Ir. W. (Wim) Dik

foto Ir. W. (Wim) Dik
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief

D66-politicus die vooral bekendheid kreeg als topmanager van de PTT en later KPN. Was afkomstig uit een rood nest, maar werd lid van D66. Klom na zijn studie in Delft snel op in het Unileverconcern en werd directeur van Unox. In het kabinet-Van Agt II staatssecretaris voor exportbevordering. Als voorzitter van de Raad van Bestuur was hij verantwoordelijk voor het proces van verzelfstandiging en splitsing van de PTT. Daarna de krachtdadige manager van Koninklijke PTT Nederland (KPN), dat hij omvormde van een ambtelijk naar een commercieel bedrijf. Na zijn vertrek bij KPN hoogleraar in Delft.

D66
in de periode 1981-1982: staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Wim (Wim)

wijziging in naam en/of titulatuur
Prof.Ir. W. Dik

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 11 januari 1939

overlijdensplaats en -datum
Helvoirt (gem. Vught), 19 juni 2022

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • D'66 (Democraten 1966), van 1966 tot 15 juni 1985 (partijnaam gewijzigd)
 • D66 (Democraten 66)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/10)

 • staatssecretaris van Economische Zaken (belast met buitenlandse handel en exportbevordering), van 11 september 1981 tot 4 november 1982
 • voorzitter directie "Unilever Bedrijven Nederland" B.V., van 1985 tot 1988
 • plaatsvervangend directeur-generaal Staatsbedrijf der PTT, van 1 april 1988 tot 1 januari 1989
 • voorzitter Raad van Bestuur KPN (Koninkijke PTT Telecom), van 1 januari 1989 tot 1 maart 2000
 • deeltijd-hoogleraar management ICT-georiënteerde organisaties, Technische Universiteit te Delft, van oktober 1999 tot mei 2006

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met 1. aangelegenheden betreffende de handelspolitiek en de internationale economische betrekkingen in het algemeen, zowel in bilateraal verband als in internationale organisaties zoals GATT, OESO, Benelux, Europese Gemeenschappen en ECE; 2. aangelegenheden betreffende de exportbevordering en de voorlichting ten behoeve van de uitvoer; 3. andere van geval tot geval toevertrouwde internationale aangelegenheden; 4. aangelegenheden betreffende mededinging en fusies.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/46)

 • adviseur CPI Governance, van 2010 tot 2016
 • voorzitter EU-Powernet team, van 2011 tot 2017

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
 • lid comité van aanbeveling Habitat for Humanity Nederland
 • ambassadeur en lid College van Advies Habitat for Humanity Nederland, vanaf september 2012

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Vergezelde in 1982, samen met staatssecretaris Van den Broek, minister-president Van Agt op een handelsmissie naar Maleisië
 • Vergezelde in 1982, samen met staatssecretaris Van den Broek, koningin Beatrix en prins Claus op hun staatsbezoek aan de Verenigde Staten, dat mede bedoeld was om de handelsbetrekkingen te bevorderen.
 • Bracht in 1982 de Exportnota uit. Vergroting van de export ter bevordering van de werkgelegenheid staat daarin centraal. Het midden- en kleinbedrijf moet meer bij de export worden betrokken. De overheid gaat verder helpen bij het ontplooien van nieuwe markten, zoals het Midden-Oosten en het Verre Oosten. Oneerlijke concurrentie voor Nederlandse bedrijven door exportsteun van buitenlandse overheden zal zoveel mogelijk worden tegengegaan. (17.532)

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn moeder was fractievoorzitter in de gemeenteraad van Gouda namens de PvdA

verkiezingen
 • Stond in 1977 bij de Tweede Kamerverkiezingen op de tiende plaats op de D'66-kandidatenlijst

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
Annemarie van Oorschot, "Het gezicht van KPN neemt afscheid; Wim Dik is theater", VNO-NCW-opinieblad "Forum", 24 februari 2000

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.