Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Uitslag

Het CDA haalde bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006 2.608.573 (26,5%) van de 9.838.683 uitgebrachte stemmen. De partij haalde hiermee 41 zetels, waarvan 2 restzetels.

Om de voorkeursdrempel te halen waren 16.397 stemmen (25% van de kiesdeler) nodig. Hieraan voldeden:

 

2.

Verkiezingsprogramma 2006

Het CDA ging de verkiezingen in met het programma: 'Vertrouwen in Nederland, vertrouwen in elkaar'. Het was vooral gericht op helderheid.

De speerpunten van het verkiezingsprogramma waren:

Sociaal- en financieel-economische doelstellingen

 • geen nieuwe permanente subsidiebanen, maar mensen perspectief geven op regulier werk door middel van werk en scholing
 • verhoging van uitkeringen van langdurig arbeidsongeschikten in de WIA
 • terugdringing van het aantal ambtenaren door 25 procent van de vacatures te herbezetten
 • het tegengaan van personeelstekort door de veertigurige werkweek te bevorderen.
 • geen verhoging van de AOW-leeftijd
 • het stimuleren van kleine deeltijdbanen naar grote deeltijdbanen
 • verhoging van de kinderbijslag, die inkomensonafhankelijk per kind blijft
 • ouderschapsverlofkorting voor ouders wanneer zij deelnemen aan een levensloopregeling
 • inkomensafhankelijkheid van de huurtoeslag
 • afschaffing no-claim korting

Zorg

 • Flinke bezuinigingen in de zorg ( 4 miljard euro)
 • meer duidelijke informatie in de zorg, bijvoorbeeld over verzekeringen
 • inkomensafhankelijkheid van de zorgtoeslag bij premiestijgingen, dus geen achteruitgang van inkomen
 • extra aandacht voor het voorkomen van ongewenste zwangerschappen
 • stimulering van gezond eten op school
 • vergroting van het aantal donoren

Veiligheid

 • minder coffeeshops
 • bestrijding van criminaliteit op internet (bedreigingen, seksuele intimidatie)
 • gemeentelijke ambtenaren wettelijk de mogelijkheid geven om milde overtredingen met boetes bestraffen
 • alcohol- en verblijfsverboden voor probleemjongeren om overlast tegen te gaan.
 • eenvoudiger maken om telefonisch of via internet aangifte te doen
 • uitzetting van mensen met een dubbele nationaliteit die terroristische misdrijven plegen
 • opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld, ook voor meisjes onder de 18
 • mogelijkheden voor de politie om opsporing met DNA te doen vergroten

Onderwijs

 • verplichting tot het volgen van een maatschappelijke stage van drie maanden
 • een zo vroeg mogelijke aanpak van onderwijsachterstanden, onder anderen door kinderen met taalachterstanden vanaf hun derde jaar onderwijs hierin te laten volgen
 • meer vrijheid voor scholen, meer mogelijkheden om een eigen invulling te geven aan het onderwijs
 • extra investering in het onderwijs zodat er onder andere meer doorstroommogelijkheden komen voor leraren
 • re-boundvoorzieningen voor leerlingen die moeilijk te hanteren zijn op school
 • gratis schoolboeken en geen verhoging van het collegegeld
 • verhoging leerwerkplicht van 23 naar 27 jaar

Vreemdelingenbeleid en integratie

 • verhoging van de eisen aan de verplichte inburgeringstoets, de overheid biedt scholingsmogelijkheden
 • verblijfsaanvragen worden sneller afgehandeld wanneer dit op medisch gebied vereist is.

Overig

 • per direct stimulatie van aardgas en biobrandstof bij verkeer en vervoer
 • geen referendum
 • verbieden van dierproeven voor niet-medische doeleinden.

Letterlijke tekst

3.

Kandidaten

Neem contact op met de redactie van PDC voor een volledig overzicht van de kandidaten.


Meer over