Prof.Dr. R. (Roel) Kuiper

foto Prof.Dr. R. (Roel) Kuipervergrootglas

Roel Kuiper (1962) is sinds 12 juni 2007 lid van de fractie van de ChristenUnie in de Eerste Kamer. Sinds 2011 leidt hij de tweemansfractie in de Senaat. De heer Kuiper is lector aan de Gereformeerde Hogeschool Zwolle en bijzonder hoogleraar wijsbegeerte in Rotterdam. Hij was eerder directeur van het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie. De heer Kuiper was voorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie privatiseringen.

ChristenUnie
in de periode 2007-heden: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

voornaam (roepnaam)

Roelof (Roel)

personalia

geboorteplaats en -datum
Mariënberg (gem. Hardenberg), 5 april 1962

levensbeschouwing
Gereformeerd (vrijgemaakt)

partij/stroming

partij(en)
 • RPF (Reformatorische Politieke Federatie), van 1988 tot 1 januari 2000
 • ChristenUnie, vanaf 1 januari 2000

hoofdfuncties/beroepen

 • docent geschiedenis, M.O.-lerarenopleiding, Evangelische Hogeschool te Amersfoort, van 1987 tot 1990
 • directeur Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte te Utrecht, van 1991 tot 1995
 • directeur Marnix van Sint Aldegonde Stichting, wetenschappelijk bureau van de RPF, van 1995 tot 1 september 2000
 • directeur Groen van Prinsterer Stichting, wetenschappelijk bureau van de ChristenUnie, van 1 september 2000 tot december 2002
 • bijzonder hoogleraar reformatorische wijsbegeerte, Erasmus Universiteit Rotterdam, vanaf 1998 (vanwege de Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte)
 • lector samenlevingsvraagstukken, Christelijke Hogeschool Ede, van 2002 tot 2006
 • lector samenlevingsvraagstukken, Gereformeerde Hogeschool Zwolle, van 2002 tot 2010
 • gastdocent Dordt College, Sioux City (Iowa, V.S.), van januari 2003 tot juli 2003
 • docent politieke en sociale filosofie, faculteit der wijsbegeerte, Vrije Universiteit te Amsterdam, van 2003 tot 2007
 • interim-directeur Groen van Prinsterer Stichting, wetenschappelijk bureau van de ChristenUnie, vanaf 1 februari 2007
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 12 juni 2007
 • fractievoorzitter ChristenUnie, Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 7 juni 2011

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn echtgenote is diëtist en gemeenteraadslid in Barneveld
 • Zijn vader was directeur van een landbouwcoöperatie; zijn moeder was onderwijzeres

woonplaats
Amsterdam

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Zelfbeeld en wereldbeeld: antirevolutionairen en het buitenland 1848-1905" (dissertatie, 1992)
 • "Herenmuiterij: vernieuwing en sociaal conflict in de antirevolutionaire beweging, 1871-1894" (1994)
 • "Uitzien naar de zin: inleiding tot een christelijke geschiedbeschouwing" (1996)
 • "Reformatorische partijvisie: de RPF als christelijke politieke partij" (1996)
 • "Op het breukvlak van twee millennia" (1999)
 • "Op zoek naar de samenleving: over anti-utopisch denken en politieke verantwoordelijkheid" (inaugurele rede, 1999)
 • "Dienstbare samenleving: basiswaarde van de christelijke politiek" (2001)
 • "'Tot een voorbeeld zult gij blijven': mr. G. Groen van Prinsterer 1801-1876" (2001)
 • "Tolereren of bekeren: naar een christelijke visie op verdraagzaamheid" (2001)
 • "Dienstbare Overheid. Christelijk-staatkundige visie op politiek en overheid" (2003)
 • "Frisse lucht. De ChristenUnie en het kabinetsbeleid" (2007)
 • "Moreel kapitaal. De verbindingskracht van de samenleving " (2009)
 • "De overheid als bondgenoot", in: "Voorbij de crisis. Een nieuwe tijd vereist een andere overheid" (met Rien Fraanje en Jos van der Knaap, 2010)
 • diverse wetenschappelijke artikelen en bijdragen aan bundels

uitgebreide versie

uitgebreide versie
In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.