CDA en de Tweede Kamerverkiezingen sinds 1977

Het CDA neemt sinds 1977 deel aan de Tweede Kamerverkiezingen (in dat jaar met een gemeenschappelijke lijst van de drie partijen die in 1980 in het CDA opgingen: KVP, ARP en CHU). Hoeveel zetels behaalde de partij per verkiezing en welk kabinet werd vervolgens gevormd?

In het onderstaande overzicht vindt u de belangrijkste informatie rond het CDA en haar deelname aan Tweede Kamerverkiezingen. Naast de gevolgen van de verkiezingen, staat in het overzicht ook vermeld met welke lijsttrekker, welk programma en welke belangrijkste kandidaten het CDA deelnam aan de verkiezingen.

In de databank van de Kiesraad kunt u meer informatie vinden rond het CDA en de Tweede Kamerverkiezingen sinds 1977.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Lijsttrekkers, kandidaten en verkiezingsprogramma's

In onderstaand overzicht is per verkiezingsjaar aangegeven wie de lijsttrekker was, welke kandidaten op de kandidatenlijsten stonden en wat het verkiezingsprogramma voor dat jaar was.

Jaar

Lijsttrekker

Kandidaten

Verkiezingsprogramma

2021

Wopke Hoekstra

Lijst 2021

Nu Doorpakken

2017

Sybrand van Haersma-Buma

Lijst 2017

Keuzes voor een beter Nederland

2012

Sybrand van Haersma-Buma

Lijst 2012

Iedereen

2010

Jan Peter Balkenende

Lijst 2010

Slagvaardig en samen

2006

Jan Peter Balkenende

Lijst 2006

Vertrouwen in Nederland. Vertrouwen in elkaar

2003

Jan Peter Balkenende

Lijst 2003

Betrokken samen­leving betrouw­bare overheid

2002

Jan Peter Balkenende

Lijst 2002

Betrokken samen­leving betrouw­bare overheid

1998

Jaap de Hoop Scheffer

Lijst 1998

Samen­leven doe je niet alleen

1994

Elco Brinkman

Lijst 1994

Wat echt telt

1989

Ruud Lubbers

Lijst 1989*

Verant­woord voort­bouwen

1986

Ruud Lubbers

Lijst 1986*

Verkiezings­programma 1986

1982

Dries van Agt

Lijst 1982*

Om een zinvol bestaan

1981

Dries van Agt

Lijst 1981*

Verkiezings­programma 1981

1977

Dries van Agt

Lijst 1977*

Niet bij brood alleen

2.

Verkiezingsuitslag

In onderstaand overzicht is per verkiezingsjaar de verkiezingsuitslag opgenomen.

 

Jaar

Zetels

Percentage

Regering of oppositie?

2021

15

9,5

Regering, kabinet-Rutte IV

2017

19

12,4

Regering, kabinet-Rutte III

2012

13

8,5

Oppositie, kabinet-Rutte II

2010

21

13,6

Regering, kabinet-Rutte I

2006

41

26,5

Regering, kabinet-Balkenende IV

2003

44

28,6

Regering, kabinet-Balkenende II

2002

43

27,9

Regering, kabinet-Balkenende I

1998

29

18,3

Oppositie, kabinet-Kok II

1994

34

22,2

Oppositie, kabinet-Kok I

1989

54

35,3

Regering, kabinet-Lubbers III

1986

54

34,6

Regering, kabinet-Lubbers II

1982

45

29,3

Regering, kabinet-Lubbers I

1981

48

30,8

Regering, kabinet-Van Agt II

1977

49

31,9

Regering, kabinet-Van Agt

Voor de ontsluiting van de verkiezingsprogrogramma's en verkiezingsaffiches is gebruik gemaakt van de collecties van Het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen. Ontbrekende affiches uit de collectie zijn afkomstig uit 'Om de stembus... verkiezingsaffiches 1918-1989,', D.J. Elzinga en G. Voerman, Den Haag (1992).


Meer over