Drs. C.P. (Ella) Vogelaar

foto Drs. C.P. (Ella) Vogelaar
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: VROM, ministerie (RVD/foto Eric Maas)

Vakbondsvrouw die in het kabinet-Balkenende IV als minister de projectportefeuille Wonen, Wijken en Integratie had. Begon haar loopbaan in het vormingswerk en werd daarna bestuurder van de onderwijsvakbond. Was drie jaar vicevoorzitter van de FNV en stapte toen over naar overheid en bedrijfsleven. Maakte zich als minister vooral sterk voor een geïntegreerde aanpak van problemen in (stedelijke) wijken. Toonde daarbij ook een grote persoonlijke betrokkenheid. Onzekerheid over de financiering van de wijkaanpak verstoorde haar relatie met PvdA-leider Bos. Ongelukkige mediaoptredens ondermijnden daarnaast haar gezag. Op 14 november 2008 trad zij af, nadat de partijleiding het vertrouwen in haar had opzegd.

PvdA
in de periode 2007-2008: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Catharina Pieternella (Ella)

geboorteplaats en -datum
Steenbergen, 23 december 1949

overlijdensplaats en -datum
Utrecht, 7 oktober 2019

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • CPN (Communistische Partij Nederland) (in haar studententijd)
 • PvdA (Partij van de Arbeid)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/11)

 • projectleider Taskforce Inburgering, van 2000 tot 2002 (ingesteld door minister Van Boxtel in juni 2000)
 • zelfstandig adviseur/interimmanager, van 1 juli 2000 tot februari 2007
 • voorzitter branchevereniging voor reïntegratiebedrijven BoaBorea (aanvankelijk Borea), van september 2000 tot februari 2007
 • minister zonder portefeuille, minister voor Wonen, Wijken en Integratie, van 22 februari 2007 tot 14 november 2008
 • zelfstandig adviseur/interimmanager op het gebied van wonen, arbeidsmarktbeleid, sociale zekerheid, zorg, inburgering en onderwijs, vanaf 2010

takenpakket (bewindspersoon)
 • Programmaminister voor integratie en inburgering (inclusief 'ceremonie') en belast met coördinatie integratie minderheden, antidiscriminatie, Grotestedenbeleid, wonen, huisvesting, huurbeleid/huurtoeslag, buurtbudgetten, bestrijden van lokale overlast en bevorderen buurtgerichte veiligheid

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/39)

 • lid visitatiecommissie voormalige rijksmusea
 • voorzitter stichting Andere Handen, vanaf 17 januari 2018

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/7)
 • Bracht in 2007 de Integratienota 2007-2011 'Zorg dat je erbij hoort!' uit. Met het integratiebeleid wil het kabinet de burgers aanspreken op gemeenschappelijke belangen. De toenemende polarisatie in Nederland moet een halt worden toegeroepen. Integratie kan alleen tot stand komen wanneer allochtonen en autochtonen onze samenleving als hun samenleving accepteren. Burgers moeten worden aangesproken op rechten en plichten. Net als van autochtonen wordt van allochtonen verwacht dat ze hun best doen om zich een plaats in die samenleving te veroveren, door de taal te leren, een opleiding te volgen en af te maken, een inkomen te verwerven, verantwoordelijkheid te nemen voor de opvoeding van hun kinderen. Actief burgerschap is daarbij essentieel. (31.268)
 • Bracht in 2008 samen met de ministers Hirsch Ballin, Ter Horst en Rouvoet het Actieplan Overlast en Verloedering uit. Hierin staan maatregelen om knelpunten bij de aanpak van overlast weg te nemen. Het beleid richt zich op aanpak van overlast door jongeren, uitgaansoverlast, overlast in de woon- en leefomgeving en verloedering van de fysieke woon- en leefomgeving. Gemeenten krijgen op die punten nieuwe (wettelijke) instrumenten en de samenwerking en regievoering worden versterkt. Ook de mogelijkheden voor burgers om onderling respect in een buurt te verbeteren, worden uitgebreid. (28.684)
 • Verdedigde in 2008 in de Tweede Kamer met succes een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet inburgering, waardoor gemeenten mogelijkheid krijgen alle inburgeringsplichtigen een inburgeringsvoorziening aan te bieden. Het wetsvoorstel werd door minister Van der Laan in het Staatsblad gebracht. (31.318)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/8)
 • Kondigde op 13 november 2008 na overleg met partijleider Bos, fractievoorzitter Hamer en partijvoorzitter Ploumen haar aftreden aan, nadat het vertrouwen in haar was opgezegd. De partijtop vond dat op zij op de beleidsterreinen waarvoor zij verantwoordelijk was onvoldoende resultaten had bereikt en dat zij ook onvoldoende gezag had om dat in de komende periode wel te bereiken.
 • Bij haar gedwongen vertrek speelde de (negatieve) beeldvorming rond haar persoon een belangrijke rol. Vooral dagblad 'De Telegraaf' en de website 'Geen Stijl' voerden een campagne tegen haar en haar integratiebeleid. Tijdens een uitzending van het programma 'Pauw & Witteman' werd zij overdonderd door felle kritiek van de schrijfster Heleen van Roijen en uitgever Jort Kelder. De affaires rond de s.s. Rotterdam en de invoering van een registratiesysteem voor Antilliaanse probleemjongeren bekoelden in 2008 de relatie met de Tweede Kamer, en meer in het bijzonder met haar geestverwanten in die Kamer
 • Kreeg in de grootstedelijke wijken waarvoor zij zich als minister inzette veel waardering voor haar grote betrokkenheid met de problemen

uit de privésfeer
 • In de periode dat zij voorzitter van onderwijsbond ABOP was, was Jacques Tichelaar daarvan secretaris
 • Haar ouders hadden een veeteeltbedrijf in Anna Jacobapolder (Sint Philipsland). Haar moeder was actief in de Christelijke Boeren- en Tuindersbond.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Marcella Breedeveld en Joop Meijnen, "'Ik heb geen grand design, zo ben ik niet'", NRC Handelsblad, 20 juni 1994
 • Ron Meerhof en John Wanders, "De onzekerheid voorbij. Interview Ella Vogelaar", De Volkskrant, 7 april 2007
 • Coen Verbraak, "Altijd authentiek gebleven", De Volkskrant, 15 november 2008
 • G. Verbeet, "Ella Vogelaar (1949-2019). Gedereven strijdend voor een rechtvaardige samenleving". in: Jaarboek parlementaire geschiedenis 2020, 147-150

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.