Prof.Dr. R.R. (Ruard) Ganzevoort

foto Prof.Dr. R.R. (Ruard) Ganzevoort
bron: Gabriela*Hengeveld

Ruard Ganzevoort (1965) is sinds 7 juni 2011 Eerste Kamerlid voor GroenLinks. Sinds 2005 is hij hoogleraar praktische theologie en decaan aan de Vrije Universiteit. Eerder was hij onder meer Nederlands-Gereformeerd predikant, docent en lector. De heer Ganzevoort was binnen GroenLinks voorzitter van "De Linker Wang", platform voor religie en politiek. Hij is expert op het gebied van pastorale zorg en trauma. De heer Ganzevoort is voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties en van de commissie die een parlementair onderzoek uitvoert naar effectiviteit van antidiscriminatie­wetgeving. Hij houdt zich verder bezig met volksgezondheid, zorg, onderwijs, wetenschapsbeleid, cultuur en sport.

GroenLinks
in de periode 2011-heden: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Reinder Ruard (Ruard)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Haarlem, 14 februari 1965

3.

Partij/stroming

partij(en)
GroenLinks

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/11)

 • hoogleraar praktische theologie, Vrije Universiteit te Amsterdam, vanaf 1 februari 2005
 • lector theologie en levensbeschouwing, Christelijke Hogeschool "Windesheim" te Zwolle, van september 2007 tot september 2009
 • decaan faculteit Religie en Theologie, Vrije Universiteit te Amsterdam, vanaf 1 januari 2017
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 7 juni 2011

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige
 • lid van de redactieraad Journal of Empirical Theology, vanaf januari 2004

vorige (2/27)
 • president International Society for Empirical Research in Theology, van 2014 tot 1 april 2018
 • lid Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen, NWO, van 2015 tot 1 januari 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/5)
 • voorzitter tijdelijke commissie onderzoekvoorstel parlementair onderzoek naar discriminatie in Nederland (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 1 december 2020 tot 2 februari 2021
 • voorzitter commissie parlementair onderzoek naar effectiviteit van antidiscriminatiewetgeving (Eerste Kamer der Staten-Generaal), vanaf 23 maart 2021

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd op 2 juli 2019 bij de verkiezing van de Kamervoorzitter in de derde stemronde verslagen door Jan Anthonie Bruijn (VVD). Hij kreeg 28 stemmen, tegen 34 voor Bruijn (11 stemmen waren blanco).

uit de privésfeer
 • Woonde tussen zijn vijfde en achtste levensjaar in Suriname
 • Nadat hij openlijk uitkwam voor zijn homoseksualiteit en een relatie aanging, ontnam de Nederlands-Gereformeerde Kerk hem in 2005 zijn ambtstitel 'predikant'

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.