Ir. M. (Marten) Bierman

foto Ir. M. (Marten) Biermanvergrootglas

Amsterdamse wetenschapper, graficus, architect, ruimtelijke-ordeningsdeskundige en milieuactivist, die vier jaar als onafhankelijke namens De Groenen en diverse provinciale partijen in de Eerste Kamer zat. Vanaf 1999 heette de door hem gevormde eenmansfractie de Onafhankelijke Senaatsfractie. Was in 1986 bij de Tweede Kamerverkiezingen lijsttrekker van de Federatieve Groenen en was in 2002 Tweede Kamerkandidaat voor Leefbaar Nederland. In 2006-2010 was hij wethouder van Zandvoort.

fractie-Bierman , OSF
in de periode 1995-2003: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

Voornaam (roepnaam)

Marten (Marten)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 5 september 1939

Partij/stroming

partij(en)
 • De Groenen
 • Leefbaar Nederland
 • OSF (Onafhankelijke Senaatsfractie) (samenwerkingsverband)
 • OPZ (Ouderen Partij Zandvoort) (lokale partij)
 • Ikkiesvooreerlijk.eu (Europese verkiezingen 2014)

lid tussentijds gevormde fractie(s)
fractie-Bierman, van 13 juni 1995 tot 8 juni 1999

Hoofdfuncties/beroepen

 • graficus (beeldend kunstenaar; overzichtstentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam)
 • medewerker stedebouw en architectuur, weekblad "De Groene Amsterdammer"
 • planologisch medewerker, dagblad "De Volkskrant"
 • medewerker vakgroep bestuurskunde, Universiteit van Amsterdam, van 1969 tot 1973
 • coördinator ruimtelijke ontwikkelingen, SISWO (Interuniversitair Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek)/Instituut voor Maatschappijwetenschappen)
 • directeur Raadgevend Ingenieursbureau te Amsterdam
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 13 juni 1995 tot 10 juni 2003
 • fractievoorzitter (eenmansfractie) fractie-Bierman, Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 13 juni 1995 tot 8 juni 1999
 • fractievoorzitter (eenamnsfractie) OSF, Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1999 tot 10 juni 2003
 • wethouder (van onder meer woningbouw, ruimtelijke ordening, grondbeleid, natuur- en kustbeleid en informatievoorziening) van Zandvoort, van 13 april 2006 tot 21 april 2010

Wetenswaardigheden

woonplaats
Amsterdam

Publicaties/bronnen

publicaties
 • "Van gissen naar beslissen: verkenning van nationale beleidsvoorbereiding inzake ruimtegebruik en verstedelijking" (met P.J.H.M. Hol en J.R. Verdenius, 1978)
 • "Programmering onderzoek bevolking en wonen: eindrapport: het operationele programma voor de middellange termijn" (met H.C. Meinsma en J.R. Verdenius, 1981)
 • "Over wegen en overwegen: nationale verkeers- en vervoersontwikkelingen in beleid en praktijk" (met P.J.H.M. Hol en J.R. Verdenius, 1982)
 • "Over programmeren van onderzoek inzake de gebouwde omgeving op middellange termijn" (met J.R. Verdenius, 1982)
 • "Over beoordeling van sociaal-ruimtelijk onderzoek" (mwt P.J.H.M. Hol en J.R. Verdenius, 1982)
 • "Meer over universitair stedelijk onderzoek" (met D.G. Kluyver, 1986)
 • "Signalen uit het verleden : historische introductieprocessen inzake telecommunicatienetwerken en hun actuele betekenis" (met M.J. Dijst, 1990)
 • "Duurzaam onderdak in de voorbije toekomst: een verkennende studie" (1997)
 • diverse publicaties over ruimtelijke ordening, woningbouw en natuurbeheer

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.