Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Dit ministerie draagt de zorg voor de volksgezondheid. Dit betreft onder andere het beleid met betrekking tot ziekenhuizen, geneesmiddelen, ziektekosten en huisartsen. Ook het welzijnsbeleid zoals de ouderenzorg, het jeugdbeleid, de verslaafdenzorg en de maatschappelijke dienstverlening behoren tot het taakveld. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van de sport.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is Ernst Kuipers (D66). Daarnaast is er een minister voor Langdurige Zorg en Sport, Conny Helder (VVD). Er is tevens een staatssecretaris, Maarten van Ooijen (ChristenUnie).

De ambtelijke leiding over het ministerie is in handen van een secretaris-generaal, Marcelis Boereboom.

Inhoudsopgave van deze pagina:


2.

Taakverdeling

Ernst Kuipers (D66) is naast de bestrijding van het coronavirus, ook verantwoordelijk voor onder andere de zorgverzekeringswet, genees- en hulpmiddelen, betaalbaar- en duurzaamheid van de zorg en infectieziekte bestrijding.

Conny Helder (VVD) is onder andere verantwoordelijk voor de langdurige zorg, geestelijke gezondheidszorg, wijkverpleegkundige zorg en de coördinatie van de verantwoording rondom COVID-19 bij VWS. Ook houd zij zich bezig met sport en het arbeidsmarktbeleid.

Maarten van Ooijen (ChristenUnie) is verantwoordelijk voor de veteranenzorg, WMO en mantelzorg, preventie, gezondheidsbevordering, jeugdgezondheidszorg en de GGD in het gemeentelijk domein.

3.

Historische ontwikkeling

Het eerste afzonderlijke departement voor volksgezondheid werd opgericht in 1971 onder het kabinet-Biesheuvel. Dit nieuwe ministerie ging Volksgezondheid en Milieuhygiëne (VoMil) heette. Voor 1971 werd volksgezondheid wisselend ondergebracht bij Arbeid, Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken.

In 1952 kwam er een afzonderlijk ministerie van Maatschappelijk Werk. Daaronder viel onder meer armenzorg (vanaf 1963 bijstandzaken) en zorg voor bijzondere groepen (bijvoorbeeld Molukkers). In 1965 werd het departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM) gevormd, waaronder zowel het welzijnswerk als onder meer het kunst- en mediabeleid vielen.

Het ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne werd in 1982 opgeheven, waarna CRM werd omgevormd tot Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Het bijstandsbeleid ging toen over naar Sociale Zaken.

Cultuur ging in 1994 over naar Onderwijs en Wetenschappen. De naam van het zorg- en welzijnsdepartement werd toen Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Onder welk(e) ministerie(s) vielen huidige taken eerder

4.

Overzicht ministers

Hieronder ziet u een lijst met de meest recente ministers van dit ministerie*. Neem contact op met de redactie voor een volledig overzicht.

  • het kabinet-Balkenende IV was na een crisis vanaf 23 februari 2010 anders samengesteld.

Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.