Ir. G.J.M. (Gerrit) Braks

foto Ir. G.J.M. (Gerrit) Braks
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Dijkstra

Vooraanstaand CDA-politicus uit een Brabants boerengezin. Werkte in Brussel als landbouwraad en werd toen hij nog maar drie jaar Tweede Kamerlid was al minister van Landbouw in het eerste kabinet-Van Agt. Keerde vervolgens na een jaar onderbreking in 1982 op die post terug. Kreeg als minister te maken met zaken als de mestproblematiek, problemen rond het dierenwelzijn en de visfraude. Omdat coalitiegenoot PvdA vond dat hij tegen dat laatste te weinig had gedaan en het vertrouwen in hem opzegde, trad hij in 1990 af. Werd daarna voorzitter van de KRO, senator en voorzitter van de CDA-Eerste Kamerfractie. Sloot zijn politieke loopbaan af als voorzitter van de Eerste Kamer, een ambt dat hij met de hem kenmerkende gemoedelijkheid vervulde. Was in 2007-2008 waarnemend burgemeester van Eindhoven

CDA
in de periode 1977-2003: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK, voorzitter Eerste Kamer, minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Gerardus Johannes Maria (Gerrit)

geboorteplaats en -datum
Odiliapeel (gem. Uden), 23 mei 1933

overlijdensplaats en -datum
's-Hertogenbosch, 12 juli 2017

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), van 1975 tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

3.

Hoofdfuncties/beroepen (16/21)

 • landbouwraad, Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de EG (Europese Gemeenschappen) te Brussel, van 1 juli 1969 tot 8 juni 1977
 • hoofdingenieur voor bijzondere opdrachten, van 20 september 1976 tot 8 juni 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1977 tot 6 maart 1980
 • minister van Landbouw en Visserij, van 5 maart 1980 tot 11 september 1981
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 1981 tot 9 september 1981
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 september 1981 tot 4 november 1982
 • minister van Landbouw en Visserij, van 4 november 1982 tot 7 november 1989
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 juni 1986 tot 14 juli 1986
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 september 1989 tot 7 november 1989
 • minister van Onderwijs en Wetenschappen, van 15 september 1989 tot 7 november 1989 (nadat minister Deetman was afgetreden vanwege zijn benoeming tot Tweede Kamervoorzitter)
 • minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van 7 november 1989 tot 18 september 1990
 • voorzitter KRO (Katholieke Radio-Omroep), van 11 maart 1991 tot 1 april 1996 (begon zijn werkzaamheden al op 1 januari 1991)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 11 juni 1991 tot 10 juni 2003
 • fractievoorzitter CDA Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1999 tot 2 oktober 2001
 • voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 2 oktober 2001 tot 10 juni 2003
 • waarnemend burgemeester van Eindhoven, van 1 september 2007 tot 7 april 2008

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/42)

 • bemiddelaar conflict over Waterplan Westland, vanaf december 2008
 • adviseur Wijn Bouw, Baarn, vanaf 2011

afgeleide functies, presidia etc. (2/7)
 • voorzitter College van Senioren (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 2 oktober 2001 tot 10 juni 2003
 • voorzitter Huishoudelijke Commissie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 2 oktober 2001 tot 10 juni 2003

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was in de periode 1977-1980 woordvoerder landbouw en Europese zaken van de CDA-Tweede Kamerfractie. Hield zich ook bezig met ontwikkelingssamenwerking. In de periode 1981-1982 hield hij zich bezig met buitenlandse zaken (internationale economische betrekkingen).
 • Was woordvoerder landbouw en buitenlandse zaken van de CDA-Eerste Kamerfractie. Hield zich aanvankelijk ook met hoger onderwijs bezig.

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/9)
 • Nam in 1986 na de ramp in de kerncentrale van Tsjernobyl maatregelen om radioactieve besmetting in de landbouw te voorkomen, zoals een verbod om vee buiten te laten en het uit de handel laten nemen van bepaalde bladgroenten (20.330)
 • Verdedigde in 1989 als minister van Onderwijs en Wetenschappen samen met staatssecretaris Dees een wetsvoorstel inzake aanpassing van de regelgeving voor academische ziekenhuizen. Het wetsvoorstel was in 1988 ingediend door minister Deetman en staatssecretaris Dees en werd in 1990 door minister Ritzen en staatssecretaris Simons in het Staatsblad gebracht. (20.889)
 • Bracht in 1989 samen met minister Nijpels het Bestrijdingsplan Verzuring uit (18.225, nr. 31)

als bewindspersoon (wetgeving) (3/5)
 • Bracht in 1986 samen met minister Nijpels de Meststoffenwet (Stb. 598) tot stand, waardoor boeren onder meer verplicht worden een mestboekhouding bij te houden, de particuliere mestbanken een wettelijk kader krijgen en de overheid instrumenten krijgt om het mestoverschot terug te dringen. Het in 1984 ingediende wetsvoorstel werd in de Tweede Kamer medeverdedigd door minister Winsemius. (18.271)
 • Bracht in 1985 de Machtigingswet Stichting Centraal fonds draf- en rensport (Stb. 330) tot stand. Door de oprichting van een centraal fonds komt er een beleidsbepalend orgaan, dat onder meer is belast met het bepalen van de bestemming van de uit de totalisator vrijgekomen gelden. (18.327)
 • Bracht in 1990 de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunst 1990 (Stb. 214) tot stand. Naast regelingen voor dierverloskundigen en kastreurs wordt een regeling voor de tuchtrechtspraak ingevoerd. Het wetsvoorstel was in 1982 ingediend door minister De Koning en daarna door staatssecretaris Ploeg tijdens de schriftelijke voorbereiding in de Tweede Kamer verdedigd. (17.646)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/7)
 • Was in 1993 kandidaat voor de functie van secretaris-generaal van de FAO (Food and Agrigation Organisation), maar kreeg onvoldoende steun
 • Werd op 2 oktober 2001 met 63 van de 69 stemmen gekozen tot Eerste Kamervoorzitter
 • Speelde in 2001 een belangrijke rol als adviserend lid van het CDA-bestuur bij de aanwijzing van Balkenende als nieuwe lijsttrekker. Als Brabander gaf hij de voorkeur aan Balkenende boven zijn provinciegenoot Van Geel.

verkiezingen
 • In 1986 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 6 op de CDA-kandidatenlijst
 • In 1989 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 4 op de CDA-kandidatenlijst

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Tweede Kamer, november 1990

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Elsevier, 27 juni 1987
 • KRO Communicatie & Marketing (samenst.), "Gerrit Braks: Geloven in wat je doet" (Hilversum, 1996) (Uitgegeven ter gelegenheid van het afscheid van G.J.M. Braks als KRO-voorzitter)
 • O. van der Kroon, "Ministerie in crisis: Over visfraude, milieubehoud en boerenbelang" (Amsterdam, 1994)
 • H. Siemes, "Gerrit Braks, carrière met een diploma handmelken" (2008)
 • J. van Merriënboer, "En dan denk ik aan Brabant... Gerrit Braks (1933-2017)", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2017, 155

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.