Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Logo SCP Sociaal en Cultureel Planbureau met logo Rijkshuisstijl

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is een wetenschappelijk instituut op sociaal en cultureel gebied dat zelfstandig onderzoek doet.

Op basis van dit onderzoek brengt het, gevraagd en ongevraagd, rapporten uit aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, ministeries en andere maatschappelijke en overheidsorganisaties. De rapporten worden gepubliceerd in boekvorm en zijn gratis beschikbaar op internet.

Wetenschappelijk medewerkers leveren daarnaast door middel van artikelen, lezingen, congresbijdragen en interviews een bijdrage aan het publieke en wetenschappelijke debat.

Directeur is sinds 1 oktober 2022 Prof.dr. Karen van Oudenhoven-van der Zee.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Taken en bevoegdheden

De hoofdtaken van het SCP zijn:

  • het verrichten van wetenschappelijke verkenningen met het doel te komen tot een samenhangende beschrijving van de situatie van het sociaal en cultureel welzijn in Nederland en van de op dit gebied te verwachten ontwikkelingen;
  • het bijdragen tot een verantwoorde keuze van beleidsdoeleinden en manieren om deze te bereiken;
  • evaluatie van interdepartementaal beleid op het gebied van sociaal en cultureel welzijn; hierbij wordt vooral aandacht besteed aan de samenhang tussen ontwikkelingen onderling, zowel actuele als langlopende ontwikkelingen.

Verder wordt elk jaar in een werkprogramma vastgelegd over welke onderwerpen het SCP onderzoek gaat doen.

2.

Positie en organisatie

Het SCP is een onafhankelijk interdepartementeel, wetenschappelijk instituut op sociaal en cultureel gebied. Formeel valt het bureau onder de verantwoordelijkheid van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de coördinerend minister voor het sociaal en cultureel beleid.

3.

Geschiedenis

Het SCP is opgericht bij Koninklijk Besluit (KB) op 30 maart 1973. Per 1 april 2012 is het KB vervangen door de 'Regeling van de minister-president, Minister van Algemene Zaken, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Planbureaus'.


Meer over