Eerste Kamer kiest Yvonne Timmerman-Buck (CDA) tot Voorzitter

dinsdag 17 juni 2003, 15:59

Yvonne Timmerman-Buck (CDA) is tot voorzitter van de Eerste Kamer gekozen. In de tweede stemmingsronde haalde zij 37 stemmen, terwijl Erik Jurgens (PvdA) 34 stemmen kreeg. Drie leden stemden blanco. In de eerste ronde kreeg Eddy Schuyer van D66 14 stemmen. Mevrouw Timmerman behaalde toen 31 stemmen en Jurgens 24 stemmen. Schuyer trok zich vóór de tweede stemmingsronde terug.

Het is voor het eerst dat er een vrouw tot voorzitter van de Eerste Kamer is gekozen. Er zat overigens ook pas acht jaar geleden voor het eerst een vrouw in de voorzittersstoel. Het PvdA-lid Greet Ermen leidde in maart 1995 als waarnemend Kamervoorzitter de vergadering. Tussen 1995 en 1998 waren Annemarie Grewel en Geertje Lycklama à Nijeholt (beiden PvdA) ondervoorzitter van de Senaat.

Door de benoeming van Yvonne Timmerman, die sinds 1999 Eerste-Kamerlid en sinds 2001 fractievoorzitter is, is het voorzitterschap van zowel Tweede als Eerste Kamer in handen van regeringsfracties.