Ing. J. (Joeke) Baarda

foto Ing. J. (Joeke) Baarda
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Slagerszoon die al op jonge leeftijd politiek actief werd in de CHU. Was hoofd van de hoofdafdeling stadsontwikkeling van de gemeente Sneek en lid van Provinciale Staten van Friesland. Kwam in 1987 voor het CDA in de Eerste Kamer en werd daar een gewaardeerd woordvoerder volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en verkeer (onder andere bij de debatten over de uitbreiding van Schiphol). Hield zich ook bezig met defensie en was lid van de NAVO-assemblee. Enige jaren voorzitter van de commissie voor Verkeer en Waterstaat.

CDA
in de periode 1987-2003: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Joeke (Joeke)

geboorteplaats en -datum
Menaldum (gem. Menaldumadeel), 14 augustus 1936

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • coördinator gemeentewerken te Sneek, tot 1987
 • lid Provinciale Staten van Friesland, van september 1971 tot 5 juni 1974
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 23 juni 1987 tot 10 juni 2003
 • hoofd hoofdafdeling stadsontwikkeling, gemeente Sneek, van 1987 tot 1 september 1996

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

vorige (2/15)
 • lid bestuur Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Zuid-West Friesland
 • voorzitter Stichting Samenwerkende Instellingen voor Ouderenwerk in Friesland

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, omstreeks november 2002
 • lid Parlementaire Assemblée van de OVSE, omstreeks november 2002

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hij hield zich als Eerste Kamerlid vooral bezig met volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, verkeer en waterstaat en milieubeleid. Voerde in 1997 tevens het woord bij de behandeling van een wijziging van de Visserijwet.

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Provinciale Staten van Friesland, 1987 (bedankt)

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.