Kabinet-Van Agt III (1982)

Lubbers I (1982-1986)

Dit minderheidskabinet van CDA en D'66 is een overgangskabinet, dat als voornaamste taken heeft het uitschrijven van verkiezingen en het voorbereiden van de begroting 1983.

Nadat de PvdA-ministers en -staatssecretarissen uit het vorige kabinet zijn weggegaan, worden de open gevallen posten opgevuld vanuit de gelederen van de overgebleven coalitiepartners CDA en D'66.

Minister-president Van Agt is lid van het CDA. Het derde kabinet-Van Agt treedt op 29 mei 1982 aan. Minister-president Van Agt legt op 8 juni de regeringsverklaring af. Het kabinet wordt op 9 september 1982 demissionair. Op 4 november 1982 treedt het opvolgende eerste kabinet-Lubbers aan.

Formatie

Nadat CDA-senator Piet Steenkamp als informateur is opgetreden en geconcludeerd heeft dat de breuk niet te lijmen is, formeert Van Agt (CDA) zijn tussenkabinet.

Ministers van CDA en D66 uit het kabinet-Van Agt II blijven zitten. Staatssecretarissen uit dit kabinet worden minister als hun minister is opgestapt.

De Koningin moet vijf nieuwe ministers beëdigen: de Leidse hoogleraar Rood (D'66) op Binnenlandse Zaken, Tweede Kamerlid De Graaf voor het CDA op Sociale Zaken en Tweede Kamerlid Nypels (D'66) op Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. De staatssecretarissen Deetman en De Boer worden eveneens minister. Premier Van Agt neemt naast Algemene Zaken ook Buitenlandse Zaken op zich.

 
datum wat wie tot en met dagen
26 mei 1981 Tweede Kamer­verkiezingen      
14 mei 1982 benoeming (in)formateur P.A.J.M. Steenkamp 24 mei 1982 11
25 mei 1982 benoeming (in)formateur A.A.M. van Agt 28 mei 1982 4
29 mei 1982 beëdiging nieuwe bewindslieden Koningin Beatrix 7 september 1982 102
8 september 1982 kabinet demissionair   3 november 1982 57
4 november 1982 ontslag verleend Koningin Beatrix    

Regeringsverklaring

Document

Datum 8 juni 1982

Letterlijke tekst (PDF)

Samenstelling kabinet

Minister-President
Mr. A.A.M. van Agt (cda)

Viceminister-president
Dr. J.C. Terlouw (d66)

Algemene Zaken
minister: Mr. A.A.M. van Agt (cda)

Buitenlandse Zaken
minister: Mr. A.A.M. van Agt (cda)
staatssecretaris: Mr. H. van den Broek (cda)

minister voor Ontwikkelingssamenwerking
minister: Drs. C.P. van Dijk (cda)

Justitie
minister: Dr. J. de Ruiter (cda)
staatssecretaris: Mr. M. Scheltema (d66)

Binnenlandse Zaken
minister: Dr. M.G. Rood (d66)
staatssecretaris: Drs. G. van Leijenhorst (cda)

Onderwijs en Wetenschappen
minister: Drs. W.J. Deetman (cda)
staatssecretaris: A.J. Hermes (cda)

Financiën
minister: Mr. A.P.J.M.M. van der Stee (cda)

Defensie
minister: Mr. H.A.F.M.O. van Mierlo (d66)
staatssecretaris: J. van Houwelingen (cda)

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
minister: Drs. E. Nypels (d66)

Verkeer en Waterstaat
minister: Mr. H.J. Zeevalking (d66)

Economische Zaken
minister: Dr. J.C. Terlouw (d66)
staatssecretaris: Ir. W. Dik (d66)
staatssecretaris: P.H. van Zeil (cda)

Landbouw en Visserij
minister: Drs. J. de Koning (cda)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
minister: L. de Graaf (cda)
staatssecretaris: P.H. van Zeil (cda) (12 juni 1982 - 4 november 1982)

Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
minister: H.A. de Boer (cda)

Volksgezondheid en Milieuhygiëne
minister: M.H.M.F. Gardeniers-Berendsen (cda)
staatssecretaris: Mr. J.J. Lambers-Hacquebard (d66)

belast met coördinatie van aangelegenheden de Nederlandse Antillen betreffend en met de zorg voor aan de Nederlandse Antillen te verlenen hulp en bijstand
minister: Drs. J. de Koning (cda)

Parlementaire verhoudingen

  Tweede Kamer tot 16 september 1982 Tweede Kamer vanaf 16 september 1982 Eerste Kamer minister­raad/(kabinet)
CDA 48 45 28 10 (16)
D66 17 6 4 5 (8)
totaal 65
(43.3%)
51
(34%)
32
(42.7%)
 

Bijzonderheden

Het begrotingstekort is opgelopen tot 9,75 procent van het nationaal inkomen (ruim f 9 miljard). Het kabinet besluit tot extra ombuigingen (onder meer in de welzijnssector) van bijna f 13 miljard. Niettemin stijgen de uitgaven met f 156 miljard.

De uitkeringen op grond van de WAO en WW worden per 1 juli 1982 bevroren en de salarissen van ambtenaren en trendvolgers per 1 januari 1983. Aangedrongen wordt op vrijwillige loonmatiging in het bedrijfsleven. Alleen 'echte minima' worden ontzien bij de teruggang in koopkracht.

Het kabinet schaft de cent als wettig betaalmiddel af. Verder komt het kabinet met een Interimwet Bodemsanering.


Troonrede