Drs. G.H. (Gerrit) Terpstra

foto Drs. G.H. (Gerrit) Terpstra
bron: Hans Kouwenhoven

CDA-politicus met een lange staat van dienst, afkomstig uit de christelijke vakbeweging. Was economisch medewerker en bestuurder van het CNV en werd in 1986 Tweede Kamerlid. Na zijn vertrek vier jaar, in 1999-2003, bestuurder van de Sociale Verzekeringsbank en Statenlid in Utrecht en vanaf 2003 twaalf jaar Eerste Kamerlid. Was in beide Kamers een deskundig lid op het gebied van sociale zekerheid en sociaaleconomische vraagstukken, inclusief landbouwbeleid. In de Senaat tevens enige jaren financieel woordvoerder van zijn fractie. Hoffelijk, relativerend Kamerlid.

CDA
in de periode 1986-2015: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Gerrit Heert (Gerrit)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Buitenpost (gem. Achtkarspelen, Frl.), 4 juni 1940

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), van 1957 tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/6)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 juni 1986 tot 19 mei 1998
 • voorzitter bestuur SVB (Sociale Verzekeringsbank), van 1 januari 1999 tot 1 januari 2003
 • lid Provinciale Staten van Utrecht, van 13 april 1999 tot 20 maart 2003
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 2003 tot 9 juni 2015

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/16)
 • lid Raad van Toezicht Stichting Vluchteling
 • secretaris-penningmeester Stichting IISG (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis) te Amsterdam

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter vaste commissie voor Ambtenarenzaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 13 december 1989 tot 17 mei 1994
 • lid parlementaire commissie Onderzoek privatisering/verzelfstandiging overheidsdiensten (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 4 oktober 2011 tot 20 november 2012

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • Bracht in 1987 met Robin Linschoten (VVD) en Elske ter Veld (PvdA) een initiatiefwet tot stand tot verlening van een uitkering-ineens aan WW'ers die vanwege overgang naar een ander fiscaal regime achteruit waren gegaan in inkomen. (19.873)
 • Diende in 1989 samen met zijn fractiegenoot Hajé Schartman een initiatiefwetsvoorstel in inzake de tweede koopavond. Het voorstel werd in 1997 ingetrokken. (21.000)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

verkiezingen
 • Was in 1998 nummer 34 op de CDA-kandidatenlijst en werd niet herkozen

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.