdfuncties/beroepen (5/8)

 • fractievoorzitter fractie-De Lange Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 2015 tot 9 juni 2015
 • fractievoorzitter OSF Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 7 juni 2011 tot 19 mei 2015
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 7 juni 2011 tot 9 juni 2015
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, van 10 maart 2011 tot 7 november 2011
 • hoogleraar laserspectroscopie, Universiteit van Amsterdam, van 1988 tot 1 november 2004

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

Nevenfuncties

huidige
 • secretaris Stichting Hemmeland

vorige (2/8)
 • lid algemene vergadering IPO (Interprovinciaal Overleg), 2011
 • voorzitter NBP (Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen), van 12 mei 2009 tot 10 januari 2011

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
lid parlementaire commissie Onderzoek privatisering/verzelfstandiging overheidsdiensten (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 4 oktober 2011 tot 20 november 2012

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Activiteiten

als parlementariër
 • Stond bij de Eerste Kamerverkiezingen in 2011 aanvankelijk zowel op de kandidatenlijst van de OSF als die van 50PLUS. Binnen de wettelijke hersteltermijn trok hij zich terug als kandidaat voor 50PLUS.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Legde in mei 2012 zijn functies in 50PLUS neer, nadat hij enkele bestuursleden, onder wie partijvoorzitter Nagel en Henk Krol, had beschuldigd van machtswellust en belangenverstrengeling.
 • Brak in oktober 2014 met het bestuur van de OSF, omdat volgens hem een bijdrage aan het blad van de OSF werd gecensureerd
 • Brak in mei 2015 met de OSF, nadat het bestuur van dat samenwerkingsverband had voorgesteld banden aan te knopen met de Limburgse partij van de in opspraak gebrachte politicus Jos van Rey. Hoewel de ledenvergadering dat voorstel verwierp, wilde hij niets meet met de OSF te maken hebben.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.