Mr. J.G. (Jaap) de Hoop Scheffer

foto Mr. J.G. (Jaap) de Hoop Scheffervergrootglas

Hartelijke en sportieve politicus en bekwame diplomaat uit een welgestelde Amsterdamse familie. Begon als ambassadesecretaris in Ghana en werd later secretaris van de minister van Buitenlandse Zaken. Als Tweede Kamerlid voor het CDA had hij snel een goede naam als woordvoerder asielbeleid en buitenlandse zaken. Volgde in 1997 Heerma op als fractievoorzitter. Slaagde er niet in de neergang van zijn partij om te buigen en aan zijn politiek leiderschap kwam najaar 2001 een einde na een machtstrijd met partijvoorzitter Van Rij. Maakte in juli 2002 een come back als minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Balkenende I . Stond bekend als atlanticus en zijn benoeming in december 2003 tot secretaris-generaal van de NAVO was daar feitelijk een logisch uitvloeisel van. Hij bekleedde in Leiden de Pieter Kooijmans-wisselleerstoel. Is sinds 2018 minister van staat.

CDA
in de periode 1986-2009: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, minister, secretaris-generaal NAVO, politiek leider

Voornamen (roepnaam)

Jakob Gijsbert (Jaap)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 3 april 1948

Hoofdfuncties/beroepen (4/9)

 • docent Campus Den Haag, Universiteit Leiden, vanaf 1 september 2014
 • bijzonder hoogleraar internationale politiek en diplomatieke praktijk (Pieter Kooijmansleerstoel), Universiteit Leiden, van 1 september 2009 tot 1 september 2014
 • minister van Buitenlandse Zaken, van 22 juli 2002 tot 3 december 2003
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 juni 1986 tot 23 mei 2002

ambtstitel
 • minister van staat, vanaf 22 juni 2018

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

Nevenfuncties

huidige (2/4)
 • lid, tevens voorzitter Kapittel voor de Civiele Orden, vanaf 1 september 2014
 • voorzitter AIV (Adviesraad Internationale Vraagstukken), vanaf 1 januari 2014

vorige (2/12)
 • lid Raad van Toezicht Rijksmuseum te Amsterdam, van 2009 tot 2012
 • voorzitter Stichting Nederlands Centrum voor Handelsbevordering, van 1 januari 2001 tot juli 2002

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter vaste commissie voor Ontwikkelingssamenwerking (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 28 november 1989 tot 17 mei 1994
 • voorzitter vaste commissie voor Buitenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 8 november 2001 tot 23 mei 2002

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Activiteiten

als parlementariër (2/5)
 • Interpelleerde op 19 april 2001 minister Borst en minister-president Kok over uitspraken van minister Borst over levensbeëindiging op verzoek door hoog-bejaarden (via de zgn. 'pil van Drion') (27.681 )
 • Diende in 1997 een motie van afkeuring in tegen minister Sorgdrager over het falen in de opsporing en vervolging van verdachte D. Bouterse. De motie werd verworpen.

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/4)
 • Verdedigde in 2003 in de Tweede Kamer samen met staatssecretaris Nicolaï met succes het wetsvoorstel wet tot Goedkeuring van het op 16 april 2003 te Athene totstandgekomen Verdrag betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie. Het wetsvoorstel werd in 2004 door zijn opvolger Bot (samen met staatssecretaris Nicolaï) in het Staatsblad gebracht. (28.972 )
 • Bracht in 2003 samen met staatssecretaris Nicolaï de notitie 'De vijfde uitbreiding van de Europese Unie' uit over de toetreding van Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië per 1 mei 2004 tot de Europese Unie.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn vader was algemeen secretaris van de Vereniging voor de Effectenhandel
 • Zijn vader was doopsgezind en werd pas na zijn huwelijk katholiek

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.