J.C.Th. (Jaap) van der Doef

foto J.C.Th. (Jaap) van der Doef
bron: Beeldbank Nationaal Archief

PvdA-politicus en burgemeester. Nuchtere zakelijke bestuurder met veel oog voor technologische ontwikkelingen. Begon als jongste bediende in een boekhandel en ontwikkelde zich daarna tot een prominent bestuurder in de katholieke vakbeweging. Deskundig op het gebied van het goederenvervoer. Als Tweede Kamerlid voor de PvdA woordvoerder verkeer, inkomensbeleid en technologiebeleid. Zorgde, samen met de VVD'er De Beer, voor een wettelijke regeling van de verplichte periodieke autokeuring. Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (onder meer van PTT-aangelegenheden en vervoer) in tweede kabinet-Van Agt. Daarna dertien jaar burgemeester van Vlissingen.

PvdA
in de periode 1973-1986: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Jacobus Cornelus Theresia (Jaap)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Doorn, 9 april 1934

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), tot 1966
 • PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (6/8)

 • voorzitter bedrijfsgroep wegvervoer, KVB (Katholieke Bond van Vervoerspersoneel), van 1971 tot mei 1973
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 28 mei 1973 tot 11 september 1981
 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (onder meer belast met PTT-zaken en vervoersaangelegenheden), van 11 september 1981 tot 29 mei 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1982 tot 1 maart 1986
 • burgemeester van Vlissingen, van 1 maart 1986 tot 1 mei 1999
 • waarnemend burgemeester van Almere, van 1 juni 2002 tot 1 september 2002 (in verband met ziekte van burgemeester Ouwerkerk)

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met 1. de aangelegenheden behorende tot het werkterrein van a. het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie, b. de Rijksluchtvaartdienst, c. de Rijksdienst voor het Wegverkeer, d. het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; 2. de aangelegenheden betreffende het goederenvervoer over de rail, langs de weg en over de binnenwateren; 3. de aangelegenheden betreffende het EEG-vervoerbeleid; 4. de aangelegenheden met betrekking tot LPG en LNG; 5. andere door de minister aan hem van geval tot geval toevertrouwde onderwerpen.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/21)
 • voorzitter "de Cultuurwerf" te Vlissingen
 • vicevoorzitter Raad van Toezicht Mondia Scholengroep Vlissingen, vanaf 2012

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/8)
 • voorzitter bijzondere commissie voor het Structuurschema Vaarwegen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 3 maart 1983 tot 1 maart 1986
 • voorzitter bijzondere commissie Harmonisatie Noordzeebeleid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 5 juni 1984 tot 1 maart 1986

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/4)
 • Diende in 1980 een initiatiefwetsvoorstel in inzake overleg tussen werkgevers en werknemers over werkgelegenheid. Dit voorstel werd niet afgehandeld. (16.482)
 • Interpelleerde op 21 december 1983 minister Van Aardenne over het regionaal (economisch) beleid

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Stond in 1982 de Postgiro/Rijkspostspaarbank toe het dienstenpakket uit te breiden met reisverzekeringen en handel in vreemd geld. Daarmee werd vooruit gelopen op instelling van de Postbank.
 • Besloot in 1982 het zand- en grindvervoer via de schippersbeurt te laten verlopen. Daarmee kwam er een einde aan de particuliere bedrijfsregeling.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1981 samen met minister Den Uyl de Binnenschepenwet in het Staatsblad. Deze wet bevat regels over de veiligheid van de scheepvaart op binnenwateren en over arbeidsomstandigheden op binnenvaartschepen. In de wet staan bepalingen over de deugdelijkheid, inrichting en uitrusting van schepen, over de veiligheid, gezondheid en welzijn in verband met de arbeid aan boord en over de kennis, bekwaamheid en lichamelijke geschiktheid van de schipper. Voor schepen van 15 meter of langer wordt een vaarbewijs verplicht gesteld. (13.978)

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/6)
 • Was in april 1975 kandidaat voor het voorzitterschap van de PvdA, maar werd met 5973 tegen 5736 stemmen verslagen door Ien van den Heuvel
 • Behoorde in oktober 1977 tot de acht partijbestuursleden die vóór het aanvaarden van de verhouding 8-7-1 in het beoogde tweede kabinet-Den Uyl stemden
 • Was in 1979 naast Max van den Berg en Wim Meijer kandidaat voor het voorzitterschap van de PvdA, maar werd niet gekozen

uit de privésfeer
 • Zijn eerste echtgenote was onderwijzeres en raadslid voor de PPR in Utrecht

verkiezingen
 • Werd in 1981 en 1982 via de Zeeuwse kandidatenlijst van de PvdA tot Tweede Kamerlid gekozen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.