Senator De Lange 'boycot' vergaderingen Eerste Kamer

maandag 15 december 2014, 15:02

DEN HAAG (PDC) - Senator Kees de Lange (OSF) vindt dat de vergaderagenda dermate vol is dat de Eerste Kamer zijn rol als 'Chambre de Réflection' niet kan waarmaken. Hij zal daarom de vergaderingen van maandag en dinsdag niet bijwonen. 

De Lange stelt dat de agenda overvol is waardoor hij te weinig tijd heeft om belangrijke wetsvoorstellen goed te lezen en voor te bereiden. Dat niet gekozen is om sommige plannen later af te handelen heeft volgens de Lange 'alles te maken met partijpolitieke overwegingen'.

Eerste Kamervoorzitter Broekers-Knol heeft begrip voor de problemen van De Lange als eenmansfractie. 'Maar de agenda is volgens de gewone procedure opgesteld, ze is met alle fractievoorzitters besproken', aldus Broekers. Ook wijst ze op het belang dat wetgeving voor 2015 goed wordt geregeld. Wel wil ze proberen de agenda eind volgend jaar minder vol te plannen. 

Bron: ANP