Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Uitslag

In onderstaande tabel is de verkiezingsuitslag in aantal zetels opgenomen. Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van het aantal stemmen (ook in %) per partij.

 

Partij

Zetels 2003

Zetels 1999

Winst/verlies

CDA

23

20

+3

PvdA

19

15

+4

VVD

15

19

-4

GroenLinks

5

8

-3

SP

4

2

+2

D66

3

4

-1

ChristenUnie

2

4*

-2

SGP

2

2

0

LPF

1

0

+1

OSF

1

1

0

  • De fractie van de ChristenUnie in de Eerste Kamer werd in 2001 gevormd uit de fracties van het GPV (2 zetels) en de RPF (2 zetels)

2.

Kerngegevens

In onderstaande tabel zijn de kerngegevens van de verkiezingen in 2003 opgenomen.

 

Tweede Kamerverkiezingen 2003

verkiezingsdatum

26 mei 2003

aantal opgeroepen kiezers (Statenleden)

764

som van de stemcijfers

161.819

aantal uitgebrachte geldige stemmen

161.644

blanco/ongeldig

0

kiesdeler

2155 19/75

voorkeursdrempel

1078

opkomstpercentage

99,9%

aantal deelnemende partijen

10

aantal partijen dat zetel behaalde

10

3.

Lijsttrekkers

In onderstaande tabel zijn de lijsttrekkers bij de verkiezingen in 2003 opgenomen.

Partij

Lijsttrekker

CDA

Yvonne Timmerman-Buck

PvdA

Johan Stekelenburg

VVD

Nicoline van den Broek-Laman Trip

GroenLinks

Diana de Wolff

SP

Tiny Kox

D66

Eddy Schuyer

ChristenUnie

Egbert Schuurman

SGP

Gerrit Holdijk

LPF

Bob Smalhout

OSF

Fons Zinken

  • De fractie van de ChristenUnie in de Eerste Kamer werd in 2001 gevormd uit de fracties van het GPV (2 zetels) en de RPF (2 zetels)

4.

Achtergrond

Na de Eerste Kamerverkiezingen van 1999 behield de zittende regeringscombinatie van PvdA, VVD en D66 maar nauwelijks haar meerderheid. Gezamenlijk hadden zij 38 zetels (VVD 19, PvdA 15 en D66 4). Het CDA werd de grootste fractie in de Eerste Kamer met 20 zetels. Op grond hiervan leverde het CDA sinds 2001 de Kamervoorzitter, Gerrit Braks. Tot 2001 was de VVD'er Frits Korthals Altes voorzitter.

De positie van GroenLinks (8 zetels) en ChristenUnie (4 zetels) was relatief sterk. In de senaat zat één fractie die niet in de Tweede Kamer was vertegenwoordigd, de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) met Marten Bierman als afgevaardigde.

De Eerste Kamerverkiezingen van 2003 vonden enkele dagen voor de beëdiging van het kabinet-Balkenende II plaats.

5.

Kandidaten

Aan de verkiezingen nam voor het eerst ook de LPF deel. Provinciale partijen deden wederom mee onder de noemer van de Onafhankelijke Senaatsfractie.

Na de Eerste Kamerverkiezingen van 2003 keerde voorzitter Gerrit Braks niet terug in de senaat. De bekende D66-er Jan Terlouw vertrok na deze verkiezingen ook uit de Eerste Kamer. Oud-minister Wim van Eekelen verloor, met twee andere zittende leden, zijn zetel, omdat de lijstvolgorde bij de VVD volledig werd doorbroken door in de Provinciale Staten uitgebrachte voorkeurstemmen. Dat was een 'regionale' actie tegen de door het hoofdbestuur opgestelde lijst.

Johan Stekelenburg was lijsttrekker voor de PvdA en Yvonne Timmerman-Buck voor het CDA. Laatstgenoemde zou Gerrit Braks opvolgen als Kamervoorzitter. Het oud-Tweede Kamerlid Eimert van Middelkoop kwam nieuw in de Eerste Kamer voor de ChristenUnie.

Bij het CDA keerden naast Kamervoorzitter Gerrit Braks ook oud-gedienden als Huib Eversdijk, Joeke Baarda en Willem Stevens niet terug. Nieuwkomers bij het CDA waren o.a. de oud-Tweede Kamerleden Marian Soutendijk-van Appeldoorn en Gerrit Terpstra. Ook Karla Peijs was gekozen als Eerste Kamerlid. Zij kwam echter niet in de senaat omdat zij minister van Verkeer en Waterstaat werd in het kabinet-Balkenende II.

Bij de VVD was oud-minister Hermans de hoogste nieuwkomer, maar hij trok zich later terug vanwege zijn benoeming tot voorzitter van MKB Nederland. Pol de Beer en oud-VVD-voorzitter Leendert Ginjaar keerden niet terug in de Kamer.

Op de kandidatenlijst van de PvdA stond onder meer informateur Frans Leijnse. Hij was 20ste op de lijst. Opvallend was, dat, buiten Ed van Thijn die 18e stond, oud-bewindslieden ontbraken.

GroenLinks had in de persoon van het zittende Eerste Kamerlid Diana de Wolff een nieuwe lijsttrekker. Zij volgde Wim de Boer op, die er na ruim 12 jaar mee ophield. De SP kreeg een nieuwe fractie, omdat de twee zittende leden niet (direct) verkiesbaar waren. Bij de LPF trok emeritus hoogleraar Bob Smalhout zich kort na zijn aanwijzing als lijsttrekker terug, omdat hij zijn column in 'de Telegraaf' niet wilde opgeven.

Aan de verkiezingen deden de volgende lijstencombinaties mee:

  • CDA, SGP en ChristenUnie
  • GroenLinks en SP

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de kandidaten.

6.

Stemwaarden

Bij de verkiezing van de Eerste Kamer wordt rekening gehouden met het aantal inwoners van iedere provincie. Dit gebeurt door middel van stemwaarden. Een stemwaarde is het inwonertal van een provincie gedeeld door het honderdvoud van het aantal provinciale statenleden in die provincie.

Voor de vaststelling van de uitslag wordt de stem van een Statenlid uit een provincie vermenigvuldigd met de stemwaarde van die betreffende provincie. De uitslag wordt vervolgens berekend op basis van de aantallen berekende stemmen.

Voor de Eerste Kamerverkiezingen van 2003 had de Kiesraad de volgende stemwaarden vastgesteld:

Provincie

Aantal inwoners

Aantal Statenleden

Stemwaarde

Groningen

573.225

55

104

Fryslân

640.060

55

116

Drenthe

481.472

51

94

Overijssel

1.100.728

63

175

Flevoland

351.558

47

75

Gelderland

1.960.384

75

261

Utrecht

1.152.357

63

183

Noord-Holland

2.572.809

83

310

Zuid-Holland

3.439.913

83

414

Zeeland

378.163

47

80

Noord-Brabant

2.400.164

79

304

Limburg

1.142.009

63

181

7.

Gekozenen

De hoogste nieuwkomers die uiteindelijk ook tot Kamerlid werden gekozen, waren:

 

Kandidaat

Partij

Positie kandidatenlijst

Peter Essers

CDA

6

Han Noten

PvdA

5

Willem Hoekzema

VVD

14

Mirjam de Rijk

GroenLinks

3

Tiny Kox

SP

1

Gerard Schouw

D66

3

Eimert van Middelkoop

ChristenUnie

2

Rob Hessing

LPF

2

Henk ten Hoeve

OSF

2

 

Neem contact op met de redactie van PDC voor een volledig overzicht van de gekozenen.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.