Drs. J.F. (Jo) Schouwenaar-Franssen

foto Drs. J.F. (Jo) Schouwenaar-Franssenvergrootglas

Intelligente classica uit een onderwijsgezin, die al op haar 21e voor de klas stond. Vele jaren een erudiet liberaal lid van de Eerste Kamer. Was weduwe van een socialistisch Tweede Kamerlid met drie opgroeiende kinderen toen zij minister van Maatschappelijk Werk werd in het kabinet-Marijnen. Actieve levendige vrouw, die haar voorgangster Klompé niet kon doen vergeten. Keerde na haar ministerschap terug naar het onderwijs en de Senaat.

VVD
in de periode 1956-1971: lid Eerste Kamer, minister, lid Europees Parlement (vóór 1979)

voornamen (roepnaam)

Johanna Frederika (Jo)

personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
 • J.F. Franssen, van 3 mei 1909 tot 1945
 • Drs. J.F. Schouwenaar-Franssen, vanaf 1945

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 3 mei 1909

overlijdensplaats en -datum
Bilthoven (gem. De Bilt), 24 december 1995

levensbeschouwing
 • Remonstrants
 • Hervormd

partij/stroming

partij(en)
 • PvdV (Partij van de Vrijheid), tot januari 1948
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf januari 1948

hoofdfuncties/beroepen

 • lerares klassieke talen, Lyceum te 's-Gravenhage, van 1930 tot 1 september 1936
 • lerares klassieke talen, "Gymnasium Erasmianum" te Rotterdam, vanaf 1 september 1936
 • lerares klassieke talen en oude geschiedenis, Meisjeslyceum te Rotterdam, vanaf 1 september 1936
 • lid gemeenteraad van Rotterdam, van 2 september 1946 tot 6 september 1949
 • lerares klassieke talen, "De Werkplaats" te Bilthoven, omstreeks 1954 tot 24 juli 1963
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 6 november 1956 tot 24 juli 1963
 • lid Europees Parlement, van 16 januari 1961 tot 24 juli 1963 (aangewezen door de Staten-Generaal)
 • minister van Maatschappelijk Werk, van 24 juli 1963 tot 14 april 1965
 • lerares klassieke talen, vanaf augustus 1965
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1966 tot 10 mei 1971
 • lid gemeenteraad van De Bilt, van 6 september 1966 tot 1 september 1970

partijpolitieke functies

 • lid hoofdbestuur VVD
 • lid commissie overheidssubsidie aan de kunst, VVD, vanaf mei 1951
 • voorzitter culturele commissie, VVD

nevenfuncties

 • docente Academie voor Sociale Wetenschappen te Rotterdam
 • voorzitter VVAO (Vereniging van Vrouwen met een Academische Opleiding), van 1947 tot 1953
 • lid Commissie van Toezicht Historisch Museum ' Schielandhuis" te Rotterdam, vanaf 16 januari 1949
 • vicevoorzitter IFUW (Internationale Federatie van Universitair opgeleide vrouwen), van 1953 tot 1956
 • voorzitter NVC (Nederlands Vrouwencomité), van 1956 tot 1960
 • voorzitter Gemengde Commissie ter uitvoering van het Nederlands-Italiaans Cultureel Verdrag, omstreeks 1970

afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter commissie van rapporteurs voor Cultuur en Recreatie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 13 oktober 1967 tot 12 december 1967
 • voorzitter vaste commissie voor Cultuur en Recreatie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 12 december 1967 tot 10 mei 1971

opleiding

voortgezet onderwijs
 • Openbaar "Gymnasium Haganum" te 's-Gravenhage

academische studie
 • klassieke letteren, Rijksuniversiteit Leiden, tot 1934 (kandidaatsexamen januari 1931)

postacademisch onderwijs
 • laureata in de etruscologie aan de Universiteit van Perugia (Italië)

activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerster onderwijs, maatschappelijk werk en culturele zaken (media) van de VVD-Eerste Kamerfractie. Voerde in 1971 ook het woord bij de behandeling van een wetsvoorstel over de bestraffing van vliegtuigkaping.

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Stelde in 1964 de Commissie voor contact en overleg inzake bijstand aan buitenlandse werknemers in
 • Diende in 1964 een wetsvoorstel in over de bevordering van het maatschappelijk welzijn van de woonwagenbevolking (Woonwagenwet) (7.872)
 • Verdedigde in 1965 samen met minister Scholten in de Tweede Kamer met succes een voorstel tot wijziging van de Geldschieterswet. Dit voorstel maakte een einde aan systemen die kredietinstellingen gebruikten om het maximum van f 5000 aan te verstrekken krediet te omzeilen. Het wetsvoorstel werd op 27 april 1965 in de Eerste Kamer als hamerstuk aangenomen. (7.605)

op het gebied van de EU
 • Als lid van de Sociale Commissie van het Europese Parlement bracht zij een rapport uit over de gelijke beloning van man en vrouw.

wetenswaardigheden

algemeen
 • Als opvolgster van Marga Klompé de tweede vrouwelijke minister

uit de privésfeer
 • Tijdens de oorlog bood zij onderdak aan tien onderduikers
 • Haar vader was leraar M.O.-Frans en staatsinrichting
 • Vriendin van prinses Juliana, haar studiegenote

verkiezingen
 • Was in 1946 Tweede Kamerkandidaat voor de PvdV (op een onverkiesbare plaats)
 • In 1956, 1960, 1963 en 1966 gekozen door Groep IV: Zuid-Holland

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Bilthoven, Beethovenlaan 24, omstreeks 1956 en nog in 1967
 • Bilthoven, Hobbemalaan 24, omstreeks 1991 en nog in 1993

ridderorden
Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau, 20 april 1965

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
lid Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, vanaf mei 1952

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • "J.F. Schouwenaar 1909-1995; Altijd 'opvolger-van'", NRC Handelsblad, 27 december 1995
 • Fernie Maas, "Franssen, Johanna Frederika", in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Rotterdam, 1945 (echtgenoot overleden 12 december 1962)

echtgeno(o)t(e)/partner
Mr. A.J. Schouwenaar, Arie Jan

kinderen
1 dochter en 2 zoons

vader
C.J. Franssen, Cornelis Johannes

geboorteplaats en/of -datum
Charlois, 8 februari 1884

moeder
G.G. Smith, Geertruida Gezina

geboorteplaats en/of -datum
Schiedam, 27 november 1880

familierelaties

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.