J.C.Th. (Jaap) van der Doef

foto J.C.Th. (Jaap) van der Doefvergrootglas

PvdA-politicus en burgemeester. Nuchtere zakelijke bestuurder met veel oog voor technologische ontwikkelingen. Begon als jongste bediende in een boekhandel en ontwikkelde zich daarna tot een prominent bestuurder in de katholieke vakbeweging. Deskundig op het gebied van het goederenvervoer. Als Tweede Kamerlid voor de PvdA woordvoerder verkeer, inkomensbeleid en technologiebeleid. Regelde samen met de VVD'er De Beer de verplichte periodieke autokeuring. Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (onder meer van PTT-aangelegenheden en vervoer) in tweede kabinet-Van Agt . Daarna dertien jaar burgemeester van Vlissingen.

PvdA
in de periode 1973-1986: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

Voornamen (roepnaam)

Jacobus Cornelus Theresia (Jaap)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Doorn, 9 april 1934

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek (opgevoed)

Partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), tot 1966
 • PvdA (Partij van de Arbeid)

Hoofdfuncties/beroepen

 • districtsbestuurder KVB (Katholieke Bond van Vervoerspersoneel), van 1958 tot 1968 (in het Zuiden van het land)
 • tweede voorzitter bedrijfsgroep wegvervoer, KVB (Katholieke Bond van Vervoerspersoneel), van 1968 tot mei 1971 (aangesloten bij het NKV)
 • voorzitter bedrijfsgroep wegvervoer, KVB (Katholieke Bond van Vervoerspersoneel), van 1971 tot mei 1973
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 28 mei 1973 tot 11 september 1981
 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (onder meer belast met PTT-zaken en vervoersaangelegenheden), van 11 september 1981 tot 29 mei 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1982 tot 1 maart 1986
 • burgemeester van Vlissingen, van 1 maart 1986 tot 1 mei 1999
 • waarnemend burgemeester van Almere, van 1 juni 2002 tot 1 september 2002 (in verband met ziekte van burgemeester Ouwerkerk)

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met 1. de aangelegenheden behorende tot het werkterrein van a. het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie, b. de Rijksluchtvaartdienst, c. de Rijksdienst voor het Wegverkeer, d. het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; 2. de aangelegenheden betreffende het goederenvervoer over de rail, langs de weg en over de binnenwateren; 3. de aangelegenheden betreffende het EEG-vervoerbeleid; 4. de aangelegenheden met betrekking tot LPG en LNG; 5. andere door de minister aan hem van geval tot geval toevertrouwde onderwerpen.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met verkeer en waterstaat en sociale zaken (inkomensbeleid en medezeggenschap), en na 1981 met technologiebeleid, scheepsbouw, regionaal economisch beleid en visserij
 • Diende in 1975 samen met Pol de Beer (VVD) een initiatiefwetsvoorstel in over de verplichte periodieke keuring van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers door particuliere bedrijven. Dit voorstel werd in 1978 wet. (14.020 )
 • Diende in 1980 een initiatiefwetsvoorstel in inzake overleg tussen werkgevers en werknemers over werkgelegenheid. Dit voorstel werd niet afgehandeld. (16.482 )
 • Interpelleerde op 21 december 1983 minister Van Aardenne over het regionaal (economisch) beleid

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Stond in 1982 de Postgiro/Rijkspostspaarbank toe het dienstenpakket uit te breiden met reisverzekeringen en handel in vreemd geld. Daarmee werd vooruit gelopen op instelling van de Postbank.
 • Besloot in 1982 het zand- en grindvervoer via de schippersbeurt te laten verlopen. Daarmee kwam er een einde aan de particuliere bedrijfsregeling.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1981 samen met minister Den Uyl de Binnenschepenwet in het Staatsblad. Deze wet bevat regels over de veiligheid van de scheepvaart op binnenwateren en over arbeidsomstandigheden op binnenvaartschepen. In de wet staan bepalingen over de deugdelijkheid, inrichting en uitrusting van schepen, over de veiligheid, gezondheid en welzijn in verband met de arbeid aan boord en over de kennis, bekwaamheid en lichamelijke geschiktheid van de schipper. Voor schepen van 15 meter of langer wordt een vaarbewijs verplicht gesteld. (13.978 )

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn eerste echtgenote was onderwijzeres en raadslid voor de PPR in Utrecht

woonplaats
Vlissingen

Publicaties/bronnen

publicaties
"Op zoek naar een vader" (2017)

literatuur/documentatie
H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.