SCP: piek in negatieve oordelen over de politiek

donderdag 20 april 2023, 12:25

DEN HAAG (PDC) - In het najaar van 2022 bereikte de stemming van Nederlandse burgers over de politiek en het land een dieptepunt. Zo valt te lezen in het onderzoeksrapport Continu Onderzoek Burgerperspectieven 2023 - bericht 1 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Ondanks de relatief hoge tevredenheid over het eigen leven (85%) is de negativiteit in het land ten opzichte van politiek en overheid in de afgelopen vijftien jaar erg hoog. De samenleving versombert, zo concludeert het rapport.

Deze versombering lijkt in een hoog tempo te verlopen. In het voorjaar van 2022 vond nog een minderheid van 46% van de ondervraagden dat het de slechte kant opging met het land, waar dat in het najaar al 62% was. De ontevredenheid over politiek Den Haag steeg vergelijkbaar in deze periode, van 49% naar 60%. Deze ontwikkelingen hangen volgens het SCP ook sterk met elkaar samen. De helft van de ondervraagden die negatief oordeelde over het land, verwezen ook naar de staat van de Nederlandse politiek. De ondervraagde burgers waren het meest negatief over de capaciteiten van de overheid om problemen op te lossen.

Het SCP heeft ook de verschillende oorzaken van deze versombering in kaart gebracht. De bekende zorgen over hoge prijzen, ongelijkheid, migratie, woningnood, de aanpak van de klimaatverandering en de politiek kwamen allemaal terug in het onderzoek. Volgens het rapport werden de zorgen over migratie, de politiek en de economie het vaakst genoemd door de ondervraagden. Daarnaast deed de (aanpak van de) stikstofcrisis in het najaar van 2022 haar intrede als nieuwe zorg voor de Nederlandse burger.

Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau