H.A. (Hans) de Boer

foto H.A. (Hans) de Boervergrootglas

Vooraanstaand christendemocratisch politicus en bestuurder. Afkomstig uit de christelijke middenstandsorganisatie en enige tijd wethouder in Velsen. Behoorde als Tweede Kamerlid tot de linkervleugel van de ARP en het CDA en maakte tijdens het kabinet-Van Agt/Wiegel deel uit van de loyalisten. Bijbelvast atoompacifist. Sober man die een afkeer had van reclame. Aan het einde van zijn korte ministerschap van CRM in het derde kabinet-Van Agt uitgeschakeld door hartklachten. Keerde daarna terug in de Kamer, maar werd na een half jaar burgemeester van Haarlemmermeer, wat hij "altijd had gewild". Trad niettemin binnen drie jaar af om secretaris-generaal van WVC te worden.

ARP, CDA
in de periode 1971-1995: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister, secretaris-generaal

voornamen (roepnaam)

Hans Andries (Hans)

personalia

geboorteplaats en -datum
Velsen, 30 mei 1937

levensbeschouwing
Gereformeerd

partij/stroming

partij(en)
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

hoofdfuncties/beroepen

 • administratief medewerker, van 1955 tot 1958
 • inkoper, van 1958 tot 1961
 • hoofd administratie, papierwarenfabriek "Van Gelder" te Velsen, van 1961 tot 1964
 • algemeen secretaris CKB (Christelijke Kruideniersbond), van 1964 tot 1971
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, van 2 juni 1966 tot mei 1972
 • lid gemeenteraad van Velsen, van maart 1971 tot 3 september 1974
 • wethouder (van financiën, economische zaken, bedrijven en cultuur) van Velsen, van 11 maart 1971 tot 18 januari 1973
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 februari 1972 tot 11 september 1981
 • staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk (belast met maatschappelijke ontwikkeling, natuurbehoud en openluchtrecreatie, cultuur en vrijwilligerswerk), van 11 september 1981 tot 29 mei 1982
 • minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk, van 29 mei 1982 tot 4 november 1982 (vanaf 8 oktober 1982 op non-actief in verband met hartklachten)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1982 tot 13 maart 1983
 • burgemeester van Haarlemmermeer, van 16 maart 1983 tot 1 januari 1986
 • secretaris-generaal ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, van 1 januari 1986 tot 16 oktober 1995

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met zaken van 1. het directoraat-generaal voor Maatschappelijke Ontwikkeling; 2. de hoofddirectie natuurbehoud en openluchtrecreatie; 3. de directie musea en monumenten; 4. aangelegenheden betreffende het particulier initiatief en het vrijwilligerswerk binnen de beleidssectoren van het departement.

activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder middenstandsaangelegenheden van de ARP-Tweede Kamerfractie en hield zich verder bezig met visserij, culturele zaken (media, kunst), spreiding van rijksdiensten en defensiepersoneel.
 • Als lid van de CDA-fractie (1977-1981) was hij woordvoerder welzijnsbeleid, sociaal-cultureel werk en kunstbeleid. Hield zich ook bezig met het sportbeleid.

opvallend stemgedrag
 • In 1973 stemden hij en Vermaat als enigen van hun fractie tegen een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op kansspelen over uitbreiding van het aantal te houden loterijen
 • Behoorde in 1973 tot de vier leden van zijn fractie die tegen een (aangenomen) motie-Van der Mei stemden over het voeren van een evenwichtig beleid bij beperking van de overheidsuitgaven
 • Behoorde in 1976 tot de vijf christendemocraten die vóór moties-Waltmans en -Dankert/Franssen stemden over een 'no-first-use'-verklaring en het instellen van een kernwapenvrije zone in Europa
 • Behoorde in 1976 tot de drie leden van zijn fractie die vóór een motie-Waltmans stemden over denuclearisering van Europa
 • Behoorde in 1978 tot de zes leden van zijn fractie die vóór een (verworpen) motie-Den Uyl stemden over het afzien van een korting op de sociale uitkeringen per 1 januari 1979
 • In 1978 en 1979 stemden hij en Beumer als enigen van hun fractie vóór moties over onder meer een verbod op het in productie nemen van neutronenwapens en het afschaffen van atoomtaken.
 • In 1979 stemden hij en Beumer enigen van hun fractie vóór een (verworpen) motie-Van der Spek over afwijzing van de introductie van kruisraketten in Europa
 • Behoorde op 6 december 1979 tot de tien leden van zijn fractie die vóór een (aangenomen) motie-Stemerdink/Brinkhorst stemden, die zich uitsprak tegen productie en plaatsing van kruisraketten
 • Behoorde op 27 juni 1980 tot de 13 leden van zijn fractie die vóór een (aangenomen) motie-Ter Beek stemden, waarin de Tweede Kamer zich uitsprak voor een olieboycot van Zuid-Afrika
 • Behoorde op 27 juni 1980 tot de zes leden van de CDA-fractie die vóór een (verworpen) motie van afkeuring van de oppositie stemden, wegens niet-uitvoering van de motie-Ter Beek over een olieboycot van Zuid-Afrika
 • In 1980 stemden hij en Beinema als enigen van hun fractie vóór een (verworpen) motie-Rienks tegen aanleg van de A4 tussen Delft en Schiedam
 • Behoorde op 5 maart 1981 tot de 12 leden van zijn fractie die vóór een (verworpen) motie-Dijkman stemden, waarin de regering werd gevraagd af te zien van het voornemen om de huursubsidie voor minimuminkomens te verlagen. Van de CDA-fractie stemden slechts zes leden vóór.
 • Behoorde op 5 maart 1981 tot de zes leden van zijn fractie die vóór een (aangenomen) motie-Duinker stemden, waarin het beleid met betrekking tot de huren in stadsvernieuwingsgebieden impliciet werd afegeurd
 • Stemde in november 1982 als enige van zijn fractie vóór de (verworpen) motie-Van der Spek over het stopzetten van alle voorbereidende werkzaamheden t.b.v. de eventuele plaatsing van kruisraketten
 • Stemde in 1983 als enige van zijn fractie vóór de (verworpen) moties inzake vermindering van de uitgaven voor de ontwikkeling en productie van wapensystemen, inzake wapenbeheersing en -vermindering en inzake onderhandelingen over wapenbeheersing

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Verdedigde in 1982 in de Tweede Kamer met succes een wijziging van de Omroepwet over uitbreiding van de reclame-zendtijd. Het wetsvoorstel was in 1981 ingediend door minister Van der Louw. (17.133)
 • Bracht in 1982 samen met de staatssecretarissen Langedijk-de Jong en Dales en minister Gardeniers de Nota 'Bouwstenen voor een Ouderenbeleid' uit (17.393)

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1982 de Kaderwet Specifiek Welzijn in het Staatsblad (Stb. 539). Het wetsvoorstel was in 1977 ingediend door de ministers Van Doorn en Den Uyl. In 1983 besloot zijn opvolger Brinkman deze integrale wet over het specifieke welzijn (bibliotheekwerk, sociaal-cultureel werk, opbouwwerk, maatschappelijke opvang en hulpverlening, en sport en sportieve recreatie) niet in te voeren. (14.493)

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Werd op 8 oktober 1982 wegens hartklachten opgenomen in het Elizabeth-ziekenhuis in Haarlem en werd daar een dag later getroffen door een hartstilstand. Minister Gardeniers van Volksgezondheid en Milieuhygiëne verving hem daarna tot het aantreden van het nieuwe kabinet op 4 november.
 • Zijn vader was visser en fabrieksarbeider. Zijn ouders kwamen uit Urk.

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Tweede Kamer, augustus 1972 (vanwege zijn wethouderschap in Velsen)
 • minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, november 1989 (geweigerd in verband met zijn gezondheid)

woonplaats
Reeuwijk

uitgebreide versie

uitgebreide versie
In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.