Mr. J.J. (Ineke) Lambers-Hacquebard

foto Mr. J.J. (Ineke) Lambers-Hacquebard
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Hardwerkende intelligente politica, die als Tweede Kamerlid voor D66 meer dan 70 uur per week in touw was, maar als staatssecretaris voor milieu in het tweede kabinet-Van Agt nog meer uren volmaakte. Moest zowel nationaal als internationaal meestal vechten tegen de bierkaai. Bracht wel een interimregeling voor bodemsanering tot stand. Voor zij in de politiek kwam, werkte zij in het onderwijs en bij de gemeente Groningen. In de Kamer naast milieudeskundige ook fractiewoordvoerster landbouw, energie en waterstaat. Na haar politieke loopbaan inspecteur hoger onderwijs.

D66
in de periode 1977-1983: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Jozina Johanna (Ineke)

wijziging in naam en/of titulatuur
J.J. Hacquebard

geboorteplaats en -datum
Deventer, 12 maart 1946

overlijdensplaats en -datum
Roden (gem. Noordenveld), 12 mei 2014

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • D'66 (Democraten 1966), tot 15 juni 1985 (partijnaam gewijzigd)
 • D66 (Democraten 66)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (7/10)

 • beleidsmedewerker personeelszaken, gemeente Groningen, van 1973 tot 1974 (in deeltijd)
 • beleidsmedewerker milieuzaken, gemeente Groningen, van 1974 tot 1977 (in deeltijd)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1977 tot 11 september 1981
 • staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne (belast met milieuhygiëne), van 11 september 1981 tot 4 november 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1982 tot 30 augustus 1983
 • voorzitter College van Bestuur, Rijkshogeschool te Groningen, van maart 1986 tot 1 maart 1989
 • inspecteur van het hoger onderwijs, van 1 maart 1989 tot 1992

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met 1. zaken op het terrein van de bescherming van het milieu, tevens belast met de opstelling van een plan tot integratie van het milieubeleid; 2. aangelegenheden betreffende de Warenwet, de Vleeskeuringswet, de Destructiewet en de Bestrijdingsmiddelenwet.
 • Afgesproken werd dat omtrent de uitvoering van de Wet afbreking zwangerschap de minister overleg zou plegen met de staatssecretaris

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/15)

 • lid commissie subsidiëring politieke partijen, van september 1990 tot 15 februari 1991
 • lid externe commissie Tweede Kamer inzake herindeling ministeries en bezinning overheidstaken, van 27 januari 1992 tot 1994

afgeleide functies, presidia etc.
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Milieuhygiëne (Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 24 januari 1978 tot 11 september 1981
 • voorzitter bijzondere commissie voor de Ontwikkeling van het Markerwaardgebied (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 29 oktober 1980 tot 11 september 1981

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
lid Comité van Aanbeveling voor het congres "Velo-city '82"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met milieu-aangelegenheden, verkeer en waterstaat, landbouw en energievraagstukken. Hield zich ook bezig met onderwerpen betreffende het Noorden van het Land.
 • Interpelleerde op 21 december 1978 de staatssecretaris Van der Mei en Wallis de Vries en de ministers Ginjaar en Beelaerts over de te volgen procedures bij de beleidsbepaling t.a.v. verstorende activiteiten in het internationale Eems-Dollardgebebied
 • Interpelleerde op 14 juni 1979 de ministers Van Aardenne en Ginjaar over het afsluiten van nieuwe contracten voor opwerking van splijtstofstaven, afkomstig uit Nederlandse kerncentrales

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Maakte zich sterk voor het gescheiden ophalen van huishoudelijk afval en voor het inrichten van gemeentelijke inleveringpunten voor grof huisvuil
 • Bracht in 1982 de Projectopdracht Plan Integratie Milieubeleid uit, dat moest uitmonden in volledige integratie van het milieubeleid in het gehele overheidsbeleid. Er moest worden gewerkt aan deregulering en kanalisatie van vergunningen voor het bedrijfsleven.
 • Verdedigde in 1982 met succes het wetsvoorstel Interimwet Bodemsanering in de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel werd in december 1982 door minister Winsemius in het Staatsblad gebracht.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1982 een wet (Stb. 338) tot stand tot goedkeuring van het op 13 november 1979 te Genève tot stand gekomen verdrag ter voorkoming van grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand. Hierdoor komt er een internationaal forum om beleid en strategieën ter voorkoming van uitworp van verontreinigende stoffen te bespreken. Het wetsvoorstel was in 1980 ingediend door minister Ginjaar. (16.626)
 • Bracht in 1982 de Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden (Stb. 493) tot stand. Deze breidt de werkingssfeer van de Wet hygiëne en veiligheid zweminrichtingen uit 1969 uit. Behalve zweminrichtingen vallen ook andere wateren waar mensen plegen te zwemmen onder de werkingssfeer van de wet. Het wetvsoorstel was in 1980 ingediend door minister Ginjaar. (16.546)

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in 1974 kandidaat voor D'66 bij de Provinciale Statenverkiezingen in Groningen
 • Kreeg in 1982 bij de D66-ledenraadpleging over de kandidaatstelling voor de Tweede Kamer de meeste stemmen. Zij had echter geen ambitie om lijsttrekker te worden. Het congres koos later Jan Terlouw in die functie.
 • Verliet de Tweede Kamer wegens langdurige ernstige ziekte (multiple sclerose) van haar man

uit de privésfeer
 • Haar echtgenoot was hoogleraar milieurecht in Groningen

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Jan Tromp, "Geluk gehad", De Volkskrant, 23 december 1995
 • Jan Terlouw, "In memoriam Ineke Lambers-Hacquebard (1946-2014)", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2014, 163

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.