P.H. (Piet) van Zeil

foto P.H. (Piet) van Zeil
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Praatgrage katholieke vakbondsman, politicus en bestuurder. Laatste voorzitter van de KVP. Afkomstig uit de bollenstreek en al op 16-jarige leeftijd kantoorbediende. Was gevormd in de katholieke jeugdbeweging. Werkte bij "Van Gend & Loos" en werd als 23-jarige bestuurder van de Katholiek bond voor spoorwegpersoneel. Was later ambtelijk secretaris van de KVP-fractie. Als Tweede Kamerlid voor KVP en CDA vervoers- en luchtvaartspecialist en woordvoerder Koninkrijksaangelegenheden en sociale zaken (medezeggenschap). Staatssecretaris van Economische Zaken (met name midden- en kleinbedrijf) in de kabinetten-Van Agt II en III en in het eerste kabinet-Lubbers. Raakte enkele keren in opspraak waarna Lubbers hem "een kleine krabbelaar" noemde. Eindigde zijn loopbaan als burgemeester van Heerlen.

KVP, CDA
in de periode 1970-1986: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Petrus Hendrikus (Piet)

geboorteplaats en -datum
Hillegom, 3 augustus 1927

overlijdensplaats en -datum
Heerlen, 9 november 2012

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

3.

Hoofdfuncties/beroepen (11/14)

 • lid bestuur bedrijfsgroep Spoorwegen, Nederlandse Katholieke Bond van Vervoerspersoneel "Sint Raphaël", vanaf 15 maart 1950
 • secretaris bedrijfsgroep Spoorwegen, Nederlandse Katholieke Bond van Vervoerspersoneel "Sint Raphaël", tot 1961
 • voorzitter bedrijfsgroep burgerluchtvaart, Nederlandse Katholieke Bond van Vervoerspersoneel "Sint Raphaël", van 1961 tot 1 november 1971
 • ambtelijk secretaris KVP Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 november 1971 tot 1 februari 1972
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 februari 1972 tot 11 september 1981
 • staatssecretaris van Economische Zaken (belast met midden- en kleinbedrijf, binnenlandse handel, toerisme, consumentenzaken en regionaal economisch beleid), van 11 september 1981 tot 4 november 1982
 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (belast met arbeidsomstandigheden en onderdelen van het werkgelegenheidsbeleid), van 12 juni 1982 tot 4 november 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1982 tot 5 november 1982
 • staatssecretaris van Economische Zaken (belast met midden- en kleinbedrijf, binnenlandse handel, toerisme, consumentenzaken en regionaal economisch beleid), van 5 november 1982 tot 22 juni 1986
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 juni 1986 tot 22 juni 1986
 • burgemeester van Heerlen, van 1 juli 1986 tot 1 september 1992

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris van EZ in het tweede kabinet-Van Agt belast met de aangelegenheden betreffende 1. het midden- en kleinbedrijf, daaronder begrepen de integratie van die aangelegenheden binnen het totale regeringsbeleid, 2. de binnenlandse handel, het ambacht en de dienstverlening, 3. het toerisme, 4. het ijkwezen, 5. het accountantswezen, 6. de institutionele aangelegenheden betreffende de Kamers van Koophandel en Fabrieken voor Nederland, 7. van geval tot geval toe te vertrouwen aangelegenheden op regionaal economisch gebied, 8. de consumentenaangelegenheden
 • Was als staatssecretaris in het eerste kabinet-Lubbers belast met de aangelegenheden betreffende 1. het midden- en kleinbedrijf, daaronder begrepen de integratie van die aangelegenheden binnen het totale regeringsbeleid, 2. de binnenlandse handel, het ambacht en de dienstverlening, 3. het toerisme, 4. het ijkwezen, 5. het accountantswezen, 6. de institutionele aangelegenheden betreffende de Kamers van Koophandel en Fabrieken voor Nederland, 7. de industriële eigendom, 8. de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, 9. de consumenten- en consumptieaangelegenheden, 10. de individuele steunverlening aan bedrijven met minder dan 500 vaste werknemers, 11. het op regionaal economisch te voeren voorwaardenscheppend beleid en het op dat gebied ten aanzien van de grote steden te voeren beleid, 12. de prijzen van goederen en diensten (voorzover het niet betrof de hoofdlijnen van dat beleid en met uitzondering van de energieprijzen).

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/27)

 • lid Raad van Advies NOvAA (Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten), van 1997 tot 2007
 • lid Raad van Toezicht Beroepsuitoefening Accountants-Administratieconsulenten, van 2004 tot 2007

afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • voorzitter vaste commissie voor de betrekkingen met de Nederlandse Antillen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 24 januari 1978 tot 11 september 1981
 • lid parlementaire delegatie naar Suriname, van 20 oktober 1978 tot 30 oktober 1978

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erelid Koninklijk Heerlens Mannenkoor "St. Pancratius"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder verkeer en waterstaat (luchtvaart, goederenvervoer over de weg), Koninkrijksaangelegenheden en sociale zaken (medezeggenschap, arbeidsomstandigheden, vennootschapsrecht, bezitsvorming). Hield zich tot 1977 ook bezig met PTT-aangelegenheden en in de periode 1977-1981 tevens met economische zaken (industrie).
 • Was in 1975 woordvoerder bij het debat over onafhankelijkheid van Suriname
 • Interpelleerde op 24 juni 1976 minister Lubbers over de verplaatsing van de Nehem van Den Bosch naar Den Haag

opvallend stemgedrag (0/8)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bracht in 1983 de nota's "Midden- en kleinbedrijf in hoofdlijnen" en "Starten van een eigen bedrijf" uit. Het beleid voor het midden- en kleinbedrijf wordt integraal onderdeel van het sociaaleconomisch beleid. Er zal worden gestreefd naar vermindering van de regelgeving. (17.553 & 17.554)
 • Bracht in 1984 de Nota Toeristisch beleid 1985-1990 uit. Hierin wordt beleid uiteengezet om de toeristisch-recreatieve marktsector te versterken, zodat die maximaal kan bijdragen aan de sociaaleconomische doelstellingen. Door een terughoudender opstelling van de overheid moeten de ontplooiingsmogelijkheden en verantwoordelijkheden van het particulier initiatief groter worden. De overheid zal alleen voorwaardenscheppende en stimulerende rol spelen, onder andere door subsidieregelingen en afzonderlijke steun voor projecten. Er komt meer geld voor promotie-activiteiten. (18.469)

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1985 samen met staatssecretaris Korte-van Hemel een wet (Stb. 600) tot wijziging van de Wet op de kansspelen tot stand, waardoor het exploiteren van speelautomaten wordt gelegaliseerd. Er worden tevens regels ingevoerd om excessen tegen te gaan. Hiermee verdwijnen de bestaande moeilijk handhaafbare regels voor kansspel- en behendigheidsautomaten. (19.766)

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was als lid van de zgn. 'Amersfoortse Groep; voorstander van een progressief en open CDA
 • Hij moest in 1978 erkennen - na dat eerder niet te hebben gedaan - dat hij enige tijd gratis (voor een bedrag van 50.000 gulden) met de KLM en de SLM had mogen vliegen. Tweede Kamervoorzitter Vondeling concludeerde na een onderzoek dat Van Zeil de tickets als honorarium had gekregen voor door hem gehouden lezingen op door de KLM georganiseerde cursussen en voor het geven van adviezen op sociaal gebied aan KLM-personeel op de Nederlandse Antillen. De KLM bood altijd de mogelijkheid tot uitbetaling in vliegtickets.
 • Behoorde in augustus 1981 tot de zestien CDA-fractieleden die alleen tegen het ontwerp-regeerakkoord tussen CDA, PvdA en D66 stemden, omdat fractievoorzitter Van Agt bij aanvaarding zou opstappen

uit de privésfeer
 • Was "Kajotter", actief lid van de Katholieke Jeugdbeweging
 • Zijn vader stierf in 1934. Zijn moeder hertrouwde tijdens de bezetting.

anekdotes en citaten
 • Omdat hij als staatssecretaris voor het midden- en kleinbedrijf zeer actief was met bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken ging in politiek Den Haag over hem de reclameslogan: Voor een opening in stijl, bel Piet van Zeil.

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"Piet de Prater" (bijnaam)

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
Hetty van Rooy, "In memoriam Piet van Zeil (1927-2012)", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2013, 151

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.