Dr. E.J. (Eduard) Bomhoff

foto Dr. E.J. (Eduard) Bomhoff

Econoom die namens de LPF in het eerste kabinet-Balkenende minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en viceminister-president was. Kwam uit een 'rood' Leids gezin en was als PvdA'er een kritisch columnist. Zette zich als hoogleraar in voor instelling van een economisch onderzoeksinstituut (Nyfer) dat de concurrentie moest aangaan met het Centraal Planburau. Erudiet, maar ook erg overtuigd van eigen gelijk, wat soms aanleiding was tot irritatie bij anderen. Toen zijn collega-minister Heinsbroek zijn positie als LPF-vicepremier leek aan te willen tasten, leidde dit tot spanningen, die uiteindelijk beider vertrek tot gevolg had. Keerde daarna terug naar de wetenschap.

LPF
in de periode 2002: minister, viceminister-president

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Eduard Jan (Eduard)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 30 september 1944

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • PvdA (Partij van de Arbeid) (was 30 jaar PvdA-lid, tot eind mei 2002)
 • LPF (Lijst Pim Fortuyn), van mei 2002 tot augustus 2003

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/11)

 • hoogleraar economie (Sunway Campus), Monash University te Kuala Lumpur (Maleisië), vanaf juli 2010
 • hoofd Business School, Monash University te Kuala Lumpur (Maleisië), van februari 2004 tot 2005
 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en viceminister-president, van 22 juli 2002 tot 16 oktober 2002

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

huidige
 • voorzitter IVP-Instituut voor Pensioeneducatie, vanaf oktober 2012

vorige (2/9)
 • adviseur IMF (Internationaal Monetair Fonds)
 • adviseur Bank of Japan

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Centrale doelstelling van zijn beleid was een einde maken aan de diffuse verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de gezondheidszorg. Ziekenfondsen en verzekeraars moesten een zwaardere verantwoordelijkheid krijgen in een nieuw kostenstelsel. De overheid moest vooral toezien op kwaliteit en prestaties. Er zou gestreefd worden naar decentralisatie, deregulering, maatschappelijk ondernemerschap en marktwerking.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2002 samen met minister Donner een wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in het Staatsblad (Stb. 519) inzake de voorlopige maatregel. Ter bescherming van de volksgezondheid kan, voorafgaande aan en tijdens de strafvervolging, aan een verdachte van een overtreding een bevel worden gegeven bepaalde medische handelingen niet meer uit te voeren. Het wetsvoorstel was in 2001 ingediend en in 2002 in de Tweede Kamer verdedigd door de ministers Borst en Korthals. (27.669)

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/9)
 • Wekte de irritatie van zijn collega Heinsbroek op door in het bewindsliedenoverleg van de LPF andere bewindslieden die naar zijn mening te lang spraken met een bureaubelletje tot afronden te manen
 • Kwam twee dagen na zijn aantreden in conflict met zijn collega Remkes, omdat hij directeur-generaal Van Lieshout zou hebben willen overplaatsen vanwege eerdere uitlatingen van deze topambtenaar over financiering van de zorg. Van Lieshout meende dat zonder extra geld de wachtlijstenproblematiek niet kon worden opgelost. Vicepremier Remkes (VVD) meldde dat het om ontslag ging. Bomhoff ontkende dit.
 • Weigerde als Nyfer-directeur in 2002 het LPF-verkiezingsprogramma door te rekenen, omdat hij het principieel onjuist vond om een verkiezingsprogramma in zijn totaliteit ter beoordeling aan een macro-economisch instituut voor te leggen

uit de privésfeer (3/7)
 • Zijn moeder was medewerkster van prof.dr. W. Banning, medeoprichter van de PvdA
 • Zijn vader was priester en later hoogleraar literatuurwetenschappen in Leiden
 • Had bij hem thuis, ook tijdens zijn ministerschap, geen televisie

anekdotes en citaten
 • Noemde het vergulde lepeltje waarmee hij in de ministerraad zijn koffie roerde, één van de weinige 'hoogtepunten' van zijn ministerschap
 • In een enige tijd na zijn aftreden gegeven interview noemde hij zijn voormalige collega Heinsbroek een lawaaipapagaai

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.