Mr. Th.C. (Thom) de Graaf

foto Mr. Th.C. (Thom) de Graaf
bron: © Hans Kouwenhoven

Thom de Graaf (1957) was van 7 juni 2011 tot 20 september 2018 Eerste Kamerlid voor D66. Van juni 2015 tot juni 2018 was hij fractievoorzitter. In 2007-2012 was hij burgemeester van Nijmegen en van 1 februari 2012 tot 26 september 2018 was hij voorzitter van de Vereniging Hogescholen. De heer De Graaf werd op jonge leeftijd gemeenteraadslid in Leiden en was daarnaast topambtenaar op Binnenlandse Zaken. In 1994 werd hij Tweede Kamerlid. Hij was lid van de enquêtecommissie IRT. In 1997 volgde hij Wolffensperger op als fractievoorzitter en hij leidde de D66-fractie tijdens paars II en Balkenende I, maar stapte na de verkiezingsnederlaag van 2003 op. Keerde in het kabinet-Balkenende II terug als vicepremier en minister voor bestuurlijke vernieuwing. Zag in 2005 zijn voorstel voor de gekozen burgemeester stranden in de Senaat en trad toen af. Per 1 november 2018 wordt hij vicepresident van de Raad van State.

D66
in de periode 1994-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK, minister, viceminister-president, politiek leider

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Thomas Carolus (Thom)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 11 juni 1957

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • D'66 (Democraten 1966), van 1977 tot 15 juni 1985 (partijnaam gewijzigd)
 • D66 (Democraten 66)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (8/16)

 • vicevoorzitter Raad van State, 1 november 2018
 • fractievoorzitter D66 Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 9 juni 2015 tot 26 juni 2018
 • voorzitter Vereniging Hogescholen, van 1 februari 2012 tot 26 september 2018 (voorheen HBO-raad, belangen- en werkgeversvereniging van hogescholen in Nederland)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 7 juni 2011 tot 20 september 2018
 • minister zonder portefeuille (minister voor Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties), tevens viceminister-president, van 27 mei 2003 tot 23 maart 2005
 • fractievoorzitter D66 Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 mei 1998 tot 22 januari 2003
 • fractievoorzitter D66 Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 november 1997 tot 6 mei 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 mei 1994 tot 27 mei 2003

takenpakket (bewindspersoon)
 • Hield zich als minister behalve met staatkundige vernieuwing (kiesstelsel, referendum, dualisering, gekozen burgemeester, Grondwet) en Koninkrijksrelaties ook bezig met grotestedenbeleid en kwaliteit van de Rijksdienst

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/9)
 • voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Filmfonds, vanaf 2017
 • voorzitter jury ECI Literatuurprijs 2017, vanaf januari 2007

vorige (2/44)
 • informateur collegevorming gemeente Amsterdam, van maart 2014 tot mei 2014
 • lid Raad van Advies Stichting "The Rights Forum",, vanaf juli 2013

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/6)
 • vicevoorzitter vaste commissie voor Koninkrijksrelaties (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 21 juni 2011 tot 20 september 2018
 • voorzitter vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 10 april 2003 tot 27 mei 2003

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich als Tweede Kamerlid onder meer bezig met binnenlandse zaken, politie en Antilliaanse zaken en later ook met buitenlandse zaken en Europese zaken
 • Houdt zich in de Eerste Kamer behalve met algemene politieke vraagstukken bezig met binnenlandse zaken, Koninkrijksrelaties, Europa, defensie en immigratie en asiel

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/7)
 • Diende in februari 2005 het wetsvoorstel Wet wijziging kiesstelsel Tweede Kamer in. Dit beoogde een tweestemmenstelsel in te voeren, waarbij kiezers zowel een landelijke als regionale stem zouden uitbrengen. Het voorstel werd in februari 2006 door zijn opvolger Pechtold ingetrokken. (29.986)
 • Diende in november 2004 het wetsvoorstel Wet verkiezing burgemeester in. Dit wetsvoorstel beoogde uitwerking te geven aan de herziene Grondwet (op het moment van indiening was een voorstel in tweede lezing aanhangig bij de Eerste Kamer). De verkiezing zou plaatsvinden op basis van absolute meerderheid, waarbij zo nodig een tweede ronde moest worden gehouden. (29.865)

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2005 een herziening van de Grondwet in het Staatsblad, waardoor het voor volksvertegenwoordigers mogelijk wordt zich bij zwangerschap of langdurige ziekte tijdelijk te laten vervangen

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/5)
 • Maakte op de avond van 23 maart 2005 zijn aftreden als minister bekend, nadat een dag eerder de Eerste Kamer het door hem verdedigde wetsvoorstel tot het uit de Grondwet halen van de Kroonbenoeming van de burgemeester had verworpen. Bij zijn besluit speelde ook mee, dat er voor hem, na overleg in de coalitie, onvoldoende zicht bestond op het tot stand brengen van een hervorming van het kiesstelsel.
 • Was in 2003 bij de onderhandelingen in de kabinetsformatie secondant van Boris Dittrich
 • Was in 2003 kandidaat voor het Tweede Kamervoorzitterschap, maar werd verslagen door de aftredende Kamervoorzitter Weisglas. Kreeg bij de eerste stemmingsronde 37 en bij de tweede stemmingsronde 17 van de 145 stemmen.

verkiezingen
 • Was in 1998 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 2 op de D66-kandidatenlijst

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.