Profiel nieuwe Eerste Kamer 2003

PDC, 10 juni 2003

In de nieuwgekozen Eerste Kamer zitten veel leden met bestuurlijke ervaring. Het aantal politieke kopstukken is echter geringer dan in de periode 1991-2003.

Randstedelingen hebben de overhand. Opvallend is dat er geen enkel lid uit Zeeland is, daar waar er voorheen vooraanstaande Zeeuwen in de Senaat zaten, zoals Kaland, Luteijn en Eversdijk. Zoals ook in de Tweede Kamer het geval is, is het merendeel van de leden hoog opgeleid. Eenderde van alle leden is vrouw.

Bekende namen in de Eerste Kamer zijn Hannie van Leeuwen, Gerrit Terpstra en René van der Linden (CDA), Johan Stekelenburg, Ed van Thijn, Erik Jurgens en Bert Middel (PvdA), Dick Dees, Heleen Dupuis, Uri Rosenthal en Willem Hoekzema (VVD), Mirjam de Rijk (GroenLinks), Anja Meulenbelt (SP), Jakob Kohnstamm (D66) en Eimert van Middelkoop (ChristenUnie).

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Mannen en vrouwen

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de man/vrouwverhouding in deze Kamer.

2.

Regionale spreiding

41 van de 75 leden komen uit de drie westelijke provincies (Noord- en Zuid-Holland en Utrecht). Er zijn 11 noordelijke leden (4 Friezen, 3 Groningers en 4 Drenten). 10 leden komen uit de zuidelijke provincies (7 uit Noord-Brabant en 3 uit Limburg). Uit de oostelijke provincies komen 13 leden: 6 uit Overijssel en 7 uit Gelderland. Behalve uit Zeeland is er ook geen enkel lid uit Flevoland.

Opvallend is dat liefst drie leden uit het Overijsselse Dalfsen komen.

4.

Opleiding

Van de 75 leden hebben er 56 een universitaire opleiding gevolgd. Bijna de helft daarvan is jurist. Ook bestuurskundigen en politicologen zijn in de Kamer goed vertegenwoordigd. Opvallend is het geringe aantal economen. In de fracties van PvdA, GroenLinks en SP zit geen enkele econoom, in die van de VVD slechts één. Ook het aantal ingenieurs is zeer gering. In de VVD-fractie zit één lid dat in Delft heeft gestudeerd. De fractie van de PvdA telt een landbouwkundige.

5.

Ervaring als senator

Veel Eerste Kamerleden hebben bestuurlijke ervaring, maar er is wel een record aantal nieuwkomers in de Eerste Kamer: 34. De vierpersoonsfractie van de SP bestaat geheel nieuwkomers. Dat geldt eveneens voor die van de OSF en (uiteraard) de LPF.

De meest ervaren senator is de fractievoorzitter van de ChristenUnie, Prof. Schuurman. Hij zit al sinds 1983 in de Eerste Kamer. Ook de SGP'er Holdijk maakt al langere tijd deel uit van de Senaat.

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de ervaring als senator in deze Kamer.

6.

Beroepservaring

Door het verdwijnen van leden als Braks, Van Eekelen en Terlouw is het aantal Eerste Kamerleden met kabinetservaring sterk teruggelopen. De Eerste Kamer telt nog slechts één oud-minister, de PvdA'er Van Thijn. Daarnaast zitten in de Kamer de oud-staatssecretarissen Van der Linden (CDA), Dees en Hoekzema (VVD), Kohnstamm (D66) en Hessing (LPF).

In de CDA-fractie zitten vijf leden die lid van de Tweede Kamer zijn geweest. Bij de PvdA zijn dat er drie en bij de VVD is dat er één. Ook het nieuwe lid van de ChristenUnie, Eimert van Middelkoop, heeft Tweede Kamerervaring.

Opvallend is dat het aantal (oud-)burgemeesters weer is toegenomen. Naast de burgemeester van Tilburg, Johan Stekelenburg, zit nu ook de burgemeester van Apeldoorn, Fred de Graaf (VVD) in de Senaat. Oud-burgemeesters zijn onder meer Wolter Lemstra (Hengelo en Leiden), Ed van Thijn (Amsterdam) en Willem Hoekzema (Den Helder).

Er zijn vijf oud-gedeputeerden, drie bij het CDA: Huub Doek (Gelderland) en Herma Nap (Overijssel) en Kobus Walsma (Friesland) en twee bij de VVD (Nicolien van den Broek, Gelderland en Cees van den Oosten Utrecht).

In de Eerste Kamer zitten verder onder meer

  • een schrijfster
  • enkele oud-partijvoorzitters
  • een huisarts
  • dertien (oud-)hoogleraren
  • een directeur van de Nederlandse Spoorwegen
  • vier advocaten
  • twee ziekenhuisdirecteuren

Opvallend is het ontbreken van vertegenwoordigers van de landbouw. In het (recente) verleden zaten in de Eerste Kamer onder meer de landbouwvoormannen Varekamp, Luteijn, Zijlstra en Schouten. Evenmin zijn er veel leden uit het bedrijfsleven. De VVD'er Ketting is directeur van de Samenwerkende Elektriciteitsbedrijven geweest en zijn fractiegenoot Van den Oosten is directeur van een b.v. Wel zijn er leden met commissariaten, zoals Trude Maas en Johan Stekelenburg.


Meer over

Bent u op zoek naar specifieke gegevens over leden van de Eerste Kamer, bijvoorbeeld ten aanzien van de gemiddelde leeftijd, gemiddelde politieke ervaring of aantal vrouwen per partij? In het biografisch archief van het Parlementair Documentatie Centrum zijn uitgebreide gegevens over Eerste Kamerleden opgenomen. Deze gegevens zijn onder voorwaarden beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier.


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.