Ir. M.B. (Marijke) Vos

foto Ir. M.B. (Marijke) Vosvergrootglas

Marijke Vos (1957) is sinds 7 juni 2011 Eerste Kamerlid voor GroenLinks. Zij werkte onder meer als educatief medewerker bij Milieudefensie en als docent milieukunde en was in 1990-1994 voorzitter van GroenLinks. In de Tweede Kamer, waarin zij in 1994 zitting kreeg, hield zij zich onder meer bezig met milieu, asielbeleid, landbouw en natuurbehoud. Zette zich in voor het beperken van het gebruik van tropisch hardhout. Trad ook enige tijd op als waarnemend fractievoorzitter. Mevrouw Vos was voorts voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid. Van april 2006 tot mei 2010 was zij wethouder van Amsterdam. In de Eerste Kamer is zij woordvoerster infrastructuur, milieu, economische zaken en financiën.

GroenLinks
in de periode 1994-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, lid Eerste Kamer, partijvoorzitter

voornamen (roepnaam)

Maria Bernardina (Marijke)

personalia

geboorteplaats en -datum
Leidschendam, 4 mei 1957

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek (opgevoed)

partij/stroming

partij(en)
GroenLinks, vanaf 20 juni 1989 (1989-1991 lid Vereniging Groen Links)

hoofdfuncties/beroepen

 • vrijwilliger in een buurthuis (6 jaar)
 • educatief/actie-medewerker, Vereniging Milieudefensie, van 15 maart 1984 tot 1 januari 1990
 • docent milieukunde, Centrum voor Milieukunde, Rijksuniversiteit Leiden, van 1 januari 1990 tot 15 juni 1992
 • voorzitter GroenLinks, van 30 november 1990 tot 17 mei 1994 (bezoldigd vanaf medio 1992)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 mei 1994 tot 23 mei 2006
 • waarnemend fractievoorzitter, GroenLinks Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 september 2003 tot 19 januari 2004
 • wethouder (van zorg, milieu, personeel & organisatie, openbare ruimte en groen) van Amsterdam, van 26 april 2006 tot 18 mei 2010
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 7 juni 2011
 • voorzitter Sociaal Werk Nederland, vanaf 20 juni 2011 (voorheen: MOgroep Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, brancheorganisatie voor ondernemingen in maatschappelijke ondersteuning, welzijn en maatschappelijke dienstverlening)

activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer bezig met milieu, landbouw, buitenlandse zaken, defensie en justitie
 • Diende in 1994 een initiatiefwetsvoorstel in inzake beperking van het gebruik van tropisch hardhout. Dit voorstel (en een novelle hierop) werd in september 2000 door de Tweede Kamer aangenomen en is in behandeling bij de Eerste Kamer. Een tweede novelle (over het laten vervallen van het negatieve keurmerk) is aanhangig bij de Tweede Kamer. De behandeling verloopt moeizaam, omdat een eenzijdige Nederlandse maatregel tegen invoer van tropisch hardhout stuit op Europeesrechtelijke bezwaren. (23.982)
 • In november 1994 nam de Tweede Kamer met 77 tegen 73 stemmen een door haar ingediende en door het kabinet ontraden motie aan over het afzien van de bedrijfstijdverlenging voor de kerncentrale Borssele (16.226)
 • Interpelleerde op 17 mei 1995 de ministers De Boer, Jorritsma en Wijers over het Co2-beleid (24.161)
 • Interpelleerde op 28 november 1996 de ministers Van Aartsen en De Boer over de toelating van bestrijdingsmiddelen (25.121)
 • Interpelleerde op 11 december 1996 minister-president Kok over diens rol bij de besluitvorming over de Hogesnelheidslijn
 • Interpelleerde op 19 maart 1998 minister Brinkhorst over illegale exporten van rundvlees naar Rusland
 • Diende in 2002 een initiatiefwetsvoorstel in over de invoering van etikettering van elektriciteit in verband met de milieukwaliteit daarvan. Het voorstel werd in 2011 ingetrokken. (28.178)
 • Diende in 2002 een initiatiefwetsvoorstel in over de sluiting van de kerncentrale Borssele (verbod kernenergie voor elektriciteitsproductie) (28.761)
 • Diende in 2003 samen met Hannie Stuurman (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel in om de Wet stimulering arbeidsdeelname minderheden (Wet SAMEN) pas per 1 januari 2010 i.p.v. per 1 januari 2004 te laten vervallen (29.275)

opvallend stemgedrag
 • In 2012 stemden zij en Tof Thissen als enigen van hun fractie vóór het (verworpen) initiatiefwetsvoorstel-Thieme over een verbod op onverdoofd ritueel slachten

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Woonde tot 2004 in een leefgemeenschap
 • Is sinds 2004 mede-eigenaar van een wijngaard in Zuid-Frankrijk, waar op ecologische wijze wijn, zonnebloemen en graan worden verbouwd.
 • Haar vader was raadsheer in het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch; haar moeder was lerares scheikunde

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, maart 2006 (lijstduwer, gekozen met voorkeurstemmen)

woonplaats
Amsterdam

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • Annemarie Opmeer en Michiel Bussink, "Marijke Vos, Milieuwethouder in Amsterdam. We hebben een groot probleem", Milieudefensie Magazine, maart 2007
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

uitgebreide versie

uitgebreide versie
In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.