Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Dit ministerie draagt de zorg voor de volksgezondheid. Dit betreft onder andere het beleid met betrekking tot ziekenhuizen, geneesmiddelen, ziektekosten en huisartsen. Ook het welzijnsbeleid zoals de ouderenzorg, het jeugdbeleid, de verslaafdenzorg en de maatschappelijke dienstverlening behoren tot het taakveld. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van de sport.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is Hugo de Jonge (CDA). Het ministerie kent ook een minister zonder portefeuille, Tamara van Ark (VVD).

Daarnaast kent het ministerie een staatssecretaris, Paul Blokhuis (ChristenUnie). De ambtelijke leiding over het ministerie is in handen van een secretaris-generaal, Erik Gerritsen.

Inhoudsopgave van deze pagina:


2.

Taakverdeling

De staatssecretaris als taken de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en leefstijl.

3.

Historische ontwikkeling

Het eerste afzonderlijke departement voor volksgezondheid werd opgericht in 1971 onder het kabinet-Biesheuvel. Dit nieuwe ministerie ging Volksgezondheid en Milieuhygiëne (VoMil) heette. Voor 1971 werd volksgezondheid wisselend ondergebracht bij Arbeid, Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken.

In 1952 kwam er een afzonderlijk ministerie van Maatschappelijk Werk. Daaronder viel onder meer armenzorg (vanaf 1963 bijstandzaken) en zorg voor bijzondere groepen (bijvoorbeeld Molukkers). In 1965 werd het departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM) gevormd, waaronder zowel het welzijnswerk als onder meer het kunst- en mediabeleid vielen.

Het ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne werd in 1982 opgeheven, waarna CRM werd omgevormd tot Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Het bijstandsbeleid ging toen over naar Sociale Zaken.

Cultuur ging in 1994 over naar Onderwijs en Wetenschappen. De naam van het zorg- en welzijnsdepartement werd toen Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Voorlopers ministerie

Periode

Naam

1994-heden

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

1982-1994

Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

1971-1982

Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk

Volksgezondheid en Milieuhygiëne

1965-1971

Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk

Sociale Zaken en Volksgezondheid

1952-1965

Maatschappelijk Werk

Sociale Zaken en Volksgezondheid

1951-1952

Sociale Zaken en Volksgezondheid

 

1933-1951

Sociale Zaken

Voor 1951

Geen specifiek departement, Volksgezondheid ondergebracht bij Arbeid (1918-1923), Arbeid, Handel en Nijverheid (1923-1932) en Binnenlandse Zaken (1813-1918 en 1932-1933)

4.

Overzicht ministers

Hieronder ziet u een lijst met de meest recente ministers van dit ministerie*. Neem contact op met de redactie voor een volledig overzicht.

  • het kabinet-Balkenende IV was na een crisis vanaf 23 februari 2010 anders samengesteld.

Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.