Prof.Dr. R.A. (Ruud) Koole

foto Prof.Dr. R.A. (Ruud) Koolevergrootglas

Ruud Koole (1953) was van 7 juni 2011 tot 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor de PvdA. Hij was van maart 2001 tot december 2005 voorzitter van de PvdA en in 2007 een half jaar waarnemend voorzitter. De heer Koole is politicoloog en was directeur van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen in Groningen. Sinds januari 2006 is hij hoogleraar in Leiden. De heer Koole was woordvoerder binnenlandse zaken en hoger onderwijs van de PvdA-Eerste Kamerfractie.

PvdA
in de periode 2001-2015: lid Eerste Kamer, partijvoorzitter, lid Staatscommissie parlementair stelsel

voornamen (roepnaam)

Rudolf Anton (Ruud)

personalia

geboorteplaats en -datum
Rilland-Bath (Zld.), 16 augustus 1953

partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

hoofdfuncties/beroepen

 • docent BDA (Biblitotheek- en Documentatie Academie) te Groningen, van 1975 tot 1977
 • student-assistent ZWO te Groningen, van 1977 tot 1979
 • directeur DNPP (Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen), Rijksuniversiteit Groningen, van 1981 tot 1989
 • hoofddocent politieke wetenschappen, Universiteit Leiden, van 1989 tot 1 januari 2006 (sinds maart 2001 parttime)
 • voorzitter PvdA, van 17 maart 2001 tot 9 december 2005
 • hoogleraar politicologie, in het bijzonder m.b.t. de Nederlandse politiek en haar institutionele ontwikkeling, Universiteit Leiden, vanaf 1 januari 2006
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 7 juni 2011 tot 9 juni 2015

activiteiten

opvallend stemgedrag
 • In 2014 stemden Witteveen en hij als enigen van hun fractie tegen het wetsvoorstel Wet uitbreiding bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek
 • Behoorde in 2015 tot de minderheid van zijn fractie (van vijf leden) die vóór het initiatiefvoorstel-Schouw stemde over deconstitutionalisering van de benoeming van burgemeester en commissaris van de Koning (eerste lezing grondwetsherziening)

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Opgegroeid in Zeeland in een ARP-gezin van 'kleine luyden'
 • Promoveerde bij Prof. Hans Daalder

woonplaats
Oegstgeest

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Het belang van politieke partijen" (1984)
 • "Binnenhof binnenste buiten: slagen en falen van de Nederlandse parlementaire democratie" (red., 1986)
 • "40 jaar vrij en verenigd: geschiedenis van de VVD-partijorganisatie 1948-1988" (red., 1988)
 • "Van Bastille tot Binnenhof: de Franse Revolutie en haar invloed op de Nederlandse politieke partijen" (red., 1989)
 • "De opkomst van de moderne kaderpartij: veranderende partijorganisatie in Nederland 1960-1990" (dissertatie, 1992)
 • "Politieke partijen in Nederland: ontstaan en ontwikkeling van partijen en partijstelsel" (1995)
 • "Politiek en tegen-politiek in de Nederlandse democratie" (oratie, 2006)
 • "Mensenwerk. Herinneringen van een partijvoorzitter, 2001-2007" (2009)
 • diverse (wetenschappelijke) artikelen, bijdrages en opiniestukken

uitgebreide versie

uitgebreide versie
In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.