Dr. E.J. (Ernst) Kuipers

foto Dr. E.J. (Ernst) Kuipers
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Bron: Rijksoverheid.nl

Ernst Kuipers (1959) is sinds 10 januari 2022 minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Rutte IV. Hij was voorzitter van de raad van bestuur van Erasmus Medisch Centrum en was eerder onder meer hoogleraar gastro-enterologie en hoofd interne geneeskunde van het Erasmus Medisch Centrum. Ernst Kuipers is lid van D66.

D66
in de periode 2022-heden: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Meppel, 14 december 1959

2.

Partij/stroming

partij(en)
D66 (Democraten 66), vanaf januari 2022

3.

Hoofdfuncties/beroepen (4/6)

 • hoogleraar gastro-enterologie, Erasmus Universiteit Rotterdam, van 2000 tot 1 december 2012
 • lid Raad van Bestuur Erasmus Medisch Centrum, van 1 december 2012 tot 15 maart 2013
 • voorzitter Raad van Bestuur Erasmus Medisch Centrum, van 15 maart 2013 tot 10 januari 2022
 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, vanaf 10 januari 2022

takenpakket (bewindspersoon)
 • Heeft als minister VWS naast zijn verantwoordelijkheid voor onder meer de curatieve zorg, zorgverzekering, medisch-ethische vraagstukken, geneesmiddelenbeleid en preventie specifieke taken ten aan zien van drugs, IGJ, pandemische paraatheid en opleidingen

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

vorige (2/8)
 • voorzitter Raad van Commissarissen woningcorporatie Havensteder, van 2021 tot januari 2022
 • voorzitter LCPS (Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/5)
 • Breidde in 2023 de Regeling Late Zwangerschapsafbreking en Levensbeëindiging Pasgeborenen (LZA/LP) uit tot de groep kinderen tussen 1 en 12 jaar. Daarmee wordt levensbeëindiging mogelijk van een kleine groep ongeneeslijk zieke kinderen die uitzichtloos en ondraaglijk lijden, bij wie de mogelijkheden van palliatieve zorg niet toereikend zijn om het lijden te verlichten en waarvan verwacht wordt dat zij binnen afzienbare tijd zullen overlijden.
 • Kondigde in 2023 samen met minister Yesilgöz een experiment in Breda en Tilburg aan met de zogenoemde gesloten coffeeshopketen. Over deelname van stadsdeel Amsterdam-Oost vond nog beraad plaats.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2023 de Wet elektronische gegevensuitwisseling (Stb. 133) in de zorg tot stand. Hierdoor kan bij AMvB worden bepaald hoe bepaalde medische gegevens kunnen worden uitgewisseld. Gestreefd wordt naar normalisatie van eisen aan taal en techniek. De elektronische uitwisseling wordt verplicht. Bewaakt wordt dat geen uitwisseling plaatsvindt van bijzondere persoonsgegevens en het medisch beroepsgeheim wordt beschermd. (35.824)
 • Bracht in 2023 een wet tot wijziging van de Wet publieke gezondheid tot stand om de pandemische paraatheid te vergroten. Er komt een wettelijk kader voor collectieve maatregelen voor de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan. Dat kan worden geactiveerd als er sprake is van een infectieziekte die kan leiden tot een pandemie. (36.194)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

7.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Hij groeide op in Creil in de Noordoostpolder

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.