Ing. L.M. (Pol) de Beer

foto Ing. L.M. (Pol) de Beer
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Eerste katholieke VVD'er in de Tweede Kamer en daarna jarenlang de voornaamste volkshuisvestingsspecialist van de VVD-fractie. Goed debater die krachtig een liberaal volkshuisvestingsbeleid verdedigde. Voerde in de jaren zeventig en tachtig pittige debatten met PvdA'ers als Van Dam, Schaefer en Kombrink. Hield zich ook bezig met binnenlands bestuur, PTT-zaken en verkeer en waterstaat. Bracht samen met de PvdA'er Van der Doef een initiatiefwet tot stand over de periodieke autokeuringen. Speelde later een belangrijke rol bij de plannen voor nieuwe huisvesting van de Tweede Kamer. Sloot zijn politieke loopbaan af als Eerste Kamerlid (1995-2003).

VVD
in de periode 1969-2003: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Leopold Michel (Pol)

geboorteplaats en -datum
Wenduine (België), 6 augustus 1934

overlijdensplaats en -datum
Vlaardingen, 13 maart 2024

2.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1 februari 1959

3.

Hoofdfuncties/beroepen (7/9)

 • bedrijfsleider bouwbedrijf "Nederlandse Bouw Compagnie", van 1964 tot 1968
 • lid gemeenteraad van Utrecht, van 6 september 1966 tot 19 februari 1970
 • adjunct-hoofd planbureau Medische Faculteit, Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam, van 1968 tot 1969
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 5 november 1969 tot 14 september 1989
 • lid gemeenteraad van Vlaardingen, van 12 april 1994 tot 15 april 1998
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 10 januari 1995 tot 13 juni 1995
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 5 september 1995 tot 10 juni 2003

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/10)

 • lid bestuur Vereniging oud-leden Tweede Kamer
 • lid Raad van Toezicht RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer), van 1 juli 1996 tot 1 juli 2004

afgeleide functies, presidia etc. (2/12)
 • lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
 • voorzitter vaste commissie voor Volkshuisvesting (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 15 juni 1999 tot 10 juni 2003

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër (3/7)
 • Interpelleerde op 3 juni 1976 minister Gruijters over het zich uit de huurwoningmarkt terugtrekken van institutionele beleggers
 • Interpelleerde op 28 januari 1982 staatssecretaris Van der Doef over eventuele taakuitbreiding van de PTT
 • Was woordvoerder ruimtelijke ordening/volkshuisvesting in de Eerste Kamer en hield zich ook bezig met Antilliaanse zaken en ontwikkelingssamenwerking.

opvallend stemgedrag (0/6)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in de periode 1985-1987 enkele keren fungerend Kamervoorzitter

uit de privésfeer
 • Zijn vader had een joodse achtergrond
 • Zesde zoon van een Rotterdamse vader en een Franse moeder, die de zomervakanties aan de Vlaamse zeekust plachten door te brengen. Zijn vader was op 42-jarige leeftijd als weduwnaar hertrouwd.

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.