Prof.Mr. J.G. (Jaap) de Hoop Scheffer

foto Prof.Mr. J.G. (Jaap) de Hoop Scheffervergrootglas

Hartelijke en sportieve politicus en bekwame diplomaat uit een welgestelde Amsterdamse familie. Begon als ambassadesecretaris in Ghana en werd later secretaris van de minister van Buitenlandse Zaken. Als Tweede Kamerlid voor het CDA had hij snel een goede naam als woordvoerder asielbeleid en buitenlandse zaken. Volgde in 1997 Heerma op als fractievoorzitter. Slaagde er niet in de neergang van zijn partij om te buigen en aan zijn politiek leiderschap kwam najaar 2001 een einde na een machtstrijd met partijvoorzitter Van Rij. Maakte in juli 2002 een come back als minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Balkenende I. Stond bekend als atlanticus en zijn benoeming in december 2003 tot secretaris-generaal van de NAVO was daar feitelijk een logisch uitvloeisel van. Hij bekleedde in Leiden de Pieter Kooijmans-wisselleerstoel.

CDA
in de periode 1986-2009: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, minister, secretaris-generaal NAVO, politiek leider

voornamen (roepnaam)

Jakob Gijsbert (Jaap)

personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 3 april 1948

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

partij/stroming

partij(en)
 • D'66 (Democraten 1966), van 1979 tot 1982
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 1982

hoofdfuncties/beroepen

 • derde ambassadesecretaris te Accra (Ghana), van 1976 tot 1978
 • ambassadesecretaris Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de NAVO te Brussel, van 1978 tot 1980
 • secretaris minister van Buitenlandse Zaken (resp. secretaris van de ministers Van der Klaauw, Van der Stoel, Van Agt en Van den Broek), van 1980 tot juni 1986
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 juni 1986 tot 23 mei 2002
 • fractievoorzitter CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 27 maart 1997 tot 1 oktober 2001
 • minister van Buitenlandse Zaken, van 22 juli 2002 tot 3 december 2003
 • secretaris-generaal van de NAVO (Noord-Atlantische Verdrags Organisatie), van 1 januari 2004 tot 1 augustus 2009
 • bijzonder hoogleraar internationale politiek en diplomatieke praktijk (Pieter Kooijmansleerstoel), Universiteit Leiden, van 1 september 2009 tot 1 september 2014
 • docent Campus Den Haag, Universiteit Leiden, vanaf 1 september 2014

activiteiten

als parlementariër
 • Was tot hij fractievoorzitter werd woordvoerder buitenlandse zaken, ontwikkelingssamenwerking en vreemdelingen- en asielbeleid van de CDA-Tweede Kamerfractie
 • Diende in 1995 samen met Maxime Verhagen een initiatiefwetsvoorstel in om tot een wettelijke regeling voor de machtiging tot voorlopig verblijf te komen. Opneming van de verplichting in het Vreemdelingenbesluit bleek een onvoldoende rechtsgrond om een asielaanvraag af te wijzen. Dit voorstel werd in 1998 wet. (24.544)
 • Interpelleerde op 17 oktober 1996 de staatssecretarissen Kohnstamm en Schmitz over een groot netwerk van mensensmokkel en paspoortfraude (25.059)
 • Diende in 1997 een motie van afkeuring in tegen minister Sorgdrager over het falen in de opsporing en vervolging van verdachte D. Bouterse. De motie werd verworpen.
 • Interpelleerde op 19 april 2001 minister Borst en minister-president Kok over uitspraken van minister Borst over levensbeëindiging op verzoek door hoog-bejaarden (via de zgn. 'pil van Drion') (27.681)

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Verdedigde in februari 2003 samen met minister Kamp en minister-president Balkenende het besluit om alleen indirecte steun te geven aan een gewapend militair optreden van de Verenigde Staten tegen het regime-Saddam Hoessein in Irak. Het ging daarbij onder meer om een bilateraal verzoek van NAVO-partner Turkije over levering van Nederlandse patriotraketten voor de bescherming tegen raketaanvallen vanuit Irak.
 • Speelde als tijdelijk voorzitter van de CVSE een belangrijke bemiddelende rol bij het voorkomen van een gewapend intern conflict in Georgië, nadat een opstand was uitgebroken tegen het bewind van president Sjevardnadze
 • Bracht in 2003 samen met staatssecretaris Nicolaï de notitie 'De vijfde uitbreiding van de Europese Unie' uit over de toetreding van Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië per 1 mei 2004 tot de Europese Unie.
 • Verdedigde in 2003 in de Tweede Kamer samen met staatssecretaris Nicolaï met succes het wetsvoorstel wet tot Goedkeuring van het op 16 april 2003 te Athene totstandgekomen Verdrag betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie. Het wetsvoorstel werd in 2004 door zijn opvolger Bot (samen met staatssecretaris Nicolaï) in het Staatsblad gebracht. (28.972)

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn vader was algemeen secretaris van de Vereniging voor de Effectenhandel
 • Zijn vader was doopsgezind en werd pas na zijn huwelijk katholiek

woonplaats
's-Gravenhage

publicaties/bronnen

publicaties
"Opkomst G20: bedreiging voor gevestigde instituties? Over Topconferenties en Instituties, Presidenten en Premiers, Verantwoordelijkheid en Verantwoording", (oratie, 2010)

literatuur/documentatie
 • Haagse Post/De Tijd, 11 december 1992
 • Jan Hoedeman, "Het is prettig emoties van je af te zingen", De Volkskrant 28 juni 1997
 • "Jaap de Hoop Scheffer - Dat rennen in de duinen is geen kunstje", Trouw, 27 april 1998
 • "Troostprijs. J.G. de Hoop Scheffer (CDA); Ministerie van Buitenlandse Zaken", NRC Handelsblad, 17 juli 2002
 • Teun Lagas, "Altijd loyaal tot op het bot. Jaap de Hoop Scheffer", Trouw, 23 september 2003
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

uitgebreide versie

uitgebreide versie
In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.