Mr. R.H.L.M. (Roger) van Boxtel

foto Mr. R.H.L.M. (Roger) van Boxtel
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Eerste Kamer der Staten-Generaal

D66-politicus die spoedig een gewaardeerd Tweede Kamerlid werd en in 1998 minister zonder portefeuille in het kabinet-Kok II belast met grotesteden-, integratie- en overheidscommunicatiebeleid. Was voor hij in de politiek kwam werkzaam bij de VNG, organisatie-adviseur, interim-manager en vicevoorzitter van de landelijke stichting projecten opvang asielzoekers. In de Kamer woordvoerder volksgezondheid en minderhedenbeleid en vicefractievoorzitter. Bracht een initiatiefwet tot stand over de aanstellingskeuring. Als minister net zo vlot en gewoon in de omgang als hij dat als Kamerlid was. Verliet de politiek na de verkiezingsnederlaag van 'paars' in 2002. Sinds 2003 was hij werkzaam bij zorgverzekeraar Menzis Zorg en daarvan was hij in 2004-2015 bestuursvoorzitter. Was daarna vijf jaar president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen.

D66
in de periode 1994-2015: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK, minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Roger Henri Ludovic Maria (Roger)

geboorteplaats en -datum
Tilburg, 8 februari 1954

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • D'66 (Democraten 1966), van 1977 tot 15 juni 1985 (partijnaam gewijzigd)
 • D66 (Democraten 66)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (9/12)

 • strategisch organisatieadviseur en interim-manager bij "Andersson, Elffers, Felix" B.V. te Utrecht, van 1989 tot augustus 1994
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 augustus 1994 tot 3 augustus 1998
 • minister zonder portefeuille, minister voor Grotestedenbeleid, van 3 augustus 1998 tot 22 juli 2002
 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 13 maart 2000 tot 24 maart 2000 (na het aftreden van minister Peper)
 • directievoorzitter Zorg, zorgverzekeraar "Menzis Zorg", van 1 januari 2003 tot 1 september 2004
 • voorzitter Raad van Bestuur zorgverzekeraar "Menzis", van 1 september 2004 tot 1 april 2015
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 7 juni 2011 tot 9 juni 2015
 • fractievoorzitter D66, Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 7 juni 2011 tot 9 juni 2015
 • voorzitter Raad van Bestuur N.V. Nederlandse Spoorwegen, van 1 augustus 2015 tot 1 oktober 2020 (1 jaar interim-voorzitter)

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als minister belast met grotesteden- en integratiebeleid, aangelegenheden betreffende het overheidsinformatiebeleid, paspoorten en coördinatie van het millenniumprobleem

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige (2/4)
 • lid Raad van Toezicht Artis Amsterdam, vanaf juli 2021
 • voorzitter Raad van Toezicht Leo Smitsstichting, vanaf januari 2022 (kennisverzameling over componisten die in de Tweede Wereldoorlog werden vervolgd)

vorige (2/39)
 • lid Raad van Commissarissen KPMG, van 1 juni 2021 tot 1 december 2021
 • voorzitter Raad van Commissarissen KPMG, van 1 december 2021 tot juli 2023

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
lid College van Senioren (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 7 juni 2011 tot 9 juni 2015

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
 • lid Comité van Aanbeveling 100-jarig bestaan watersportvereniging "VADA" te Wageningen
 • ambassadeur Hubrecht Instituut, vanaf 1 januari 2012

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder volksgezondheid van zijn fractie. Hield zich ook bezig met binnenlands bestuur en grotestedenbeleid.
 • Bracht in 1997 een initiatiefwet (Stb. 178) tot stand inzake de medische keuring bij aanstelling en bij het afsluiten van een verzekering. Het initiatiefwetsvoorstel was in 1993 ingediend door Jacob Kohnstamm. (23.259)
 • Diende in 1998 samen met Margreet Kamp (VVD) en Willie Swildens-Rozendaal (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel in over het uit het strafrecht halen van zorgvuldig uitgevoerde euthanasie. Het door Olga Scheltema-de Nie als eerste ondertekenaar overgenomen voorstel werd op 24 september 1998 ingetrokken, nadat het kabinet-Kok II de inhoud had overgenomen in een eigen wetsvoorstel.. (26.000)

als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/8)
 • Was verantwoordelijk voor het beleid rond de millenniumproblematiek (problemen met computersystemen met verouderde software door het bereiken van de datum 1 januari 2000).
 • Wees in 2001 het invoeren van een toelatingsregeling voor Nederlands-Antillianen via een apart paspoort of een visumplicht af vanwege juridische en praktische bezwaren. Bovendien vreesde hij dat aankondiging van zo'n regeling een aanzuigende werking zou hebben.
 • Bracht in 2002 samen met minister Vermeend en staatssecretaris Kalsbeek de Nota 'Integratie in het perspectief van immigratie' uit. Doelstelling van het integratiebeleid is dat elke ingezetene zich zelfstandig binnen de Nederlandse democratische rechtsorde staande kan houden en vrij en onbelemmerd kan participeren in de volle uitoefening van burgerrechten en -plichten. (28.198)

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1999 samen met de ministers Borst en Korthals wijzigingen (Stbb. 167 en 168) van de Opiumwet tot stand waardoor de burgemeesters de bevoegdheid krijgt voor publiek toegankelijke panden te sluiten waar in strijd met de Opiumwet drugs worden verkocht. (25.324, 25.325)
 • Bracht in 1999 de Remigratiewet in het Staatsblad (Stb. 232), die niet-Nederlandse ingezetenen faciliteiten biedt om terug te keren naar hun land van herkomst. Hiermee kan tegemoet worden gekomen aan de wens van een groeiend aantal oudere immigranten tot hulp bij remigratie. Het wetsvoorstel was in 1997 ingediend en in 1998 in de Tweede Kamer verdedigd door minister Dijkstal. (25.741)
 • Bracht in 2001 een wijziging (Stb. 351) van de Wet inburgering nieuwkomers tot stand, waardoor vreemdelingen die de functie van geestelijke bedienaren bekleden (zoals imams), ondanks tijdelijk verblijf, tot inburgering kunnen worden verplicht (27.000)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in november 1997 kandidaat voor het fractievoorzitterschap, maar werd bij een peiling onder de fractieleden met elf tegen negen stemmen verslagen door Thom de Graaf

uit de privésfeer
 • Speelde voetbal bij D.V.H. (De Vliegende Hollander) in Amstelveen en S.C. Overamstel in Amsterdam

verkiezingen
 • Was in 1998 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 3 op de D66-kandidatenlijst
 • Was in 2002 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 2 op de D66-kandidatenlijst

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Tweede Kamer, mei 2002 (stond tweede op de kandidatenlijst; benoeming niet aanvaard omdat hij de uitslag als een afkeuring van zijn eigen beleid zag)

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Eveline Brandt, "'optimist tot in de kist'". De Groene Amsterdammer, 22 oktober 1997
 • Bram Pols, "Een minister die geen excellentie worden wil. Grote steden, integratie en het gezellige fanatisme van Roger van Boxtel", NRC Handelsblad, 14 februari 2000
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.