J. (Johan) Stekelenburg

foto J. (Johan) Stekelenburgvergrootglas

Vakbondsbestuurder en burgemeester, die tevens enige jaren senator was. Doorliep een loopbaan bij de FNV en werd daarvan in 1988 voorzitter. Wist die bond om te vormen tot een zelfbewuste, strijdbare, maar ook op overleg gerichte pragmatische organisatie. Was populair bij zijn achterban. Ook als burgemeester van Tilburg geliefd bij de inwoners door zijn gewone manier van optreden, zonder enige vorm van gewichtigdoenerij. Werd in 2002 door de PvdA-leden gekozen tot lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen en was in beeld als kandidaat-premier. Een ernstige ziekte dwong hem af te zien van die kandidatuur en werd hem fataal. Zijn overlijden leidde zowel in Tilburg als daarbuiten tot grote verslagenheid.

PvdA
in de periode 1999-2003: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

voornaam (roepnaam)

Johannes (Johan)

personalia

geboorteplaats en -datum
Maarssen, 31 oktober 1941

overlijdensplaats en -datum
Tilburg, 22 september 2003

levensbeschouwing
 • Hervormd (opgevoed)
 • niet-kerkelijk

partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1 augustus 1966

hoofdfuncties/beroepen

 • bedrijvenmedewerker Metaalbedrijfsbond NVV (Nederlands Verbond van Vakverenigingen) te Leeuwarden, van 1 augustus 1966 tot 1972
 • districtsbestuurder Industriebond FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging), district Gelderland, van 1972 tot 1977
 • districtshoofd Industriebond FNV, district Den Haag, van 1977 tot 1979
 • districtshoofd Industriebond FNV, district Rotterdam, van 1979 tot 1983
 • lid bondsbestuur Industriebond FNV te Amsterdam, van 1983 tot 1984
 • lid federatiebestuur FNV, van 1984 tot 11 september 1985
 • vicevoorzitter FNV, van 11 september 1985 tot 1 mei 1988
 • voorzitter FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging), van 1 mei 1988 tot 1 juni 1997
 • burgemeester van Tilburg, van 1 juli 1997 tot 22 september 2003
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1999 tot 22 september 2003
 • fractievoorzitter PvdA Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 2003 tot 22 september 2003

partijpolitieke functies

 • vicefractievoorzitter PvdA Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1999 tot 10 juni 2003

nevenfuncties

 • lid SER (Sociaal-Economische Raad), van 1985 tot 1988
 • lid RARO (Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening), vanaf 1985
 • vicevoorzitter SER (Sociaal-Economische Raad), van 1 mei 1988 tot 1997
 • voorzitter Werknemersdelegatie Stichting van de Arbeid, van 1988 tot 1997
 • vicevoorzitter Europees Verbond van Vakverenigingen
 • lid bestuur IVvV (Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen)
 • lid Bankraad
 • lid Raad van Toezicht "Fonds van de Hoop"
 • voorzitter Raad van Toezicht AZIVO
 • voorzitter Raad van Commissarissen "Weekbladpers Groep", van 1990 tot 22 september 2003
 • lid Raad van Commissarissen "De Sluis Groep", van 1996 tot 22 september 2003
 • lid bestuur Stichting "START, van 1996 tot 22 september 2003
 • lid Raad van Toezicht Technische Universiteit te Delft, van 1 juli 1997 tot juli 1999
 • lid bestuur Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs Utrecht
 • voorzitter Regionale Brandweer Midden-Brabant, van 1 juli 1997 tot 22 september 2003
 • voorzitter regionaal overleg Midden-Brabant
 • voorzitter bestuur Nederlands Tuberculose Fonds, van 1997 tot 22 september 2003
 • voorzitter Stichting Kobra (kunst en onderneming Brabant), van 1997 tot 22 september 2003
 • lid Raad van Commissarissen ING-groep, van 1997 tot 22 september 2003
 • lid Raad van Commissarissen KLM, van 1997 tot 22 september 2003
 • lid Raad van Commissarissen DSM, van 1998 tot 22 september 2003
 • lid bestuur Stichting "START" Foundation, van 1998 tot 22 september 2003
 • lid Public Space - Boer & Croon, van 1998 tot 22 september 2003
 • lid bestuur Anne Frank-Stichting, van 1998 tot april 2000
 • vicevoorzitter Raad van Commissarissen "TenneT", van 1998 tot 22 september 2003
 • voorzitter projectgroep "Jeugd in beweging", van 1999 tot 22 september 2003
 • voorzitter Commissie van Uitleg en Advies (CUA) Zorgverzekeraars Nederland, vanaf 1998 (nog in 2000)
 • voorzitter commissie van advies clubkaart betaald voetbal, 1999
 • lid Raad voor de Transportveiligheid, van 1 juli 1999 tot 22 september 2003
 • lid Raad van Toezicht SOS-Kinderdorpen, van 1999 tot 22 september 2003
 • lid bestuur Stichting CFK, van 1999 tot 22 september 2003
 • lid College van Adviseurs KPMG, van 1 juli 1999 tot 1 januari 2003
 • korpsbeheerder regiopolitie West- en Midden-Brabant en plaatsvervangend voorzitter Korpsbeheerdersberaad, tot 22 september 2003
 • voorzitter Raad van Toezicht Anne Frank Stichting, van april 2000 tot 22 september 2003
 • voorzitter commissie wedstrijden en accomodaties KNVB (Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond), van 2000 tot 22 september 2003
 • bemiddelaar in arbeidsconflict bij Nederlandse Spoorwegen (met J.C. Blankert), maart 2001 (bemiddelingspoging mislukt)
 • voorzitter Raad van Commissarissen TWM (Tilburgsche Waterleidingmaatschappij), van 2002 tot 22 september 2003

opleiding

lager-/basisonderwijs
 • Christelijk Nationale school te Utrecht

voortgezet onderwijs
 • h.b.s.-b, "Christelijk Lyceum" te Utrecht, van 1955 tot 1962

hoger beroepsonderwijs
 • personeelswerk en sociaal-cultureel werk, (Prot.Chr.) Academie "De Horst" te Driebergen, van 1962 tot 1966

activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich als Eerste Kamerlid vooral bezig met sociale zaken

wetenswaardigheden

algemeen
 • Volgde in 1988 Hans Pont op als voorzitter van de FNV en vormde deze vakbond om tot een pragmatische, op overleg gerichte organisatie
 • Onder zijn voorzitterschap groeide de FNV van 900.000 naar ruim 1,2 miljoen leden
 • Leidde in 1991 de vakbondsacties tegen de ingrepen in de WAO
 • Was op 16 december 1993 medeondertekenaar van het sociaal akkoord 'Een nieuwe koers' (overeengekomen op 4 november 1993). In dat akkoord werd afgesproken het cao-overleg meer te decentraliseren.
 • Werd voor de verkiezingen van januari 2003 genoemd als kandidaat voor het premierschap in het geval de PvdA als grootste partij de minister-president zou mogen leveren. Ten gevolge van zijn ziekte zag hij af van een kandidatuur en werd niet hij, maar Job Cohen de beoogde premierskandidaat.
 • Werd in 2002 via een ledenraadpleging tot lijsttrekker gekozen bij de Eerste Kamerverkiezingen van 2003

uit de privésfeer
 • Zijn tweelingbroer Jan is een bekend t.v.-sportverslaggever
 • Na een operatie op 20 januari vanwege slokdarmkanker in de eerste maanden van 2003 uitgeschakeld.
 • Legde op 17 september 2003 opnieuw zijn werkzaamheden neer vanwege ziekte
 • Zijn vader was omwalser/kwaliteitscontroleur bij Demka in Utrecht. Hij was lid van het CNV en van de CDU (Christelijk-Democratische Unie), en later van NVV (FNV) en PvdA.

woonplaats(en)/adres(sen)
Tilburg, omstreeks 1999 tot september 2003

ridderorden
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 1997

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • J. Buevink, "Johan Stekelenburg 1941-2003. Midden in de polder", in: SER Bulletin, okt. 2003
 • J. Terlingen, "Allemansvriend. Het levensverhaal van Johan Stekelenburg" (2005)
 • A. van Kessel, "Stekelenburg, Johannes (1941-2003)", in Biografisch Woordenboek van Nederland, deel VI (digitale versie)

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

archivalia
archief-Stekelenburg, IISG

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
 • gehuwd te Velp, 21 september 1966 (huwelijk ontbonden 3 oktober 1985)
 • gehuwd (tweede huwelijk) te Mauritius, 26 november 1993

echtgeno(o)t(e)/partner
L. Gerritsen, Lideke

2e echtgeno(o)t(e)/partner
H.M. Hoekstra, Helena Martha (Heleen)

kinderen
2 zoons (uit eerste huwelijk)

vader
W. Stekelenburg, Willem

geboorteplaats en/of -datum
Utrecht, 24 juni 1908

moeder
M. Verhoeff, Maagje

geboorteplaats en/of -datum
Utrecht, 20 april 1914

broers en zusters
5 broers en 3 zussen

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.