G. (Gerda) Verburg

foto G. (Gerda) Verburgvergrootglas

Gerda Verburg (1957) was van 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010 minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Zij was Tweede Kamerlid voor het CDA in 1998-2007 en 2010-2011. Mevrouw Verburg was bestuurslid van het CNV en zelfstandig ondernemer. In haar eerste periode in de Tweede Kamer hield mevrouw Verburg zich onder meer bezig met sociale zaken. Verder was zij eerste ondervoorzitter van de Kamer en vicefractievoorzitter van het CDA. In 2010-2011 was zij voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken en woordvoerster energie- en innovatiebeleid. In 2011-2015 was mevrouw Verburg permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de wereldvoedselorganisatie (FAO) en vervulde zij functies in VN-verband op het gebied van voedselzekerheid.

CDA
in de periode 1998-2011: lid Tweede Kamer, minister

voornaam (roepnaam)

Gerritje (Gerda)

personalia

geboorteplaats en -datum
Zwammerdam (Z.H.), 19 augustus 1957

levensbeschouwing
Protestants

partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 1 maart 1993

hoofdfuncties en beroepen

 • algemeen secretaris CPJ (Christelijke Plattelands Jongeren) Zuid-Holland en Noord-Brabant, van 1 augustus 1980 tot 1 augustus 1982
 • belast met jongerenwerk, Hout- en Bouwbond CNV (Christelijke Nationaal Vakverbond), van 1 augustus 1982 tot 1 augustus 1986
 • voorzitter CNV-jongeren, van 1 augustus 1986 tot 1 januari 1990
 • lid bestuur CNV (Christelijke Nationaal Vakverbond), van 1 januari 1990 tot 1 april 1997
 • zelfstandig ondernemer communicatie en projecten, van 1 april 1997 tot 19 mei 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 22 februari 2007
 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 juni 2010 tot 30 juni 2011
 • permanent vertegenwoordiger bij de FAO (Food and Agriculture Organisation) te Rome, van 1 juli 2011 tot december 2015

activiteiten

als parlementariër
 • Werd in 2005 met Cees Vendrik (GroenLinks) medeverdedigster van een initiatiefwetsvoorstel dat beoogde ondernemingsraden inzicht te geven in de hoogte van inkomens van topkader, bestuurders en toezichthouders van de onderneming. Dit voorstel werd in 2006 wet. Het initiatiefvoorstel was oorspronkelijk ingediend door Ab Harrewijn (GL).

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 2000 met Nancy Dankers en Joop Wijn tot de minderheid van haar fractie die vóór de openstelling van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht stemde

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bracht in 2008 een toekomstvisie uit over de intensieve veehouderij. Deze moet zich in vijftien jaar ontwikkelen tot duurzame veehouderij, met een breed draagvlak in de samenleving. De sector moet over 15 jaar kwaliteitsproducten leveren; bij de productie moet respect voor mens, dier en milieu centraal staan. (28.973)
 • Tijdens haar ministerschap werd in 2008 de in 2002 door haar voorganger Brinkhorst uitgebrachte Nota Dierenwelzijn door de Tweede Kamer behandeld
 • Bracht in 2008 samen met de ministers Cramer en Eurlings de Structuurvisie Randstad 2040 uit. Daarin staan plannen om het hoofd te bieden aan de achteruitgang van leefbaarheid, klimaatverandering, bereikbaarheidsproblemen en toenemende ruimtevraag. Het Groene Hart moet onderdeel worden van de grotere aangesloten Groenblauwe Delta. Metropolitane parken (Midden-Delfland, Waterland, Deltapoort) moeten voor een aantrekkelijke woonomgeving zorgen, met name in en rond steden en rond nieuwbouwlocaties.
 • Diende 2008 het wetsvoorstel Wet dieren in, waarmee een integraal wettelijk kader wordt geschapen voor het gedrag van mensen jegens dieren en ter beheersing van de risico's die dieren of van dieren afkomstige producten mee kunnen brengen voor de mens en voor andere dieren. Het door haar in 2009 verdedigde wetsvoorstel werd in 2011 door staatssecretaris Bleker in het Staatsblad gebracht. (31.389)
 • Bereikte in 2008 met de overige EU-landbouwministers overeenstemming over modernisering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Er komt meer marktwerking en het melkquotum wordt eerst met 1% per jaar verruimd (in Nederland nog eens extra met 1,5%) en op 1 april 2015 afgeschaft. Maximaal 10% van de inkomenssteun in de landbouw mag worden ingezet voor bijvoorbeeld dierenwelzijn of stimulering van kwaliteitslandbouw.
 • Bracht in 2009 een brief uit over het natuurherstel in de Westerschelde na de vaarwegverruiming. Nadat was gebleken dat dit herstel buitendijks niet mogelijk was, is besloten vast te houden aan het oorspronkelijke voornemen tot ontpoldering van de Hedwigepolder. Dit is overeenkomstig het met Vlaanderen gesloten Scheldeverdrag. Vlaanderen dreigde bij niet naleving met een inbreukprocedure door de Europese Commissie.
 • Besloot in december 2009 samen met minister Klink vanwege de ook voor mensen besmettelijke Q-koorts tot ruiming van alle drachtige dieren en alle mannelijke dieren op besmette melkgeiten- en schapenbedrijven (28.286)

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Haar vader en moeder waren melkveehouders

woonplaats
Woerden

publicaties/bronnen

publicaties
columns in diverse tijdschriften, zoals "Centraal Weekblad" (SOW-kerken), "De Aanpak" (Magazine Arbeidsmarkt en Welzijn), "De Steen, tijdschrift van DISK" en diverse artikelen op het gebied van sociaal-economische thema's

literatuur/documentatie
 • Yvonne Doorduyn, "Er wordt op mij gelet", "De Volkskrant", 6 augustus 2005
 • Interview door Karin Bojorge, "'Ik wil meer mens en minder regels'. De politieke visie en persoonlijke ambities van CDA-vice-fractievoorzitter Gerda Verburg", VNO-NCW opinieblad Forum, 20 april 2006
 • Karolien Knols, "'Als je veel wilt, moet je ook een bloedneus durven oplopen', Volkskrant Magazine, 29 september 2007
 • Laurens Berentsen, "'Ik heb geleerd dat je moeilijke besluiten in eenzaamheid neemt: haal diep adem en ga er dan voor staan'", Het Financieele Dagblad, 9 juli 2011
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.