Bewindslieden nieuwe kabinet bekend; Plasterk en Klink verrassende namen

woensdag 14 februari 2007, 9:44

Prof. Ronald Plasterk en CDA-ideoloog Ab Klink zijn de opvallendste namen in de nieuwe ministersploeg. Plasterk gaat naar Onderwijs en Klink wordt minister van Volksgezondheid. Donner keert terug als minister, maar niet op zijn oude post Justitie maar op Sociale Zaken. Ahmed Aboutaleb, die vaak genoemd werd als minister, wordt staatssecretaris van Sociale Zaken.

De ministersposten zijn als volgt samengesteld

 

post

partij

wie

huidige functie

Algemene Zaken, minister-president

CDA

Jan Peter Balkenende

premier

Buitenlandse Zaken

CDA

Maxime Verhagen

Tweede Kamerlid

Ontwikkelings samenwerking

PvdA

Bert Koenders

Tweede Kamerlid

Defensie

ChristenUnie

Eimert van Middelkoop

Eerste Kamerlid

Justitie

CDA

Ernst Hirsch Ballin

minister

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

PvdA

Guusje ter Horst

oud-burgemeester

Financiën, vice-premier

PvdA

Wouter Bos

fractievoorzitter

Economische Zaken

CDA

Maria van der Hoeven

minister van OCW

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

CDA

Piet Hein Donner

Tweede Kamerlid

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

CDA

Gerda Verburg

Tweede Kamerlid

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

PvdA

Jacqueline Cramer

hoogleraar

Integratie en Wijkverbetering

PvdA

Ella Vogelaar

oud-vakbonds-
bestuurder

Verkeer en Waterstaat

CDA

Camiel Eurlings

lid Europees Parlement

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

PvdA

Ronald Plasterk

hoogleraar

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

CDA

Ab Klink

Eerste Kamerlid, hoogleraar

Jeugd en Gezin, vice-premier

ChristenUnie

André Rouvoet

fractievoorzitter

De volgende personen worden staatssecretaris.

 

post

partij

wie

huidige functie

Buitenlandse Zaken

PvdA

Frans Timmermans

Tweede Kamerlid

Defensie

CDA

Cees van der Knaap

Tweede Kamerlid

Justitie

PvdA

Nebahat Albayrak

Tweede Kamerlid

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CDA

Ank Bijleveld-Schouten

burgemeester

Financiën

CDA

Jan Kees de Jager

penningmeester CDA

Economische Zaken

PvdA

Frank Heemskerk

(oud-)Tweede Kamerlid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

PvdA

Ahmed Aboutaleb

wethouder

Verkeer en Waterstaat

ChristenUnie

Tineke Huizinga-Heringa

Tweede Kamerlid

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

PvdA

Sharon Dijksma

Tweede Kamerlid

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

CDA

Marja van Bijsterveldt

partijvoorzitter

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

PvdA

Jet Bussemaker

Tweede Kamerlid