H.A. (Hans) de Boer

foto H.A. (Hans) de Boer
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Vooraanstaand christendemocratisch politicus en bestuurder. Afkomstig uit een arbeidersgezin en al op jonge leeftijd secretaris van de Christelijke Kruideniersbond. Was ook jong raadslid en enige tijd wethouder in Velsen. Als Tweede Kamerlid onder meer woordvoerder midden- en kleinbedrijf, mediabeleid en welzijnswerk. Behoorde tot de linkervleugel van de ARP en het CDA en maakte tijdens het kabinet-Van Agt/Wiegel deel uit van de zogenoemde loyalisten. Bijbelvaste atoompacifist. Sober man die een afkeer had van reclame. Aan het einde van zijn korte ministerschap van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk in het derde kabinet-Van Agt uitgeschakeld door hartklachten. Keerde daarna terug in de Kamer, maar werd na een half jaar burgemeester van Haarlemmermeer, wat hij "altijd had gewild". Trad niettemin binnen drie jaar af om secretaris-generaal van WVC te worden.

ARP, CDA
in de periode 1971-1995: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister, secretaris-generaal

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Hans Andries (Hans)

geboorteplaats en -datum
IJmuiden (gem. Velsen), 30 mei 1937

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

3.

Hoofdfuncties/beroepen (10/15)

 • lid gemeenteraad van Velsen, van 11 maart 1971 tot 11 september 1982
 • wethouder (van financiën, economische zaken, bedrijven en cultuur) van Velsen, van 11 maart 1971 tot 18 januari 1973
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 februari 1972 tot 11 september 1981
 • staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk (belast met maatschappelijke ontwikkeling, natuurbehoud en openluchtrecreatie, cultuur en vrijwilligerswerk), van 11 september 1981 tot 29 mei 1982
 • minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk, van 29 mei 1982 tot 4 november 1982 (vanaf 8 oktober 1982 op non-actief in verband met hartklachten)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1982 tot 13 maart 1983
 • burgemeester van Haarlemmermeer, van 16 maart 1983 tot 1 januari 1986
 • secretaris-generaal ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, van 1 januari 1986 tot 16 oktober 1995
 • voorzitter College Sanering ziekenhuisvoorzieningen, van 16 oktober 1995 tot 1 januari 2007
 • voorzitter College voor Ziekenhuisvoorzieningen (vanaf 1999 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen), van 16 oktober 1995 tot 2004

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met zaken van 1. het directoraat-generaal voor Maatschappelijke Ontwikkeling; 2. de hoofddirectie natuurbehoud en openluchtrecreatie; 3. de directie musea en monumenten; 4. aangelegenheden betreffende het particulier initiatief en het vrijwilligerswerk binnen de beleidssectoren van het departement.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

vorige (2/16)
 • lid bestuur ICODO (Stichting Informatie- en Coördinatie-Orgaan Dienstverlening Oorlogsgetroffenen)
 • lid bestuur Stichting "Het Gebaar", van 16 juni 2005 tot 2008

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • voorzitter bijzondere commissie wetsvoorstel herziening van de Wet op de kansspelen (speelautomaten) (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 16 december 1980 tot 11 september 1981
 • plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 11 juni 1981 tot 11 september 1981

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder middenstandsaangelegenheden van de ARP-Tweede Kamerfractie en hield zich verder bezig met visserij, culturele zaken (media, kunst), spreiding van rijksdiensten en defensiepersoneel.
 • Als lid van de CDA-fractie (1977-1981) was hij woordvoerder welzijnsbeleid, sociaal-cultureel werk en kunstbeleid. Hield zich ook bezig met het sportbeleid.

opvallend stemgedrag (0/14)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Verdedigde in 1982 in de Tweede Kamer met succes een wijziging van de Omroepwet over uitbreiding van de reclame-zendtijd. Het wetsvoorstel was in 1981 ingediend door minister Van der Louw. (17.133)

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1982 de Kaderwet Specifiek Welzijn in het Staatsblad (Stb. 539). Het wetsvoorstel was in 1977 ingediend door de ministers Van Doorn en Den Uyl. In 1983 besloot zijn opvolger Brinkman deze integrale wet over het specifieke welzijn (bibliotheekwerk, sociaal-cultureel werk, opbouwwerk, maatschappelijke opvang en hulpverlening, en sport en sportieve recreatie) niet in te voeren. (14.493)

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/14)
 • Volgens insiders was in december 1979 zijn keuze om steun te geven aan het kabinetsbesluit over de mogelijke plaatsing van kruisraketten voor andere CDA-fractieleden die aarzelden, reden om hetzelfde te doen
 • Werd in 1980 door de ARP op nummer 1 geplaatst van de ontwerp-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Toen hij door toedoen van de ARP-afdelingen naar plaats vier zakte, trok hij zich terug voor bestuursfuncties in het CDA en als kandidaat-voorzitter van het CDA.
 • Behoorde op 19 augustus 1981 tot de twaalf fractieleden die - tegen het advies van fractievoorzitter Van Agt - vóór het onderhandelingsresultaat tussen de fractievoorzitters van CDA, PvdA en D66 stemden

uit de privésfeer
 • Werd op 8 oktober 1982 wegens hartklachten opgenomen in het Elizabeth-ziekenhuis in Haarlem en werd daar een dag later getroffen door een hartstilstand. Minister Gardeniers van Volksgezondheid en Milieuhygiëne verving hem daarna tot het aantreden van het nieuwe kabinet op 4 november.
 • Zijn ouders kwamen uit Urk

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Tweede Kamer, augustus 1971 (vanwege zijn wethouderschap in Velsen)
 • minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, november 1989 (geweigerd in verband met zijn gezondheid)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Kees van Kuilenburg, "'Kamerlidmaatschap is chaotisch bestaan'", Leidsch Dagblad, 21 febuari 1983
 • Frans Kok, "Er is niets op tegen je pensioen in de polder te halen", NRC Handelsblad, 12 maart 1983
 

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.