Drs. W.K. (Willem) Hoekzema

foto Drs. W.K. (Willem) Hoekzema
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Liberale slagerszoon uit Bedum, die na zijn studie economie in Groningen leraar werd. Was raadslid en statenlid en werd burgemeester van Coevorden. Als degelijk manager een onopvallende staatssecretaris van Defensie in het eerste kabinet-Lubbers. Daarna burgemeester van Huizen en van Den Helder. Enkele jaren voorzitter VVD en vier jaar Eerste Kamerlid. In de Senaat hield hij zich bezig met defensie en Europese samenwerking.

VVD
in de periode 1986-2007: lid Eerste Kamer, staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Willem Klaas (Willem)

geboorteplaats en -datum
Bedum, 21 juli 1939

2.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (9/10)

 • adjunct-secretaris Centrale Kamer voor Handelsbevordering, van 1970 tot 1971
 • leraar economie, Rijksscholengemeenschap te Tiel, van augustus 1971 tot 1 augustus 1975
 • lid Provinciale Staten van Utrecht, van 5 juni 1974 tot 1 augustus 1975
 • lid gemeenteraad van Rhenen, van 3 september 1974 tot 1 augustus 1975
 • burgemeester van Coevorden, van 1 augustus 1975 tot 19 november 1982
 • staatssecretaris van Defensie (belast met personeelsbeleid), van 19 november 1982 tot 14 juli 1986
 • burgemeester van Huizen, van 1 mei 1987 tot 1 januari 1995
 • burgemeester van Den Helder, van 1 januari 1995 tot 1 januari 2001
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 2003 tot 12 juni 2007

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met 1. de zaken van personeelsvoorziening, personeelsbeheer, personeelsbeleid en personeelszorg ten aanzien van het vrijwillig dienend en dienstplichtig militair personeel en het burgerpersoneel; 2. aangelegenheden betreffende de opleiding en de vorming bij de krijgsmacht; 3. aangelegenheden betreffende de geneeskundige verzorging bij de krijgsmacht; 4. de militaire pensioenen en wachtgelden. 5. zaken op het terrein van de geestelijke verzorging bij de krijgsmacht; 6. aangelegenheden betreffende de gewetensbezwaarden, met uitzondering van de wetgeving op dit terrein; 7. aangelegenheden betrekking hebbende op de spreiding van de defensiediensten; 8. andere onderwerpen die van geval tot geval werden toegewezen.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

vorige (2/39)
 • voorzitter bestuur Stichting Keurhout, van 1 januari 2001 tot 1 januari 2004
 • voorzitter Raad van Commissarissen "Zernike Group" B.V., van 1 juli 2001 tot 1 januari 2007

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • lid Parlementaire Assemblée van de OVSE, vanaf april 2007
 • lid Parlementaire Assemblée van de NAVO, vanaf april 2007

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Was in 1983 verantwoordelijk voor de vestiging van de afdeling personeels- en salarisadministratie burgerpersoneel in Emmen, ter compensatie van het uit het spreidingsschema halen van twee burgerlijke diensten. Besloot verder tot verplaatsing van militair-geneeskundige diensten naar Drachten.
 • Hield zich als staatssecretaris onder meer bezig met de ziektekosten van het defensiepersoneel, de duur van de eerste oefening, de soldij van militairen, de kosten voor maaltijden in het leger, de positie van de vrouw in de krijgsmacht en de werving van defensiepersoneel. Hij was van mening dat het bedrijfsmatig en politiek-bestuurlijk niet juist was dat het personeelsbeleid en het materieel beleid op het ministerie van defensie gescheiden waren. Hij heeft ervoor geijverd na zijn periode één staatssecretaris aan te stellen voor zowel personeel als materieel.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1985 de Wet bevordering en ontslag beroepsofficieren (Stb. 618) en de wet voor het reserve-personeel der krijgsmacht (Stb. 619) tot stand. Door deze wetten wordt de rechtspositie van militairen zoveel mogelijk gelijk aan die voor burgerpersoneel, komt er één rechtspositieregeling voor alle krijgsmachtsonderdelen en verdwijnen specifieke regels (zoals ontslag bij huwelijk en zwangerschap en ongelijke rechten bij bevordering) voor vrouwelijke militairen. De wetsvoorstellen waren in 1982 ingediend door staatssecretaris Van Houwelingen. (17.334 & 17.339)

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn broer is gemeenteraadslid (en fractievoorzitter) van de VVD in Bedum (sinds 2002)

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.