Mr. H.J. (Henk) Zeevalking

foto Mr. H.J. (Henk) Zeevalking
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Onafhankelijke zakelijke bestuurder, op vele terreinen inzetbaar. Afkomstig uit VVD en medeoprichter van D'66. Wethouder van Utrecht en staatssecretaris van Justitie in het kabinet-Den Uyl. Daarna Tweede Kamerlid en burgemeester van Rijswijk. Ontzag als minister Verkeer en Waterstaat in het kabinet-Van Agt II de Oostvaardersplassen bij de vaststelling van het tracé voor de Flevospoorlijn, maar besloot ook een snelweg door landgoed Amelisweerd aan te leggen. Toneelliefhebber met vele culturele activiteiten. Kan worden getypeerd als een weldoorvoede, goed geklede Saks en een op compromissen gerichte manager.

D66
in de periode 1975-1982: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Hendrik Jan (Henk)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Laag-Keppel (gem. Hummelo en Keppel, Gld.), 7 juni 1922

overlijdensplaats en -datum
Delft, 23 februari 2005

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), tot 1966
 • D'66 (Democraten 1966), van 24 oktober 1966 tot 15 juni 1985 (partijnaam gewijzigd)
 • D66 (Democraten 66)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (6/10)

 • wethouder (van verkeerszaken, openbare werken en managementbureau) van Utrecht, van 1 september 1970 tot 3 september 1974
 • staatssecretaris van Justitie (onder meer belast met kinderbescherming, vreemdelingenzaken en strafrechttoepassing), van 6 juni 1975 tot 8 september 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1977 tot 24 januari 1979
 • burgemeester van Rijswijk (Z.H.), van 16 januari 1979 tot 11 september 1981
 • minister van Verkeer en Waterstaat, van 11 september 1981 tot 4 november 1982
 • voorzitter College van Bestuur, Technische Hogeschool (sinds 1 september 1986 Universiteit) te Delft, van 1 juli 1985 tot 1 april 1988

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met 1. de behandeling van zaken op het terrein van de hoofdafdeling privaatrecht; 2. de strafrechttoepassing; 3. de kinderbescherming; 4. het vreemdelingenbeleid; 5 - voorzover het ministerie van Justitie daarbij betrokken was - de grondwetsherziening; 6. zaken op het terrein van de afdeling gratie, de afdeling internationale rechtshulp, de afdeling kansspelen en het bureau notarissen.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/16)

 • lid commissie van advies over samenwerking tussen Universiteiten en Hogescholen, vanaf maart 1992
 • voorzitter onderzoekscommissie naar nevenfuncties van hoogleraren, omstreeks 1993

afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsvoorstel Wijziging van de Politiewet met het oog op samenwerking (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 13 april 1978 tot 16 januari 1979
 • voorzitter bijzondere commissie voor het Structuurschema Vaarwegen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 13 april 1978 tot 16 januari 1979

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met justitie, politie, en verkeer en waterstaat

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/7)
 • Bracht in 1982 de Nota Fietsverkeer uit. De nota gaat onder meer in op aspecten als verkeersveiligheid, fietspaden en -stroken, stallingsmogelijkheden en de groei van het aandeel van fietsverkeer in de mobiliteit. Verbeteringen van fietsvoorzieningen, en dan met name in stedelijke gebieden, krijgt prioriteit, zowel voor het woon-werk-verkeer als voor recreatief verkeer. (17.745)
 • Diende in 1982 het voorstel van Wet op de waterhuishouding in. De wet werd in 1989 door minister Smit-Kroes in het Staatsblad gebracht. (17.367)

als bewindspersoon (wetgeving) (2/3)
 • Bracht in 1976 een wijziging (Stb. 568) van de Beginselenwet gevangeniswezen tot stand ten aanzien van de rechtspositie van gedetineerden. Gedetineerden en mensen in voorlopige hechtenis kunnen formeel beklag over hun behandeling indienen bij een Commissie van Toezicht van hun inrichting. Hoger beroep is mogelijk bij de Centrale Raad van Advies. Enkele niet meer gangbare disciplinaire straffen worden afgeschaft. Het wetsvoorstel was in 1973 ingediend door staatssecretaris Grosheide. (12.337)
 • Bracht in 1982 als minister van Verkeer en Waterstaat samen met de staatssecretarissen Van den Broek en Dik de Wet vervoer over zee (Stb. 629) tot stand. Onder andere wordt hierdoor het regime van de Wet Economische Mededinging van toepassing op de zeescheepvaart. De wet biedt verder mogelijkheden om in te grijpen bij ernstige verstoringen van de zeevervoermarkt. Het wetsvoorstel was in 1981 ingediend door staatssecretarissen Smit-Kroes, Van der Mei en Beyen. (16.818)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Medeoprichter D'66
 • Was in 1977 tijdens de formatie-Den Uyl kandidaat-minister van Verkeer en Waterstaat
 • Werd in 1978 door zijn partij naar voren geschoven voor het voorzitterschap van Openbaar lichaam Rijnmond. Het kabinet gaf de voorkeur aan PvdA'er Ad Oele.

uit de privésfeer
 • Leerde in 1967 in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht Jan Terlouw kennen. Terlouw werd in 1970 fractievoorzitter, hij werd wethouder.

verkiezingen
 • Stond bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1967 op de kandidatenlijst van D66 (op een onverkiesbare plaats)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.