VN Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO)

De `Food and Agriculture Organization' (FAO) is een gespecialiseerd en onpartijdig agentschap van de Verenigde Naties. Het doel van FAO is om wereldwijd de honger te bestrijden. FAO werkt mee aan de ontwikkeling van plattelandsgebieden en de verbetering van voedselkwaliteit en landbouwproductiviteit in zowel ontwikkelingslanden als in ontwikkelde landen. Dit doet de organisatie door informatie te verstrekken en voorlichting te geven over landbouw, tuinbouw, bosbouw, visserij en voedsel.

FAO is opgericht in 1945 en het hoofdkantoor is gevestigd in Rome. Wereldwijd heeft FAO verschillende kantoren waar meer dan 10.000 werknemers voor werken.

Het agentschap bestaat uit verschillende departementen, zoals het departement voor landbouw en consumentenbescherming, economische en sociale ontwikkeling, visserij en bosbouw. Deze departementen zijn vervolgens weer opgedeeld in afdelingen. FAO werkt samen met verschillende instanties, zoals andere VN-agentschappen, bedrijven en nationale regeringen.

 

Locatie (Hoofdkantoor)

Rome

Locatie (Land)

Italië

Website

http://www.fao.org